ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 111
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-18
Zakres przedmiotowy
Postanowienie zawieszające prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym na działkach nr ewid. 116/6 i 116/7 obręb Brzoza, gm. Strzelce Krajeńskie składająca się z budowy budynku mieszkalnego, budowy budynku inwentarskiego dla chowu 10 szt. bydła (krowy) co stanowi 10 DJP oraz budowy obiektów biogazowni rolniczej do wytwarzania biogazu rolniczego o mocy elektrycznej do 1500 kW (1,5MW)”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Lp: 112
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew w tym 3 szt. z gat. buk zwyczajny, 2 szt. z gat. robinia akacjowa i 1 szt. z gat. klon jawor w miejscowości Danków
Lp: 113
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-16
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa z gat. jesion w obrębie Sławno
Lp: 114
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-16
Zakres przedmiotowy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Lp: 115
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-04-15
Zakres przedmiotowy
Wydanie zezwolenia na usuniecie 4 szt. drzew w tym 3 szt. z gat. wierzba i 1 szt. z gat. świerk w Strzelcach Krajeńskich
Lp: 116
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-04-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. wierzba w Bobrówku
Lp: 117
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-04-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z gat. olsza w Ogardach
Lp: 118
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-04-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew w tym 3 szt. z gat. wierzba i 1 szt. z gat. świerk w Strzelcach Krajeńskich
Lp: 119
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2014-04-11
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenie wodnego: stawu rekreacyjnego o pow. 0,40 ha i głębokości nie mniejszej niż 3,0m”, na działce o nr ewid. gruntu 352/7, obręb Gardzko.
Lp: 120
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-04-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gat. olcha w miejscowości Bronowice

Nawigacja między stronami listy informacji