ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 51
Data ogłoszenia
2016-10-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-10-17 12:00:00
Dotyczy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Sportowej 1 stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntu 614/2 o powierzchni 3,9450 ha
Cena wywoławcza
Informacja w załączniku
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Sportowej 1 (PDF, 492.3 KiB)
Lp: 52
Data ogłoszenia
2016-08-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-09-30 10:00:00
Dotyczy
I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym dz. nr 622/27 o powierzchni 68m² położonej przy ul.Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich.
Cena wywoławcza
4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Przetarg (DOCX, 20.8 KiB)
Lp: 53
Data ogłoszenia
2016-08-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-09-29 12:00:00
Dotyczy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Sportowej 1 stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntu 614/2 o powierzchni 3,9450 ha
Cena wywoławcza
Informacja w zalączniku
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Przetarg (DOCX, 26.7 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 448 KiB)
 • Pytania do przetargu (PDF, 564.4 KiB)
 • Modyfikacja ogłoszenia (PDF, 186.2 KiB)
Lp: 54
Data ogłoszenia
2016-09-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-09-29 09:00:00
Dotyczy
Sprzedaż działki zabudowanej domkiem letniskowym nr ew. 16/394 w m. Długie gm. Strzelce Krajeńskie będącej w wieczystym użytkowaniu: PGK Sp. z o.o.
Cena wywoławcza
Informacja w zalączniku
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie o sprzedaży działki zabudowanej domkiem letniskowym nr ew. 16/394 w m. Długie (PDF, 910 KiB)
Lp: 55
Data ogłoszenia
2016-06-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-07-12 10:00:00
Dotyczy
1/ działka gruntu nr 6/77 o powierzchni 369m² położonej w Długiem. 2/ działka gruntu nr 6/78 o powierzchni 365m² położonej w Długiem. 3/ działka gruntu nr 6/79 o powierzchni 493m² położonej w Długiem.
Cena wywoławcza
Informacja w załączniku
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 21.9 KiB)
Lp: 56
Data ogłoszenia
2016-05-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-07-07 10:00:00
Dotyczy
I. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 48,9 m2 położony w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 12 wraz z przynależnościami i udziałem 208/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki 583/2 o powierzchni 3924m², na której posadowiony jest budynek nr 12. II Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 39,70 m2 położony w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 12 wraz z przynależnościami i udziałem 161/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki 583/2 o powierzchni 3924m², na której posadowiony jest budynek nr 12.
Cena wywoławcza
Informacja w załączniku
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie II nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości gminnych (DOCX, 23.2 KiB)
Lp: 57
Data ogłoszenia
2016-06-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-06-24 13:00:00
Dotyczy
Przetarg pisemny na sprzedaż 11 szt. kontenerów na odpady wielkogabarytowe stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie.
Cena wywoławcza
Informacja w załączniku
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 69.8 KiB)
Lp: 58
Data ogłoszenia
2016-04-12 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-04-19 10:00:00
Dotyczy
I. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 48,9 m2 położony w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 12 wraz z przynależnościami i udziałem 208/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki 583/2 o powierzchni 3924m², na której posadowiony jest budynek nr 12. II. Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 39,70 m2 położony w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 12 wraz z przynależnościami i udziałem 161/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki 583/2 o powierzchni 3924m², na której posadowiony jest budynek nr 12.
Cena wywoławcza
Informacja w załączniku
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Przetarg (DOCX, 23.8 KiB)
Lp: 59
Data ogłoszenia
2016-01-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-02-26 10:00:00
Dotyczy
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki gruntu o numerze ewidencyjnym 315/3 położonej przy ul.Księżycowej w Strzelcach Krajeńskich o pow. 712m².
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza - 35.000,00 zł (słownie złotych : trzydzieści pięć tysięcy)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Przetarg (DOCX, 22.1 KiB)
Lp: 60
Data ogłoszenia
2015-12-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-02-10 10:30:00
Dotyczy
III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gminnych: 1/ działka gruntu nr 6/77 o powierzchni 369m² położonej w Długiem. 2/ działka gruntu nr 6/78 o powierzchni 365m² położonej w Długiem. 3/ działka gruntu nr 6/79 o powierzchni 493m² położonej w Długiem.
Cena wywoławcza
1/ działka gruntu nr 6/77 o powierzchni 369m² położonej przy w Długiem. cena nieruchomości – 21,180,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia jeden sto dwadzieścia) Cena wywoławcza – 22.000,00 zł ( słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące) Wadium - 2.200,00 zł ( słownie złotych : dwa tysiące dwieście) 2/ działka gruntu nr 6/78 o powierzchni 365m² położonej przy w Długiem. cena nieruchomości – 21.180,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia jeden sto osiemdziesiąt) Cena wywoławcza – 22.000,00 zł ( słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące ) Wadium - 2.200,00 zł ( słownie złotych : dwa tysiące dwieście ) 3/ działka gruntu nr 6/79 o powierzchni 493m² położonej przy w Długiem. cena nieruchomości – 28.610,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia osiem sześćset dziesięć) Cena wywoławcza – 30.000,00 zł ( słownie złotych : trzydzieści tysięcy ) Wadium - 3.000,00 zł ( słownie złotych : trzy tysiące )
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • III przetarg (DOCX, 20.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji