ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:39:43 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2036
(widoczna od 2022-11-28 00:00:00)
Jolanta Budacz
09:02:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o sporządzeniu i możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play STD3037A na dz. o nr ewid. gruntu 18 obr. Licheń, gm. Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2022-11-28 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2022-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:26:04 Upublicznienie elementu informacja Projekt budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na 2023 rok
(widoczna od 2022-11-25 00:00:00)
Jolanta Budacz
11:53:06 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 PE 100 SDR 11 wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa, na dz. nr ewid. 410, 421/70, 421/10, 421/13, 421/11 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2022-11-25 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2022-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:05:07 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu z innymi organami projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr STD3035A na części działki nr ewid. 132/131 położonej w obrębie ewid. 0005 – Bobrówko w gminie Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2022-11-24 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2022-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:37:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play STD3037A na dz. o nr ewid. gruntu 18 obr. Licheń, gm. Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2022-11-23 00:00:00)
Aleksandra Zydor
08:14:10 Edycja elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 20.01.2022 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2022 r.
(widoczna od 2022-01-24 00:00:00)
Jolanta Budacz
08:13:40 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 10.11.2022 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2022 r.
(widoczna od 2022-11-23 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2022-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:21:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak IB-II.7820.7.2022.MSto zawiadamiające o wydaniu w dniu 18.11.2022 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22.
(widoczna od 2022-11-22 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2022-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:31:04 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie” Jolanta Leżańska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony