Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zwrot opłaty skarbowej

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

1. Wydanie decyzji – do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot opłaty skarbowej. 2. Przekazanie zwrotu lub nadpłaty – do 30 dni od dnia wydania decyzji w sprawie.

Osoba kontaktowa

Karina Kupczyk

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 28

Telefon kontaktowy

95 76 36 328

Adres e-mail

wieczysteuzytkowanie@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy, wskazany we wniosku o zwrot.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich • Sprawy USC - pokój nr 7 (skrzydło budynku) oraz pokój nr 10

 • Ewidencja Ludności / Dowody Osobiste - pokój nr 5


Wymagane Dokumenty

Wniosek o zwrot nadpłaty lub opłaty skarbowej, do którego należy załączyć oryginał dowodu wpłaty lub uwierzytelnioną kopię wpłaty

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

 Od decyzji o zwrocie opłaty skarbowej lub odmowie zwrotu opłaty skarbowej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.
 
 

Uwagi

 1. Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich nr  28 8362 0005 0399 1819 2000 0010.
 2. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli:-mimo zapłacenie nie dokonano czynności urzędowej,
  • mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
  • w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym
 3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłat

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2142)
 2. Ustawa z dnia 29.09.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022r. poz. 2651 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Mikołajczyk - Inspektor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Malinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-31 13:28:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Renata Malinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-26 10:16:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7684 raz(y)