ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-29
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gat. brzoza w Gardzku
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-29
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym na działkach nr ewid. 116/6 i 116/7 obręb Brzoza, gm. Strzelce Krajeńskie składającej się z budowy budynku mieszkalnego, budowy budynku inwentarskiego dla chowu 10 szt. bydła (krowy) co stanowi 10 DJP oraz budowy obiektów biogazowni rolniczej do wytwarzania biogazu rolniczego o mocy elektrycznej do 1500 kW (1,5MW)”
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-08-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z miejscowości Ogardy do miejscowości Gilów w Gminie Strzelce Krajeńskie, wraz z zestawem hydroforowym regulacji ciśnienia” na działkach o nr ewid. gruntu: 32, 38, 55, 100 – obręb Gilów; 29, 162, 189/15 – obręb Ogardy.
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-27
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej na odcinku Buszów – Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączeniami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacji stacji uzdatniania wody w Buszowie” na działkach o nr ewid. gruntu: 202, 222/1, 222/3, 17/1, 190/1, 201, 221/5, 189, 184, 188/2, 187, 112/4, 25/13, 210/3, 194, 195, 196, 221/22, 221/24, 185, 186, 156/5, 190/2, 222/2, 218, 17/2, 68/4, 66/4, 84/5, 228, 63/2, 80, 79, 25/4, 64/2, 95/12, 95/13, 95/14, 122/3, 158, 157/5, 159/6, 156/18, 93/18, 93/16, 93/17, 93/11 – obręb Danków; 342, 347, 176/12, 176/14, 176/15, 353, 122, 111/2, 119/1, 118/1, 188, 196/2, 111/3, 116/1 – obręb Buszów.
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-08-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew z gat. brzoza w Gardzku
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-26
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa z gat. grab w Lipich Górach
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-26
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. grab w Lipich Górach
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-08-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa w Lipich Górach
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-08-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. sosna w Długiem
Lp: 60
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-19
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 10 sztuk drzew w tym 4 szt. z gat. kasztanowiec, 2 szt. z gat. brzoza, 1 z gat. cis, 2 szt. z gat. robinia akacjowa i 1 szt. z gat. topola w Strzelcach Kraj.

Nawigacja między stronami listy informacji