ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz C
Typ dokumentu
2016-05-17
Zakres przedmiotowy
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie cmentarza przy ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich
Lp: 2
Typ formularza
Formularz C
Typ dokumentu
2016-04-29
Zakres przedmiotowy
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Katedralnej, Północnej oraz Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich
Lp: 3
Typ formularza
Formularz C
Typ dokumentu
2016-04-25
Zakres przedmiotowy
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego położonego w rejonie ul. Gorzowskiej przy zachodniej granicy miasta Strzelce Krajeńskie
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-02-02
Zakres przedmiotowy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu i przetwarzaniu kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego ze złoża „Pielice” na działkach o nr 64/4, 64/6, 75/1 i 75/4, Obręb Pielice.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-01-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: "Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka części budynku oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej obory na kurnik do chowu brojlera kurzego w ilości 45000 szt. tj. powyżej 210 DJP. Budowa 4 szt. zbiorników paszowych poj. 20 t i budowa zewnętrznej instalacji gazowej LPG z naziemnym zbiornikiem ciśnieniowym o poj. 6400 l (6 szt.) na działce nr ew. 117/195 w m. Sidłów, gm. Strzelce Krajeńskie
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr ewidencyjnym gruntu 352/7, obręb: Gardzko, gmina Strzelce Krajeńskie
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-01-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przetwarzania odpadów katalizatorów i zbierania odpadów” na działce ewidencyjnej nr 559/1 położonej w obrębie Strzelce Krajeńskie.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-01-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK.6220.15.2015 z dn. 27.10.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie ulicy Przemysłowej oraz rozbudowie ulicy Jedności Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich, na działkach ewidencyjnych 615/15, 615/10, 615/18, 504/13, 617/53, 617/11, 617/55, 593, 633/2, 468/4, 503/2, 504/13, 504/64, 504/68, 505, 508/8, 511/2, 565/5 ,504/63, 504/51, 504/50, 504/49, 504/48, 504/47, 504/46, 504/45, 504/55, 638/41, 638/42, 638/40, 638/39, 638/38, 638/5, 504/57 obręb Strzelce Krajeńskie.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-13
Zakres przedmiotowy
Wydanie Decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o trzy budynki inwentarskie istniejącej fermy drobiu w miejscowości Sidłów, na działkach ewidencyjnych nr 117/182, 117/183, 117/184, 117/186 i 117/195 położonych w obrębie Licheń 14.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy 995kW, na działce nr 137/7 obręb Bobrówko, w m. Bobrówko, o pow. zabudowy panelami fotowoltaicznymi 2 ha”

Nawigacja między stronami listy informacji