ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:47:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół z dyskusji publicznej - Lipie Góry - Nazwa elementu do którego przynależy: Dokumentacja - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lipie Góry w Gminie Strzelce Krajeńskie Aleksandra Zydor
14:46:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół z dyskusji publicznej - Czyżewo - Nazwa elementu do którego przynależy: Dokumentacja - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czyżewo w Gminie Strzelce Krajeńskie Aleksandra Zydor
14:45:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół z dyskusji publicznej ul. Cmentarna - Nazwa elementu do którego przynależy: Dokumentacja - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aleksandra Zydor
13:22:13 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich Zadanie realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Jolanta Leżańska
13:21:03 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich Zadanie realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Jolanta Leżańska
13:19:08 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich Zadanie realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Jolanta Leżańska
12:57:04 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Specyfikacja Warunków Zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich Jolanta Leżańska
12:40:16 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak GPM 13/2021 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2021-04-29 00:00:00)
Aleksandra Zydor
10:16:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na interpelację - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja w sprawie likwidacji barszczu Sosnowskiego w Bobrówku Grażyna Jankowska
10:15:36 Edycja elementu informacja Interpelacja w sprawie likwidacji barszczu Sosnowskiego w Bobrówku Grażyna Jankowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony