ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 202
Ogłoszenia o pracy 83806
Aktualne 20472
W toku 26467
Wyniki 80525
Co i jak załatwić 280413
Wydziały 168316
Sprawy 219555
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5476
Rejestr Działalności Regulowanej 6162
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3925
Dotacje celowe 8129
Zamówienia publiczne 478419
Aktualne 325023
W toku 259339
Wyniki 328599
Archiwalne 287379
Wyniki innych postępowań 226224
Plan zamówień publicznych 5095
Akty prawne 769798
Przetargi 244742
Rejestr informacji o środowisku 1669241
Ochrona środowiska 9548
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 11195
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9681
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 6742
Zasady gospodarowania odpadami 2183
Oświadczenia majątkowe 429179
Druki 3559
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 33668
Zakres czynności Rady Miejskiej 6316
Interpelacje i zapytania radnych 18486
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 799
Zawiadomienia o sesji 80387
Projekty uchwał 58888
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 6336
Kadencja 2014-2018 45118
Kadencja 2010-2014 76554
Dyżury 6968
Komisje Rady Miejskiej 518
Komisja Rewizyjna 16025
Komisja Budżetowa 15618
Komisja Spraw Społecznych 13831
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1061
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1429
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 14494
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 12049
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 16347
Terminy posiedzeń komisji 2014 8497
Wybory ławników 7044
Urząd Miejski 9
Burmistrz 32719
Zastępca Burmistrza 10351
Sekretarz 9824
Skarbnik 9578
Informacja telefoniczna 62631
Komórki organizacyjne 47496
Dane podstawowe 23028
Jednostki Organizacyjne Gminy 1401
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28252
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 17145
Warsztat Terapii Zajęciowej 7510
Szkoły 35534
Przedszkola 15361
Żłobek Samorządowy 11286
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7732
Środowiskowy Dom Samopomocy 4000
Sprawozdania finansowe 879
Instytucje Kultury 327
Strzelecki Ośrodek Kultury 1214
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 1398
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 3130
Rejestr Instytucji Kultury 31045
Terenowe Jednostki OSP 18757
Jednostki Pomocnicze Gminy 21692
Wykaz sołectw 932
Statuty Sołectw 6241
Prawo lokalne 8008
Statut Gminy 16832
Insygnia Gminy 4452
Herb 4587
Flaga 4929
Hejnał 4194
Statut Urzędu Miejskiego 6245
Regulamin organizacyjny 3385
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 863
Budżet 2019 7414
Budżet 2018 10975
Budżet 2017 20117
Budżet 2016 26098
Budżet 2015 29930
Budżet 2014 26516
Budżet 2013 17610
Budżet 2012 17453
Wieloletnia Prognoza Finansowa 42491
Sprawy Społeczne 2751
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1720
2014 - 2016 3893
2011 - 2013 3951
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 1168
2017 1789
2016 2703
2015 2246
2014 3762
2013 3904
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3397
Podatki 4
Podatki 2020 2486
Podatki 2019 7970
Podatki 2018 10241
Podatki 2017 12254
Podatki 2015 16647
Podatki 2016 11479
Podatki 2013/2014 22813
Podatki 2012 6019
Strategia Rozwoju Gminy 7463
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2883
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 3174
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 5688
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2995
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 1276
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 19941
Strzelce Krajeńskie 37446
Długie 16726
Sławno 4518
Danków 9326
Licheń 8157
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 12086
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 20967
Informacje 1331
Ogłoszenia 782994
Podstawowa kwota dotacji 7309
Informacja o stanie mienia 2439
Konsultacje społeczne 940
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14268
Wybory 2244
Informacje ogólne 30222
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 373
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 3067
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 4567
Wybory samorządowe 2018 1544
Komunikaty wyborcze 11019
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 8936
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 7473
Archiwum 732
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 27906
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 25086
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 25202
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 13482
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 6784
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 620
Komunikaty wyborcze 4716
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 4578
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 10802
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 8470
Strona PKW 1326
Referendum ogólnokrajowe 16494
Organizacje pozarządowe 4540
Program współpracy 181
Rok 2019 1324
Rok 2018 1921
Rok 2017 2038
Rok 2016 3093
Rok 2015 4217
Rok 2012 4343
Rok 2013 4114
Rok 2014 3590
Konsultacje społeczne 16082
Konkursy ofert 64376
Druki do pobrania 25586
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 11626
Ogłoszenia 14791
Sprawozdania z Programu Współpracy 5802
Petycje 30698
Zgromadzenia 4330
Dostęp do informacji publicznej 4882
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4863
Ochrona Danych Osobowych 1679
Polityka prywatności 1568
Ogólna klauzula informacyjna 1438
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1243
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 5947
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1198
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1150
Ustawa o ochronie danych osobowych 1149
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1160
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 911
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 665
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 701
Rejestry i ewidencje 914

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2156405
Redakcja biuletynu 7465
Mapa serwisu 6249
Statystyki 6197
Kanały RSS 4798
Kontakt 137702
« powrót do poprzedniej strony