ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-23
Zakres przedmiotowy
Wydanie Postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie ulicy Przemysłowej oraz rozbudowie ulicy Jedności Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 615/15, 615/10, 615/18, 504/13, 617/53, 617/11, 617/55, 593, 633/2, 468/4, 503/2, 504/13, 504/64, 504/68, 505, 508/8, 511/2, 565/5, 504/63, 504/51, 504/50, 504/49, 504/48, 504/11, 504/47, 504/46, 504/45, 504/55, 638/41, 638/42, 638/40, 638/39, 638/38, 638/5, 504/57, 637/6 w miejscowości Strzelce Krajeńskie.
Lp: 22
Typ formularza
Formularz C
Typ dokumentu
2015-09-22
Zakres przedmiotowy
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Planu”.
Lp: 23
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy 995kW, na działce nr 137/7 obręb Bobrówko, w m. Bobrówko, o pow. zabudowy panelami fotowoltaicznymi 2 ha”
Lp: 24
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o trzy budynki inwentarskie istniejącej fermy drobiu w miejscowości Sidłów, na działkach ewidencyjnych nr 117/182, 117/183, 117/184, 117/186 i 117/195 położonych w obrębie Licheń 14
Lp: 25
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-09-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie ulicy Przemysłowej oraz rozbudowie ulicy Jedności Robotniczej w Strzelcach Krajeńskich, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 615/15, 615/10, 615/18, 504/13, 617/53, 617/11, 617/55, 593, 633/2, 468/4, 503/2, 504/13, 504/64, 504/68, 505, 508/8, 511/2, 565/5, 504/63, 504/51, 504/50, 504/49, 504/48, 504/11, 504/47, 504/46, 504/45, 504/55, 638/41, 638/42, 638/40, 638/39, 638/38, 638/5, 504/57, 637/6
Lp: 26
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-09-03
Zakres przedmiotowy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy 995kW, na działce nr 137/7 obręb Bobrówko, w m. Bobrówko, o pow. zabudowy panelami fotowoltaicznymi 2 ha”
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-21
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego: ziemnego stawu rybnego o powierzchni 0,40 ha i głębokości nie mniejszej niż 3,0 m, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 352/7, obręb: Gardzko, gmina Strzelce Krajeńskie", którego inwestorem jest Pani Jolanta Miotke.
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „Przyłęg-1” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 169/2 i 171 położonych w obrębie Przyłęg, Gmina Strzelce Krajeńskie”.
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-17
Zakres przedmiotowy
Wydanie decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy norek na 50.000 szt. (10.000 matek) na działkach nr 178/57 i 178/58 w miejscowości Bronowice, gm. Strzelce Kraj.”
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-07-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy 995kW, na działce nr 137/7 obręb Bobrówko, w m. Bobrówko, o pow. zabudowy panelami fotowoltaicznymi 2 ha”.

Nawigacja między stronami listy informacji