ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:10:54 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXV/304/22 Jolanta Budacz
11:56:06 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXV/303/22 Jolanta Budacz
08:30:55 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyniku I nieograniczonego przetargu na sprzedaż dz. nr 306/12 położonej w Długiem
(widoczna od 2022-06-22 00:00:00 do 2022-06-29 00:00:00)
Ewa Gierczyńska
08:04:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4 kV) oraz budowie sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej niskiego napięcia (0,4 kV) na działkach nr ewidencyjny: 145/17, 145/5, 259 miejscowość Machary obręb 0005 Bobrówko gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2022-06-22 00:00:00 do 2022-07-20 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2022-06-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:20:44 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2022 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(widoczna od 2022-06-21 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2022-06-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:02:50 Upublicznienie elementu Przetargi Ogłoszenie GPM-15/2022
(widoczna od 2022-06-17 00:00:00)
Ewa Gierczyńska
09:53:15 Edycja elementu Przetargi Ogłoszenie GPM-16/2022
(widoczna od 2022-06-17 00:00:00)
Ewa Gierczyńska
09:49:14 Upublicznienie elementu Przetargi Ogłoszenie GPM-16/2022
(widoczna od 2022-06-15 00:00:00)
Ewa Gierczyńska

Zmiany z dnia: 2022-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:46 Upublicznienie elementu informacja Petycja w sprawie sprzeciwu wobec decyzji Burmistrza Strzelec Krajeńskich o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z układem zewnętrznych parkingów, infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z ul. Strumykowej, na działce nr ewidencyjny 412 oraz części działki nr ewidencyjny 410 w obrębie Strzelce Krajeńskie, gmina Strzelce Krajeńskie (GPM.6730.1.01.2022.DD z dnia 21 kwietnia 2022r.)
(widoczna od 2022-06-13 00:00:00)
Jolanta Budacz
10:47:51 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr ewidencyjny 573/3, 528/1, 557/1, 556/3, 558/18 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2022-06-13 00:00:00)
Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony