ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:32 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2020/2021” Jolanta Leżańska
11:03:03 Upublicznienie elementu informacja Petycja w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy środków na popularyzowanie i bieżącą działalność grup seniorskich w gminie. Jolanta Budacz
08:05:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Zwierzyn dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu linii napowietrznej SN 15kV oraz budowy linii kablowej SN 15kV wraz z wymianą 7 stacji transformatorowych w zakresie GPZ Strzelce Krajeńskie L112 Sławno odcinek Przysieka – Górki Noteckie
(widoczna od 2020-10-27 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2020-10-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja w sprawie zajęcia nieruchomości w miejscowości Lipie Góry Jolanta Budacz
10:31:52 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu z innymi organami projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 PE100 SDR 11 wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr ewid. 468/31 i częściach działek nr ewid.: 633/2, 468/4, 468/41 w obrębie 0017 miasta Strzelce Krajeńskie w gminie Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2020-10-26 00:00:00)
Aleksandra Zydor
10:28:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu z innymi organami projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 90 PE100 SDR 17,6 i dn 63 PE100 SDR 11 na działce nr ewid. 343/9 i części dz. nr ewid. 346 w obrębie 0017 miasta Strzelce Krajeńskie w gminie Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2020-10-26 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2020-10-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:09:33 Upublicznienie elementu informacja Interpelacja w sprawie zamontowania lamp solarnych w miejscowości Tuczno oraz Lubicz. Jolanta Budacz
15:07:53 Upublicznienie elementu informacja Interpelacja w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego (Tuczno) Jolanta Budacz
15:06:32 Upublicznienie elementu informacja Interpelacja w sprawie zmiany ogrzewania na sali wiejskiej w Lubiczu. Jolanta Budacz
13:28:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości zamontowania kaczkomatu w okolicach jeziora Górnego Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony