Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:11:17 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 31 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(widoczna od 2023-03-31 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2023-03-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:19:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiające o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 682/4, 644/309, 644/37, 644/312, 658, 644/44, 660 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie gm. Strzelce Krajeńskie
(widoczna od 2023-03-30 00:00:00)
Aleksandra Zydor

Zmiany z dnia: 2023-03-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:10:59 Upublicznienie elementu informacja Interpelacja w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym
(widoczna od 2023-03-29 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2023-03-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:33:32 Edycja elementu informacja Deklaracja dostępności cyfrowej Łukasz Sitarz

Zmiany z dnia: 2023-03-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:10:22 Upublicznienie elementu informacja Interpelacja w sprawie uniemożliwienia powstania bukaciarni w Bronowicach.
(widoczna od 2023-03-27 00:00:00)
Jolanta Budacz

Zmiany z dnia: 2023-03-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:18:10 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2023/2024 z obiektów gminnych, terenów sołectw, oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorach Jolanta Leżańska
14:26:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie informujące, że została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami wewnętrznymi na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 4/1 obręb 0015 Długie, gmina Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-drezdenecki” Jolanta Budacz
14:23:17 Usunięcie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XLIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 30 marca 2023r Jolanta Budacz
14:23:17 Usunięcie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2054 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XLIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 30 marca 2023r Jolanta Budacz
14:23:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2054 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XLIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 30 marca 2023r Jolanta Budacz

Nawigacja między stronami listy informacji