ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:57:17 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dostawa oprogramowania i licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich” Jolanta Leżańska
13:56:02 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2021/2022” Jolanta Leżańska
13:54:55 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dostawa oprogramowania i licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich” Jolanta Leżańska
13:46:08 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dostawa oprogramowania i licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich” Jolanta Leżańska
11:09:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 410, 421/39, 421/63, 421/70, 421/22, 421/21 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2021-10-21 00:00:00)
Aleksandra Zydor
09:33:44 Edycja elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 20 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
(widoczna od 2021-10-21 00:00:00)
Jolanta Budacz
09:33:31 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 20 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
(widoczna od 2021-10-21 00:00:00)
Jolanta Budacz
08:19:56 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej w roku 2021” Jolanta Leżańska
08:19:28 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie” Jolanta Leżańska
08:18:14 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie” Jolanta Leżańska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony