ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:06:04 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Remont drogi przy Al. Wolności 9 w miejscowości Strzelce Krajeńskie” Jolanta Leżańska
08:46:43 Edycja elementu informacja Dane podstawowe Jolanta Budacz
08:35:13 elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych , Zarząd Koła Miejsko – Gminnego w Strzelccah Krajeńskich na realizację zadania publicznego pn.
(widoczna od 2023-02-28 00:00:00)
Jolanta Budacz
08:35:00 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych , Zarząd Koła Miejsko – Gminnego w Strzelccah Krajeńskich na realizację zadania publicznego pn.
(widoczna od 2023-02-28 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2023-02-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:08:43 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych , Zarząd Koła Miejsko – Gminnego w Strzelccah Krajeńskich na realizację zadania publicznego pn.
(widoczna od 2023-02-28 00:00:00)
Jolanta Budacz
08:06:40 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Rozstrzygnięcie nadzorcze NK-I.4131.13.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: XLI/349/23 Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2023-02-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:40:53 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE na dz. o nr ewid. gruntu 949/4 obr. Strzelce Krajeńskie, gm. Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2023-02-27 00:00:00)
Aleksandra Zydor
09:45:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Zwierzyn II na terenie części działek: nr 43/1 w obrębie Zwierzyn w gminie Zwierzyn, nr 85, 105, 107, 130/1 w obrębie Sławno w gminie Strzelce Krajeńskie, nr 588/2 w obrębie Strzelce Krajeńskie (Miasto) w gminie Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2023-02-27 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2023-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:49:30 Edycja elementu załącznik do informacji Obwieszczenie GPM.6721.1.3.2023.AW - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Zmiana planu - ul. Cmentarna Aleksandra Zydor
12:48:17 Upublicznienie elementu informacja Zmiana planu - ul. Cmentarna
(widoczna od 2023-02-23 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony