ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:49:23 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie świetlicy wiejskiej w Brzozie na dz. nr 55 w obrębie ewid. Brzoza w gminie Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2022-12-02 00:00:00)
Aleksandra Zydor
11:47:00 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dt. sprostowania omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.05.2019r. (znak: GPM.6733.1.06.2019.DD) dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT31692 STRZELCE KRAJEŃSKIE CENTRUM wraz z zasilaniem na dz. nr ew. 270 w obrębie Strzelce Kraj. gm. Strzelce Krajeńskie.
(widoczna od 2022-12-02 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2022-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:26:01 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie OR.2111.1.2022.GJ Grażyna Jankowska
09:25:22 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie OR.2111.1.2022.GJ Grażyna Jankowska

Zmiany z dnia: 2022-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:53:46 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIX/329/22 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 listopada 2022 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"
(widoczna od 2022-11-23 00:00:00)
Jolanta Budacz
12:29:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXIX/331/22 Jolanta Budacz
12:27:34 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXIX/330/22 Jolanta Budacz
12:23:29 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXIX/329/22 Jolanta Budacz
12:17:11 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 170 Jolanta Budacz
12:17:10 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XIX/170/20 Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji