ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-04-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:35:18 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Jolanta Leżańska
14:24:07 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dostawa wraz z montażem i instalacją 22 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych ul. Forteczna Zachodnia oraz ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie Jolanta Leżańska
14:23:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie Jolanta Leżańska
14:22:59 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - ZMIANA TERMINU - Nazwa elementu do którego przynależy: „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Jolanta Leżańska
13:51:43 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08.04.2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa wraz z montażem i instalacją 22 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych ul. Forteczna Zachodnia oraz ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Jolanta Leżańska
12:43:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
(widoczna od 2020-04-08 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2020-04-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:46 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań Jolanta Leżańska
14:18:45 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań: 1. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej” 2. „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama) 3. „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Jolanta Leżańska
13:04:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25.03.2020 r. decyzji nr SKO.Go/420-W.M./381/20, po rozpatrzeniu odwołania Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, od decyzji Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 22.01.2020 r., znak: GPM.6733.1.30.2019.DD o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na montażu konstrukcji wsporczej oraz montażu instalacji radiokomunikacyjnej nr 62602 STRZELCE KRAJEŃSKIE KATEDRALNA na działkach nr 243 i 244 położonych w obrębie ewid. 0017 – Strzelce Krajeńskie w gminie Strzelce Krajeńskie, mocą której Kolegium uchyliło w całości ww. decyzję Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 22.01.2020 r. znak
(widoczna od 2020-04-07 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2020-04-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:51:32 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050.21.2020 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 31.03.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
(widoczna od 2020-04-06 00:00:00)
Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony