ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 101
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-05-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 90 szt. drzew z gat. wierzba w Lipich Górach
Lp: 102
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-05-07
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzew z gat. olcha w Bronowicach
Lp: 103
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-05-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. dąb w Sławnie
Lp: 104
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-05-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew w tym 2 szt. z gat. świerk i 8 szt. z gat. żywotnik w Strzelcach Kraj.
Lp: 105
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-30
Zakres przedmiotowy
Odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew w tym 2 sztuk z gat. klon w Bronowicach, 3 sztuk z gat. lipa w Bobrówku i 2 sztuk z gat. lipa w Sławnie
Lp: 106
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-30
Zakres przedmiotowy
Odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew z gat. lipa w Buszowie.
Lp: 107
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-04-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew w tym 1 szt. z gat. świerk i 3 szt. z gat. żywotnik oraz 2 szt. krzewów ozdobnych z gat. daglezja w Strzelcach Krajeńskich
Lp: 108
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-24
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 12 sztuk drzew z gat. olsza w Ogardach
Lp: 109
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-24
Zakres przedmiotowy
Postanawianie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej w miejscowości Wielisławice, gm. Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, na działkach o nr ewid. gruntu: 62, 63, 64/2, 66/2 obręb Wielisławice, którego inwestorem jest Müggenburg Solar Dreyer Str 17a, 28277 Bremen, działający przez pełnomocnika - Pana Marka Wardęckiego – Grupa Energia Słoneczna Sp. z o.o., którego pełnomocnikiem jest Pan Stanisław Przybylski.
Lp: 110
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-04-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew w tym 1 szt. z gat. lipa w Strzelcach Krajeńskich i 2 szt. z gat. klon w Długiem

Nawigacja między stronami listy informacji