ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:09:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi na drzewach przy ul. Targowej w Strzelcach Krajeńskich Jolanta Budacz
16:08:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja w sprawie montażu lustra drogowego przy ul. Wyzwolenia w Strzelcach Krajeńskich Jolanta Budacz
16:07:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja w sprawie przebudowy chodnika przy ul. Chrobrego Jolanta Budacz
16:05:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja w sprawie naprawy kabla przesyłającego energię elektryczną do latarni na skrzyżowaniu ulic Korczaka i Kopernika Jolanta Budacz
16:01:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacja w sprawie częściowego wyłączenia latarni ulicznych w Gminie Strzelce Krajeńskie celem oszczędności energii elektrycznej. Jolanta Budacz
14:52:58 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 564/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2036 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2022-11-28 00:00:00)
Jolanta Budacz
14:51:05 Edycja elementu informacja Uchwała Nr 562/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Krajeńskie na 2023 rok wraz z uzasadnieniem
(widoczna od 2022-11-28 00:00:00)
Jolanta Budacz
14:50:34 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 563/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2023 przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Krajeńskie na 2023 rok wraz z uzasadnieniem
(widoczna od 2022-11-28 00:00:00)
Jolanta Budacz
14:47:05 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 562/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Krajeńskie na 2023 rok wraz z uzasadnieniem
(widoczna od 2022-11-22 00:00:00)
Jolanta Budacz
11:40:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022-2035 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2036 Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony