ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 2811
Ogłoszenia o pracy 104543
Aktualne 24905
W toku 32812
Wyniki 106434
Co i jak załatwić 355476
Wydziały 223432
Sprawy 278351
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 6254
Rejestr Działalności Regulowanej 7050
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4593
Dotacje celowe 9435
Zamówienia publiczne 618972
Aktualne 444893
W toku 364192
Wyniki 438995
Archiwalne 395433
Wyniki innych postępowań 324538
Plan zamówień publicznych 8119
Akty prawne 1021006
Przetargi 289132
Rejestr informacji o środowisku 2197608
Ochrona środowiska 10785
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 13190
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 11283
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 7896
Zasady gospodarowania odpadami 3065
Oświadczenia majątkowe 562023
Druki 5105
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 38529
Zakres czynności Rady Miejskiej 7288
Interpelacje i zapytania radnych 45357
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1391
Zawiadomienia o sesji 110406
Projekty uchwał 84511
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 12627
Kadencja 2014-2018 61449
Kadencja 2010-2014 93070
Dyżury 8189
Komisje Rady Miejskiej 796
Komisja Rewizyjna 19366
Komisja Budżetowa 18700
Komisja Spraw Społecznych 16755
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1738
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1721
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 22028
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 17558
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 23279
Terminy posiedzeń komisji 2014 10576
Wybory ławników 9389
Urząd Miejski 9
Burmistrz 36036
Zastępca Burmistrza 11763
Sekretarz 11265
Skarbnik 10915
Informacja telefoniczna 72234
Komórki organizacyjne 54640
Dane podstawowe 27770
Dostępność architektoniczna 415
Jednostki Organizacyjne Gminy 2502
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 31069
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 19895
Warsztat Terapii Zajęciowej 8727
Szkoły 41409
Przedszkola 17078
Żłobek Samorządowy 12922
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 8639
Środowiskowy Dom Samopomocy 5416
Sprawozdania finansowe 1515
Instytucje Kultury 533
Strzelecki Ośrodek Kultury 1956
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 2370
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 5426
Rejestr Instytucji Kultury 33549
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 222
Terenowe Jednostki OSP 21001
Jednostki Pomocnicze Gminy 22776
Wykaz sołectw 2122
Statuty Sołectw 12189
Prawo lokalne 8098
Statut Gminy 19787
Insygnia Gminy 5054
Herb 5407
Flaga 5650
Hejnał 4810
Statut Urzędu Miejskiego 7135
Regulamin organizacyjny 4494
Budżet Gminy 6
Budżet 2021 100
Budżet 2020 5515
Budżet 2019 13261
Budżet 2018 16706
Budżet 2017 27934
Budżet 2016 34354
Budżet 2015 38515
Budżet 2014 31841
Budżet 2013 20077
Budżet 2012 20373
Wieloletnia Prognoza Finansowa 58176
Sprawy Społeczne 3054
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 4103
Podatki 4
Podatki 2021 1730
Podatki 2020 5449
Podatki 2019 11504
Podatki 2018 13490
Podatki 2017 14888
Podatki 2015 19721
Podatki 2016 13594
Podatki 2013/2014 25057
Podatki 2012 6936
Strategia Rozwoju Gminy 8811
Plan wykorzystania zasobu Gminy 3529
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 3881
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 7318
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 3693
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 2429
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 665
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 22969
Strzelce Krajeńskie 44604
Długie 19973
Sławno 5150
Danków 10936
Licheń 9297
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 13716
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 24481
Plany w opracowaniu 521
link do dyskusji publicznej 0
Informacje 1334
Ogłoszenia 1133297
Podstawowa kwota dotacji 10945
Informacja o stanie mienia 3805
Konsultacje społeczne 2233
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16313
Wybory 2253
Informacje ogólne 35614
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 2699
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 2344
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 5334
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 7429
Wybory samorządowe 2018 1709
Komunikaty wyborcze 17296
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 12681
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 10237
Archiwum 1126
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 32280
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 30716
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 30013
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 17267
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 10694
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 844
Komunikaty wyborcze 7787
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 7309
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 16774
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 12698
Strona PKW 1971
Referendum ogólnokrajowe 20449
Organizacje pozarządowe 4633
Program współpracy 181
Rok 2021 228
Rok 2020 498
Rok 2019 2187
Rok 2018 2527
Rok 2017 2599
Rok 2016 3895
Rok 2015 4846
Rok 2014 4227
Rok 2013 4687
Rok 2012 4933
Konsultacje społeczne 21246
Konkursy ofert 88982
Druki do pobrania 30174
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 13285
Ogłoszenia 20290
Sprawozdania z Programu Współpracy 7978
Petycje 44169
Zgromadzenia 5286
Dostęp do informacji publicznej 6031
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5773
Ochrona Danych Osobowych 2746
Polityka prywatności 2337
Ogólna klauzula informacyjna 2105
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1852
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 11514
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1811
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1772
Ustawa o ochronie danych osobowych 1731
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1724
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 1514
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 1220
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 1248
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 290
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 92
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 98
Dostępność 227
Koordynator do spraw dostępności 263
Raport o stanie dostępności 105
Rejestry i ewidencje 2040

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2750771
Redakcja biuletynu 8267
Mapa serwisu 6893
Statystyki 6915
Kanały RSS 5466
Kontakt 169031
Deklaracja dostępności cyfrowej 812
« powrót do poprzedniej strony