ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 2358
Ogłoszenia o pracy 99369
Aktualne 24018
W toku 31526
Wyniki 101517
Co i jak załatwić 338084
Wydziały 211780
Sprawy 265471
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 6109
Rejestr Działalności Regulowanej 6894
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4482
Dotacje celowe 9200
Zamówienia publiczne 587857
Aktualne 419945
W toku 342479
Wyniki 416750
Archiwalne 373751
Wyniki innych postępowań 304054
Plan zamówień publicznych 7507
Akty prawne 971465
Przetargi 280406
Rejestr informacji o środowisku 2093209
Ochrona środowiska 10563
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 12865
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 10991
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 7676
Zasady gospodarowania odpadami 2907
Oświadczenia majątkowe 537519
Druki 4801
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 37699
Zakres czynności Rady Miejskiej 7115
Interpelacje i zapytania radnych 39742
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1303
Zawiadomienia o sesji 105569
Projekty uchwał 80493
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 11371
Kadencja 2014-2018 59087
Kadencja 2010-2014 90663
Dyżury 7992
Komisje Rady Miejskiej 740
Komisja Rewizyjna 18860
Komisja Budżetowa 18156
Komisja Spraw Społecznych 16281
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1633
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1670
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 21022
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 16780
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 22268
Terminy posiedzeń komisji 2014 10262
Wybory ławników 9042
Urząd Miejski 9
Burmistrz 35463
Zastępca Burmistrza 11508
Sekretarz 11004
Skarbnik 10692
Informacja telefoniczna 70797
Komórki organizacyjne 53315
Dane podstawowe 26754
Dostępność architektoniczna 343
Jednostki Organizacyjne Gminy 2349
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 30533
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 19463
Warsztat Terapii Zajęciowej 8500
Szkoły 40598
Przedszkola 16811
Żłobek Samorządowy 12609
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 8478
Środowiskowy Dom Samopomocy 5170
Sprawozdania finansowe 1401
Instytucje Kultury 495
Strzelecki Ośrodek Kultury 1837
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 2198
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 5001
Rejestr Instytucji Kultury 33105
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 112
Terenowe Jednostki OSP 20550
Jednostki Pomocnicze Gminy 22610
Wykaz sołectw 1880
Statuty Sołectw 10948
Prawo lokalne 8082
Statut Gminy 19296
Insygnia Gminy 4936
Herb 5258
Flaga 5528
Hejnał 4683
Statut Urzędu Miejskiego 6979
Regulamin organizacyjny 4293
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 4343
Budżet 2019 12290
Budżet 2018 15793
Budżet 2017 26646
Budżet 2016 32940
Budżet 2015 37055
Budżet 2014 30973
Budżet 2013 19637
Budżet 2012 19864
Wieloletnia Prognoza Finansowa 55317
Sprawy Społeczne 2989
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 3912
Podatki 4
Podatki 2021 1228
Podatki 2020 4906
Podatki 2019 10900
Podatki 2018 12979
Podatki 2017 14416
Podatki 2015 19100
Podatki 2016 13212
Podatki 2013/2014 24690
Podatki 2012 6772
Strategia Rozwoju Gminy 8577
Plan wykorzystania zasobu Gminy 3399
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 3742
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 7017
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 3550
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 2184
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 662
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 22117
Strzelce Krajeńskie 43163
Długie 19389
Sławno 5031
Danków 10633
Licheń 9069
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 13370
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 23734
Informacje 1334
Ogłoszenia 1068597
Podstawowa kwota dotacji 10267
Informacja o stanie mienia 3543
Konsultacje społeczne 1929
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15903
Wybory 2252
Informacje ogólne 34675
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 2288
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 1995
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 4966
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 6912
Wybory samorządowe 2018 1678
Komunikaty wyborcze 16269
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 12037
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 9739
Archiwum 1063
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 31586
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 29972
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 29212
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 16544
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 10087
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 800
Komunikaty wyborcze 7326
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 6856
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 15784
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 11971
Strona PKW 1882
Referendum ogólnokrajowe 19688
Organizacje pozarządowe 4618
Program współpracy 181
Rok 2021 137
Rok 2020 400
Rok 2019 2056
Rok 2018 2438
Rok 2017 2494
Rok 2016 3745
Rok 2015 4718
Rok 2014 4082
Rok 2013 4581
Rok 2012 4816
Konsultacje społeczne 20250
Konkursy ofert 83145
Druki do pobrania 29244
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 13000
Ogłoszenia 19217
Sprawozdania z Programu Współpracy 7569
Petycje 40534
Zgromadzenia 5135
Dostęp do informacji publicznej 5831
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5610
Ochrona Danych Osobowych 2569
Polityka prywatności 2209
Ogólna klauzula informacyjna 1970
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1745
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 9921
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1702
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1658
Ustawa o ochronie danych osobowych 1633
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1615
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 1372
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 1116
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 1148
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 222
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 31
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 32
Dostępność 82
Koordynator do spraw dostępności 89
Rejestry i ewidencje 1851

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2627423
Redakcja biuletynu 8127
Mapa serwisu 6806
Statystyki 6795
Kanały RSS 5380
Kontakt 162851
Deklaracja dostępności cyfrowej 592
« powrót do poprzedniej strony