ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych przeznaczonego do dystrybucji do 31 grudnia 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych przeznaczonego do dystrybucji do 31 grudnia 2022 r. Jolanta Budacz
14:48:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych przeznaczonego do dystrybucji do 31 grudnia 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych przeznaczonego do dystrybucji do 31 grudnia 2022 r. Jolanta Budacz
14:33:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o sporządzeniu i możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 PE 100 SDR 11 wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa, na dz. nr ewid. 410, 421/70, 421/10, 421/13, 421/11 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2022-11-07 00:00:00 do 2022-11-30 00:00:00)
Aleksandra Zydor
10:43:56 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
(widoczna od 2022-11-07 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2022-11-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:21 Upublicznienie elementu informacja Interpelacja w sprawie remontu drogi w kierunku Pielic oraz budowę ciągów pieszych z Kolonii Pielice do Pielic.
(widoczna od 2022-11-03 00:00:00)
Jolanta Budacz
13:40:01 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 PE 100 SDR 11 wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa, na dz. nr ewid. 410, 421/70, 421/10, 421/13, 421/11 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2022-11-03 00:00:00 do 2022-12-02 00:00:00)
Aleksandra Zydor
12:38:37 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Romuald Kimet (ostatni dzień publikacji: 2029-01-01) Jolanta Budacz
12:34:22 Edycja elementu Oświadczenia majątkowe Katarzyna Sikora (ostatni dzień publikacji: 2029-01-01) Jolanta Budacz
12:34:07 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe Katarzyna Sikora (ostatni dzień publikacji: 2029-01-08) Jolanta Budacz
11:26:33 Upublicznienie elementu informacja Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych przeznaczonego do dystrybucji do 31 grudnia 2022 r.
(widoczna od 2022-11-03 00:00:00)
Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony