ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-02-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:11:50 Edycja elementu sprawa Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aleksandra Zydor
10:10:59 Edycja elementu sprawa Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aleksandra Zydor
10:09:03 Edycja elementu sprawa Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aleksandra Zydor
10:08:24 Edycja elementu sprawa Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aleksandra Zydor
10:07:24 Edycja elementu sprawa Ustalenie warunków zabudowy Aleksandra Zydor
10:06:32 Edycja elementu sprawa Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Aleksandra Zydor
10:05:07 Edycja elementu informacja Ogłoszenie GPM 9/2020 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 27 lutego 2020 r. - sprzedaż użytkowania wieczystego na własność na rzecz użytkownika wieczystego Jolanta Budacz
10:05:00 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie GPM 10/2020 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 27 lutego 2020 r. -sprzedaż w celu regulacji roszczeń przysługujących na mocy odrębnych przepisów - art. 151 kodeksu cywilnego. Jolanta Budacz
10:04:52 Edycja elementu sprawa Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Aleksandra Zydor
10:02:29 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie GPM 9/2020 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 27 lutego 2020 r. - sprzedaż użytkowania wieczystego na własność na rzecz użytkownika wieczystego Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony