ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 8494
Ogłoszenia o pracy 159965
Aktualne 40651
W toku 55781
Wyniki 189712
Co i jak załatwić 582366
Wydziały 400439
Sprawy 471507
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 8548
Rejestr Działalności Regulowanej 9632
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6281
Dotacje celowe 13513
Zamówienia publiczne 982246
Aktualne 753442
W toku 648655
Wyniki 731042
Archiwalne 700360
Wyniki innych postępowań 603045
Plan zamówień publicznych 19372
Akty prawne 1811931
Przetargi 413887
Rejestr informacji o środowisku 3617465
Ochrona środowiska 13746
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 17824
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 15146
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 10796
Zasady gospodarowania odpadami 6593
Oświadczenia majątkowe 919391
Druki 8814
Rada Miejska 11
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 54799
Zakres czynności Rady Miejskiej 9881
Interpelacje i zapytania radnych 161702
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 3130
Zawiadomienia o sesji 185969
Projekty uchwał 163384
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 43489
Kadencja 2014-2018 96333
Kadencja 2010-2014 127659
Dyżury 11644
Komisje Rady Miejskiej 1592
Komisja Rewizyjna 28227
Komisja Budżetowa 26766
Komisja Spraw Społecznych 24287
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3260
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 2380
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 37346
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 28424
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 37410
Terminy posiedzeń komisji 2014 15290
Wybory ławników 14840
Urząd Miejski 9
Burmistrz 44222
Zastępca Burmistrza 15139
Sekretarz 14868
Skarbnik 13830
Informacja telefoniczna 95176
Komórki organizacyjne 72698
Dane podstawowe 40458
Dostępność architektoniczna 1979
Jednostki Organizacyjne Gminy 5240
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39539
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 25938
Warsztat Terapii Zajęciowej 12018
Szkoły 54466
Przedszkola 20914
Żłobek Samorządowy 16637
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 11272
Środowiskowy Dom Samopomocy 8606
Sprawozdania finansowe 3093
Instytucje Kultury 1180
Strzelecki Ośrodek Kultury 4044
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5109
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 10698
Rejestr Instytucji Kultury 41451
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 3838
Terenowe Jednostki OSP 30036
Jednostki Pomocnicze Gminy 25030
Wykaz sołectw 7183
Statuty Sołectw 29710
Prawo lokalne 8272
Statut Gminy 27055
Insygnia Gminy 6862
Herb 7539
Flaga 7863
Hejnał 6427
Statut Urzędu Miejskiego 10277
Regulamin organizacyjny 7839
Budżet Gminy 6
Budżet 2024 903
Budżet 2023 4915
Budżet 2022 9133
Budżet 2021 12243
Budżet 2020 26201
Budżet 2019 28524
Budżet 2018 31292
Budżet 2017 45507
Budżet 2016 54474
Budżet 2015 60105
Budżet 2014 46723
Budżet 2013 27542
Budżet 2012 29262
Wieloletnia Prognoza Finansowa 106826
Sprawy Społeczne 4219
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 6455
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta i gminy na rok 2022 717
Podatki 4
Podatki 2024 1968
Podatki 2023 4203
Podatki 2022 4904
Podatki 2021 9757
Podatki 2020 11147
Podatki 2019 18969
Podatki 2018 20712
Podatki 2017 21310
Podatki 2015 27758
Podatki 2016 18728
Podatki 2013/2014 30917
Podatki 2012 9508
Strategia Rozwoju Gminy 12440
Plan wykorzystania zasobu Gminy 5996
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 5710
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 11467
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 5804
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 7671
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2024-2030 - w opracowaniu 199
Kontrole 202
2023 176
2022 307
2021 172
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 686
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 32078
GEOREFERENCJE 0
Strzelce Krajeńskie 61581
Długie 27038
Sławno 6844
Danków 14907
Licheń 12469
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 17856
Lipie Góry 1390
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 33219
Czyżewo 855
Plany w opracowaniu 7274
Długie - centrum 1235
Długie - południe 1192
Strzelce Krajeńskie ul. Cmentarna - zmina planu 683
Bronowice 476
Informacje 1362
Ogłoszenia 1942191
Podstawowa kwota dotacji 22735
Informacja o stanie mienia 8517
Konsultacje społeczne 17554
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 21440
Wybory 2278
Informacje ogólne 51250
Wybory samorządowe 2024 204
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 4566
Referendum ogólnokrajowe 29850
Organizacje pozarządowe 4807
Program współpracy 7275
Konsultacje społeczne 35235
Konkursy ofert 146786
Druki do pobrania 45917
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 15190
Ogłoszenia 37370
Sprawozdania z Programu Współpracy 14217
Petycje 92114
Zgromadzenia 8331
Dostęp do informacji publicznej 9739
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 8993
Nieodpłatna pomoc prawna 651
Ochrona Danych Osobowych 5441
Polityka prywatności 4604
Ogólna klauzula informacyjna 4558
Dane Administratora Danych Osobowych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych 4163
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 29618
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 3910
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 5109
Ustawa o ochronie danych osobowych 3656
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 3555
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 5108
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2866
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 3208
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 1487
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 1506
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 1470
Klauzula informacyjna dotycząca centralnej ewidencji emisyjności budynków 1200
Klauzula informacyjna dotycząca udzielania informacji publicznej 1022
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 1019
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i terenie przyległym 951
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich 708
Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 729
Klauzula informacyjna dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 612
Klauzula informacyjna w zakresie dotyczącym realizacji Programu Ciepłe Mieszkanie 417
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w związku z wyborami 2
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - (organizacja bezpłatnego transportu wyborców niepełnosprawnych; wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat do i z lokalu wyborczego) 4
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych (udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach – informacja dla pełnomocnika i wyborcy) 1
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych - (udzielanie osobom niepełnosprawnych oraz seniorom informacji o wyborach) 2
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych - (członek komisji) 5
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych - (diety dla mężów zaufania) 5
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych - (spis wyborców – wybory samorządowe) 6
Dostępność 1775
Koordynator do spraw dostępności 1685
Raport o stanie dostępności 1761
Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 671
Cyberbezpieczeństwo 1692
Rejestry i ewidencje 6016
Efektywność energetyczna budynków 1707
Węgiel po preferencyjnej cenie 3393

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4924043
Redakcja biuletynu 11065
Mapa serwisu 8642
Statystyki 9219
Kanały RSS 7317
Kontakt 268484
Deklaracja dostępności cyfrowej 4747
« powrót do poprzedniej strony