ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:46:12 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr ewidencyjny 477/5, 477/10, 478/3, 511/2 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2022-06-13 00:00:00)
Jolanta Budacz
10:41:28 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: “Piłka nożna na wsi w Gminie Strzelce Krajeńskie” przez Klub Sportowy „Muszelka” Ogardy
(widoczna od 2022-06-13 00:00:00)
Jolanta Budacz
10:40:08 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: “Piłka nożna na wsi w Gminie Strzelce Krajeńskie” złożonego przez Klub Sportowy „Muszelka” Ogardy
(widoczna od 2022-06-13 00:00:00)
Jolanta Budacz
10:38:53 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: “Piłka nożna na wsi w Gminie Strzelce Krajeńskie”.
(widoczna od 2022-06-13 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2022-06-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:57:50 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Informacja o wynikach naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: OR.2110.2.2022.GJ Grażyna Jankowska
12:57:12 Usunięcie elementu wakaty - załącznik Informacja o wynikach naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: OR.2110.2.2022.GJ Grażyna Jankowska
12:29:34 Edycja elementu informacja Obwieszczenie\ Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżewo w Gminie Strzelce Krajeńskie, uchwałą Nr XXXIV/299/22 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 maja 2022 r.
(widoczna od 2022-06-10 00:00:00 do 2022-07-11 00:00:00)
Aleksandra Zydor
12:27:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie\ Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżewo w Gminie Strzelce Krajeńskie, uchwałą Nr XXXIV/299/22 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 maja 2022 r.
(widoczna od 2022-06-10 00:00:00 do 2022-07-11 00:00:00)
Aleksandra Zydor
11:40:32 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Informacja o wynikach naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: OR.2110.2.2022.GJ Grażyna Jankowska
11:39:46 Usunięcie elementu wakaty - załącznik Informacja o wynikach naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: OR.2110.2.2022.GJ Grażyna Jankowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony