ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:29:45 Edycja elementu sprawa Dowody osobiste Bartosz Prociuk
08:28:37 Edycja elementu sprawa Zgłoszenie urodzenia dziecka Bartosz Prociuk
08:27:45 Edycja elementu sprawa Zgłoszenie zgonu Bartosz Prociuk
08:27:01 Edycja elementu sprawa Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej Bartosz Prociuk
08:25:35 Edycja elementu sprawa Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu z rejestru mieszkańców Bartosz Prociuk
08:24:56 Edycja elementu sprawa Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Bartosz Prociuk
08:23:50 Edycja elementu sprawa Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego Bartosz Prociuk
08:22:45 Edycja elementu sprawa Zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Bartosz Prociuk
08:21:47 Edycja elementu sprawa Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się Bartosz Prociuk
08:21:20 Edycja elementu sprawa Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały Bartosz Prociuk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony