ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:20:43 Deaktywacja elementu sprawa Informacja na temat postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego Bartosz Prociuk
09:20:36 Edycja elementu sprawa Informacja na temat postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego Bartosz Prociuk
09:18:43 Edycja elementu sprawa INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UTRATY DOWODU OSOBISTEGO Bartosz Prociuk
09:17:50 Edycja elementu sprawa Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej Bartosz Prociuk
09:17:10 Edycja elementu sprawa Zgromadzenie publiczne Bartosz Prociuk
09:16:20 Edycja elementu sprawa Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych Bartosz Prociuk
09:13:35 Edycja elementu sprawa Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Bartosz Prociuk
09:13:23 Edycja elementu sprawa Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Bartosz Prociuk
09:12:18 Edycja elementu sprawa Testament alograficzny Bartosz Prociuk
09:10:07 Edycja elementu sprawa Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Bartosz Prociuk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony