ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:25:31 Edycja elementu sprawa Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2023-02-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:26:25 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Jolanta Leżańska
08:52:21 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o sporządzeniu i możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w/c o Q=6300Nm³/h na dz. nr ewid. 266/5 w obrębie 0017 miasta Strzelce Krajeńskie w gminie Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2023-02-01 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2023-01-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:11:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewidencyjnych 178/57 i 178/58"
(widoczna od 2023-01-31 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2023-01-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:46:47 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Pytania i odpowiedzi - Nazwa elementu do którego przynależy: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przebudowy ul. Słowackiego w Strzelcach Kraj.” Jolanta Leżańska
08:28:47 Upublicznienie elementu informacja Informacja - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomieniem znak: RZD.5130.38.2022 z dnia 26.01.2023 r. wszczął na wniosek Burmistrza Strzelec Krajeńskich postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Północnej 50, na działce numer 166, w obrębie 0017 Strzelce Krajeńskie w miejscowości Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2023-01-30 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2023-01-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:09:07 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play STD3037A na dz. o nr ewid. gruntu 18 obr. Licheń, gm. Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2023-01-27 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2023-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź Starostwo - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja w sprawie remontu drogi w kierunku Pielic oraz budowę ciągów pieszych z Kolonii Pielice do Pielic. Jolanta Budacz
09:33:37 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE GPM 2/2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie wykupu użytkowania wieczystego działek w Długiem
(widoczna od 2023-01-26 00:00:00 do 2023-02-16 00:00:00)
Ewa Gierczyńska
09:33:28 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE GPM-3/2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 23 stycznia 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Bobrówku przy ul. Strzeleckiej 21/3
(widoczna od 2023-01-26 00:00:00 do 2023-02-16 00:00:00)
Ewa Gierczyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony