ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-02
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu i przetwarzaniu kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego ze złoża „Pielice” na działkach o nr 64/4, 64/6, 75/1 i 75/4, Obręb Pielice.
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przesyłowej sieci wodociągowej z miejscowości Buszów do miejscowości Machary w Gminie Strzelce Krajeńskie, wraz z budową sieci rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Machary, na działkach o numerach ewidencyjnych 331/6 i 330 położonych w obrębie Buszów, oraz 145/126, 146, 145/163, 145/9, 145/4, 257, 145/5, 145/10 położonych w obrębie Bobrówko.
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego: ziemnego stawu rybnego o powierzchni 0,40 ha i maksymalnej głębokości do 3,66 m, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 352/7, obręb: Gardzko, gmina Strzelce Krajeńskie"
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-11-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przesyłowej sieci wodociągowej z miejscowości Buszów do miejscowości Machary w Gminie Strzelce Krajeńskie, wraz z budową sieci rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Machary, na działkach o numerach ewidencyjnych 331/6 i 330 położonych w obrębie Buszów, oraz 145/126, 146, 145/163, 145/9, 145/4, 257, 145/5, 145/10 położonych w obrębie Bobrówko.
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-27
Zakres przedmiotowy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie ulicy Przemysłowej oraz rozbudowie ulicy Jedności Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 615/15, 615/10, 615/18, 504/13, 617/53, 617/11, 617/55, 593, 633/2, 468/4, 503/2, 504/13, 504/64, 504/68, 505, 508/8, 511/2, 565/5, 504/63, 504/51, 504/50, 504/49, 504/48, 504/11, 504/47, 504/46, 504/45, 504/55, 638/41, 638/42, 638/40, 638/39, 638/38, 638/5, 504/57, 637/6 w miejscowości Strzelce Krajeńskie.
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu i przetwarzaniu kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego ze złoża „Pielice” na działkach o nr 64/4, 64/6, 75/1 i 75/4, Obręb Pielice.
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-13
Zakres przedmiotowy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „Przyłęg-1” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 169/2 i 171 położonych w obrębie Przyłęg, Gmina Strzelce Krajeńskie”.
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-01
Zakres przedmiotowy
Zmiana do wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy 995kW, na działce nr 137/7 obręb Bobrówko, w m. Bobrówko, o pow. zabudowy panelami fotowoltaicznymi 2 ha”
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-29
Zakres przedmiotowy
Wydanie Postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "Przyłęg-1", zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 169/2 i 171 położonych w obrębie Przyłęg, Gmina Strzelce Krajeńskie"
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-23
Zakres przedmiotowy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego: ziemnego stawu rybnego o powierzchni 0,40 ha i głębokości nie mniejszej niż 3,0 m, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 352/7, obręb: Gardzko, gmina Strzelce Krajeńskie",

Nawigacja między stronami listy informacji