Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

Osoba kontaktowa

inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, pokój 36, II piętro

Telefon kontaktowy

95 76 36 336

Adres e-mail

mieszkania@strzelce.pll

Sposób załatwienia

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, pokój 36, II piętro lub listownie
 • Odbiór zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku  może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty
 • O formie odbioru decyduje wnioskodawca

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
 • załączniki:
  1. kopia mapy lub szkicu z lokalizacją budynków i oznaczeniem, w przypadku gdy wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy,
  2. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za ustalenie numeru porządkowego budynku.

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł – wpłacana na konto w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym O/Strzelce Krajeńskie nr 28836200050399181920000010 za ustalenie numeru porządkowego budynku
 2. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.
 
Podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm. ).
 

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 • Odbiór zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku  może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty
 • O formie odbioru decyduje wnioskodawca
 
 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
 • Art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.);
 • Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm. ),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.u. z 2021 r. poz. 1368)

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Sieradzka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Sieradzka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-03 11:41:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-31 10:37:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6677 raz(y)