ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 82000
Aktualne 20064
W toku 25800
Wyniki 76754
Co i jak załatwić 268612
Wydziały 160140
Sprawy 210532
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5286
Rejestr Działalności Regulowanej 5966
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3765
Dotacje celowe 7835
Zamówienia publiczne 451746
Aktualne 305108
W toku 242136
Wyniki 310528
Archiwalne 269947
Wyniki innych postępowań 210129
Plan zamówień publicznych 4489
Akty prawne 731164
Przetargi 236115
Rejestr informacji o środowisku 1585303
Ochrona środowiska 9226
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 10736
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9289
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 6508
Zasady gospodarowania odpadami 1954
Oświadczenia majątkowe 407704
Druki 3211
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 32592
Zakres czynności Rady Miejskiej 6079
Interpelacje i zapytania radnych 15296
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 687
Zawiadomienia o sesji 76083
Projekty uchwał 54622
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 5198
Kadencja 2014-2018 42384
Kadencja 2010-2014 73890
Dyżury 6656
Komisje Rady Miejskiej 455
Komisja Rewizyjna 15429
Komisja Budżetowa 14987
Komisja Spraw Społecznych 13250
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 923
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1337
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 13402
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 11294
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 15259
Terminy posiedzeń komisji 2014 8132
Wybory ławników 6538
Urząd Miejski 9
Burmistrz 31986
Zastępca Burmistrza 10006
Sekretarz 9506
Skarbnik 9282
Informacja telefoniczna 58823
Komórki organizacyjne 46008
Dane podstawowe 22094
Jednostki Organizacyjne Gminy 1203
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 27732
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 16544
Warsztat Terapii Zajęciowej 7255
Szkoły 34387
Przedszkola 14975
Żłobek Samorządowy 10971
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7539
Środowiskowy Dom Samopomocy 3738
Sprawozdania finansowe 720
Instytucje Kultury 281
Strzelecki Ośrodek Kultury 1049
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 1206
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 2563
Rejestr Instytucji Kultury 30450
Terenowe Jednostki OSP 18223
Jednostki Pomocnicze Gminy 21389
Statut Sołectwa 5903
Wykaz sołectw 775
Prawo lokalne 7973
Statut Gminy 16225
Insygnia Gminy 4302
Herb 4394
Flaga 4774
Hejnał 4055
Statut Urzędu Miejskiego 6019
Regulamin organizacyjny 3203
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 464
Budżet 2019 6215
Budżet 2018 9775
Budżet 2017 18686
Budżet 2016 24677
Budżet 2015 28532
Budżet 2014 25438
Budżet 2013 17121
Budżet 2012 16875
Wieloletnia Prognoza Finansowa 39829
Sprawy Społeczne 2679
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1547
2014 - 2016 3785
2011 - 2013 3821
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 1022
2017 1603
2016 2578
2015 2117
2014 3640
2013 3776
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3282
Podatki 4
Podatki 2020 1888
Podatki 2019 7250
Podatki 2018 9474
Podatki 2017 11685
Podatki 2015 16019
Podatki 2016 11084
Podatki 2013/2014 22335
Podatki 2012 5817
Strategia Rozwoju Gminy 7170
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2728
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 3007
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 5333
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2819
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 1076
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 19376
Strzelce Krajeńskie 36054
Długie 16107
Sławno 4333
Danków 8992
Licheń 7883
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 11746
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 20331
Informacje 1331
Ogłoszenia 723281
Podstawowa kwota dotacji 6645
Informacja o stanie mienia 2171
Konsultacje społeczne 685
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13834
Wybory 2242
Informacje ogólne 28862
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 58
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 2547
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 3867
Wybory samorządowe 2018 1495
Komunikaty wyborcze 9724
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 8063
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 6870
Archiwum 647
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 27008
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 24074
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 24209
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 12682
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 6075
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 563
Komunikaty wyborcze 4208
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 4087
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 9669
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 7600
Strona PKW 1204
Referendum ogólnokrajowe 15710
Organizacje pozarządowe 4521
Program współpracy 181
Rok 2019 1120
Rok 2018 1713
Rok 2017 1908
Rok 2016 2923
Rok 2015 4083
Rok 2012 4196
Rok 2013 3983
Rok 2014 3485
Konsultacje społeczne 15138
Konkursy ofert 60595
Druki do pobrania 24717
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 11291
Ogłoszenia 13990
Sprawozdania z Programu Współpracy 5359
Petycje 28415
Zgromadzenia 4121
Dostęp do informacji publicznej 4547
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4626
Ochrona Danych Osobowych 1561
Polityka prywatności 1393
Ogólna klauzula informacyjna 1319
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1113
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 5079
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1035
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1018
Ustawa o ochronie danych osobowych 1017
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1012
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 777
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 553
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 575
Rejestry i ewidencje 660

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2059443
Redakcja biuletynu 7267
Mapa serwisu 6066
Statystyki 6018
Kanały RSS 4664
Kontakt 131606
« powrót do poprzedniej strony