ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:43 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Cmentarnej położonym na dz. nr ew. 633/1 i 631, obręb Strzelce Krajeńskie” Jolanta Leżańska
13:26:10 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Strzelce Krajeńskie” Jolanta Leżańska

Zmiany z dnia: 2022-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:54:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich znak GPM.6730.1.67.2022.AW z 16.11.2022 r. o wydaniu w dniu 16.11.2022 r. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części obiektu budowlanego – o funkcji usługowej na funkcję mieszkalną na dz. 10 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2022-11-16 00:00:00)
Aleksandra Zydor
14:51:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 23 listopada 2022r. Grażyna Jankowska
14:50:50 Usunięcie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 23 listopada 2022r. Grażyna Jankowska
14:43:24 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa paliw płynnych Jolanta Leżańska
14:26:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza Strzelec Krajeńskich - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokół Nr XXXVIII_22 z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 października 2022r. Grażyna Jankowska
11:21:27 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr XXXVIII_22 z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 października 2022r.
(widoczna od 2022-11-16 00:00:00)
Jolanta Budacz
11:12:56 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
(widoczna od 2022-11-16 00:00:00)
Jolanta Budacz
11:10:52 Edycja elementu informacja Projekty uchwał na XXXVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 20 października 2022 r.
(widoczna od 2022-10-12 00:00:00)
Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony