ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 91
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-05-26
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 90 szt. drzew z gat. wierzba w Lipich Górach
Lp: 92
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-05-26
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z gat. sosna w Długiem.
Lp: 93
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-05-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu z gat. żywotnik w Strzelcach Kraj.
Lp: 94
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-05-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 5 szt. drzew w tym 1 szt. z gat. daglezja i 4 szt. z gat. świerk w Strzelcach Kraj.
Lp: 95
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-05-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. sosna w Długiem.
Lp: 96
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-05-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji na działce nr 592/1 w obrębie 17 – Strzelce Krajeńskie w Strzelcach Krajeńskich stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Lp: 97
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-05-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji na działce nr 592/1 w obrębie 17 – Strzelce Krajeńskie w Strzelcach Krajeńskich stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Lp: 98
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-05-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew w tym 1 szt. z gat. żywotnik, 1 szt. z gat. sumak, 1 szt. z gat. jesion, 1 szt. z gat. bez czarny i 3 szt. z gat. klon w Strzelcach Kraj,.
Lp: 99
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-05-12
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew w tym 1 szt. z gat. świerk i 3 szt. z gat. żywotnik oraz 2 szt. krzewów ozdobnych z gat. daglezja w Strzelcach Kraj.
Lp: 100
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-05-12
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew w tym 2 szt. z gat. świerk i 8 szt. z gat. żywotnik w Strzelcach Kraj.

Nawigacja między stronami listy informacji