ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:09:51 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic Jolanta Leżańska
11:09:37 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2023r. do 22-12-2023r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Barlinku w okresie od 02-01-2023r. do 23-06-2023r.” Jolanta Leżańska
11:09:11 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie ”Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorem i systemem operacyjnym” Jolanta Leżańska
11:08:46 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie” Jolanta Leżańska
11:08:22 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Poprawa jakości infrastruktury kulturalno - sportowej poprzez rozbudowę i modernizację szatni sportowej na boisku gminnym zlokalizowanym na działce nr 131/7 obręb Buszów, gmina Strzelce Kraj." Jolanta Leżańska
11:08:07 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa paliw płynnych Jolanta Leżańska
11:07:47 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Strzelce Krajeńskie” Jolanta Leżańska
11:07:25 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Cmentarnej położonym na dz. nr ew. 633/1 i 631, obręb Strzelce Krajeńskie” Jolanta Leżańska
11:07:08 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie” Jolanta Leżańska
11:06:44 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (8+1) Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020" Jolanta Leżańska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony