ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23/0,4 kV oświetlenia boiska wraz ze słupami oświetleniowymi na działce nr ewidencyjny 445/116, 445/88 obręb Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2023-03-21 00:00:00)
Aleksandra Zydor
07:28:09 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyłęg oraz zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, służącego do obsługi i utrzymania systemu kanalizacji” Jolanta Leżańska

Zmiany z dnia: 2023-03-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:24:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie informujące, że została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby centrum dystrybucyjno – logistycznego”. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działek nr 1/98, 1/142 i 1/144 obręb 0014 Licheń.
(widoczna od 2023-03-20 00:00:00)
Jolanta Budacz
09:12:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu z innymi organami projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 PE na działce nr ewid. 949/4 w obrębie 0017 miasta Strzelce Krajeńskie w gminie Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2023-03-20 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2023-03-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:48:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. "Budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej "Bobrówko" o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniająca poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie"
(widoczna od 2023-03-17 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2023-03-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:44:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w/c o Q = 6300 Nm³/h na dz. nr ewid. 266/5 w obrębie 0017 miasta Strzelce Krajeńskie w gminie Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2023-03-15 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2023-03-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:30:58 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o sporządzeniu i możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 682/4, 644/309, 644/37, 644/312, 658, 644/44, 660 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2023-03-10 00:00:00)
Aleksandra Zydor
10:41:34 Edycja elementu informacja POZAKONKURSOWY TRYB UDZIELANIA DOTACJI
(widoczna od 2014-04-29 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2023-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:12:06 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Marian Ambrożuk (ostatni dzień publikacji: 2030-01-01) Jolanta Budacz
09:46:02 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich GPM 6/2023 o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony