Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Ulgi w zapłacie podatku w granicach uznania administracyjnego - odroczenie terminu platności podatku lub zaległości podatkowej - rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej - umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

Rozpatrzenie wniosku o ulgę podatkową i wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

Karina Kupczyk, Renata Malinowska, Magdalena Cieślak

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 27, 28 

Telefon kontaktowy

Karina Kupczyk - 95 76 36 328, Renata Malinowska - 95 76 36 328, Magdalena Cieślak - 95 7636327

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

 1. Rozpatrzenie wniosku o ulgę podatkową i wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
 2. W przypadku przedsiębiorców i rolników wydanie z urzędu zaświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej lub pomocy de minimis
 
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

 1. Podanie o ulgę w zapłacie podatku (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę) z uzasadnieniem żądania
 2. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną podatnika np. zaświadczenie o dochodach podatnika oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących, deklaracja PIT, zaświadczenie  z biura pracy, opieki społecznej i inne
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową firmy np. bilans, rachunek zysków i strat, deklaracje CIT
 4. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub inną pomoc publiczną – wymagane od przedsiębiorców i rolników
 5. Wypełniony druk oświadczenia o stanie majątkowym
 
 

Czas realizacji

Rozpatrzenie wniosku o ulgę podatkową i wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2022r. poz. 2651 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r., Nr 53,poz. 312).
 5.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121 poz. 810)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Mikołajczyk - Inspektor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Malinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-30 11:34:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-09 14:10:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5072 raz(y)