ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:53:52 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich PM-6/2023 z 9 marca 2023r. w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00 do 2023-03-30 00:00:00)
Ewa Gierczyńska
08:38:13 Usunięcie elementu informacja Ogłoszenie GPM-6/2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 9 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00 do 2023-03-30 00:00:00)
Ewa Gierczyńska
08:02:56 Upublicznienie elementu informacja Strzelce Krajeńskie ul. Cmentarna - zmiana planu
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00)
Aleksandra Zydor
07:59:05 Edycja elementu informacja Ogłoszenie GPM-6/2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 9 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00 do 2023-03-30 00:00:00)
Aleksandra Zydor
07:52:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich GPM-6/2023 z 9 marca 2023r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie GPM-6/2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 9 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Ewa Gierczyńska
07:48:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie i Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2023-03-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:12:39 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.42.2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 08 marca 2023r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(widoczna od 2023-03-08 00:00:00)
Jolanta Budacz
10:29:37 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyłęg oraz zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, służącego do obsługi i utrzymania systemu kanalizacji” Jolanta Leżańska
08:45:31 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie GPM-6/2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 9 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00 do 2023-03-30 00:00:00)
Ewa Gierczyńska

Zmiany z dnia: 2023-03-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:29:42 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.41.2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 06 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
(widoczna od 2023-03-06 00:00:00)
Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony