ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-04-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:13:09 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja umarzając postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia polagającego na modernizacji Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj. Tomasz Węglarz
« powrót do poprzedniej strony