ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:24:01 Usunięcie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie RB-27S - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Jolanta Budacz
15:23:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie RB-27S - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za II kwartał 2021 r. Jolanta Budacz
15:21:44 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 102, 121, 10/3, 101, 118, 10/4, 117/149, 117/153, 122/55, 103 obręb 0005 Bobrówko gm. Strzelce Krajeńskie Jolanta Budacz
07:44:37 Upublicznienie elementu informacja Interpelacje w sprawie zamontowania progów zwalniających na ulicy Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Krajeńskich. Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2021-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:25:55 Upublicznienie elementu Przetargi 1
(widoczna od 2021-07-26 00:00:00)
Jolanta Budacz
10:15:38 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2021 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.297.500,00 zł (słownie Jolanta Leżańska
10:14:35 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2021 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.297.500,00 zł (słownie Jolanta Leżańska

Zmiany z dnia: 2021-07-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:31:08 Edycja elementu informacja Ogłoszenie 26/2021 Burmistrza Strzelec Krajeńskich o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2021-07-29 00:00:00)
Aleksandra Zydor
08:30:05 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie 26/2021 Burmistrza Strzelec Krajeńskich o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2021-07-29 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2021-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:32:57 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie GPM-27/2021 - informacja o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę pomieszczenia użytkowego o powierzchni 47m2 położonego na działce nr 252 w Strzelcach Krajeńskich (pomieszczenie po byłym PIT). Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony