ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 6459
Ogłoszenia o pracy 142698
Aktualne 35525
W toku 48702
Wyniki 165056
Co i jak załatwić 509072
Wydziały 347066
Sprawy 409773
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 7782
Rejestr Działalności Regulowanej 8832
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5682
Dotacje celowe 12234
Zamówienia publiczne 875691
Aktualne 670027
W toku 568662
Wyniki 650030
Archiwalne 610202
Wyniki innych postępowań 522519
Plan zamówień publicznych 14617
Akty prawne 1569546
Przetargi 372333
Rejestr informacji o środowisku 3171086
Ochrona środowiska 12517
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 16434
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 14049
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 9904
Zasady gospodarowania odpadami 5239
Oświadczenia majątkowe 817445
Druki 7658
Rada Miejska 11
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 48572
Zakres czynności Rady Miejskiej 9098
Interpelacje i zapytania radnych 120366
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 2642
Zawiadomienia o sesji 159870
Projekty uchwał 137732
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 31784
Kadencja 2014-2018 86351
Kadencja 2010-2014 117795
Dyżury 10770
Komisje Rady Miejskiej 1308
Komisja Rewizyjna 25799
Komisja Budżetowa 24103
Komisja Spraw Społecznych 21802
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2778
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 2192
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 32861
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 25229
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 33211
Terminy posiedzeń komisji 2014 13887
Wybory ławników 13116
Urząd Miejski 9
Burmistrz 41224
Zastępca Burmistrza 14054
Sekretarz 13686
Skarbnik 13002
Informacja telefoniczna 87082
Komórki organizacyjne 67271
Dane podstawowe 36969
Dostępność architektoniczna 1483
Jednostki Organizacyjne Gminy 4090
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36531
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 24077
Warsztat Terapii Zajęciowej 10943
Szkoły 50178
Przedszkola 19641
Żłobek Samorządowy 15530
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 10482
Środowiskowy Dom Samopomocy 7472
Sprawozdania finansowe 2582
Instytucje Kultury 982
Strzelecki Ośrodek Kultury 3432
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4134
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 8840
Rejestr Instytucji Kultury 38592
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 2457
Terenowe Jednostki OSP 26818
Jednostki Pomocnicze Gminy 24419
Wykaz sołectw 5108
Statuty Sołectw 24065
Prawo lokalne 8226
Statut Gminy 24499
Insygnia Gminy 6257
Herb 6878
Flaga 7006
Hejnał 5953
Statut Urzędu Miejskiego 9311
Regulamin organizacyjny 6639
Budżet Gminy 6
Budżet 2023 271
Budżet 2022 4077
Budżet 2021 7932
Budżet 2020 19370
Budżet 2019 24146
Budżet 2018 26880
Budżet 2017 40300
Budżet 2016 48408
Budżet 2015 54025
Budżet 2014 42421
Budżet 2013 25332
Budżet 2012 26801
Wieloletnia Prognoza Finansowa 92178
Sprawy Społeczne 3832
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 5867
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta i gminy na rok 2022 347
Podatki 4
Podatki 2023 839
Podatki 2022 3062
Podatki 2021 7739
Podatki 2020 9492
Podatki 2019 16936
Podatki 2018 18602
Podatki 2017 19369
Podatki 2015 25360
Podatki 2016 17120
Podatki 2013/2014 29158
Podatki 2012 8757
Strategia Rozwoju Gminy 11242
Plan wykorzystania zasobu Gminy 5110
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 5095
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 10113
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 5103
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 5642
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 685
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 28798
GEOREFERENCJE 0
Strzelce Krajeńskie 56630
Długie 25020
Sławno 6357
Danków 13745
Licheń 11568
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 16750
Lipie Góry 707
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 30544
Czyżewo 373
Plany w opracowaniu 5365
link do dyskusji publicznej Czyżewo 0
Projekty planów 271
Lipie Góry 895
georeferencja 618
Czyżewo (uchwalony) 1434
georeferencja 513
link do dyskusji publicznej Lipie Góry 0
Długie - centrum 486
Długie - południe 463
Informacje 1348
Ogłoszenia 1736818
Podstawowa kwota dotacji 18441
Informacja o stanie mienia 6932
Konsultacje społeczne 6917
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19731
Wybory 2272
Informacje ogólne 45223
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 6821
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 5717
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 9073
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 11984
Wybory samorządowe 2018 2063
Komunikaty wyborcze 27432
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 18600
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 14388
Referendum ogólnokrajowe 26758
Organizacje pozarządowe 4764
Program współpracy 4084
Konsultacje społeczne 30578
Konkursy ofert 128657
Druki do pobrania 40906
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 14524
Ogłoszenia 31232
Sprawozdania z Programu Współpracy 12166
Petycje 75555
Zgromadzenia 6770
Dostęp do informacji publicznej 8370
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 7618
Ochrona Danych Osobowych 4350
Polityka prywatności 3920
Ogólna klauzula informacyjna 3846
Dane Administratora Danych Osobowych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3367
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 23840
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 3000
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 3400
Ustawa o ochronie danych osobowych 3102
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 2948
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 3544
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2354
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 2579
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 1071
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 964
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 966
Klauzula informacyjna dotycząca centralnej ewidencji emisyjności budynków 756
Klauzula informacyjna dotycząca udzielania informacji publicznej 560
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 570
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i terenie przyległym 513
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich 309
Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 303
Klauzula informacyjna dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 136
Dostępność 1044
Koordynator do spraw dostępności 1175
Raport o stanie dostępności 980
Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 249
Cyberbezpieczeństwo 393
Rejestry i ewidencje 4444
Efektywność energetyczna budynków 419
Węgiel po preferencyjnej cenie 827

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4286089
Redakcja biuletynu 9641
Mapa serwisu 7824
Statystyki 8081
Kanały RSS 6392
Kontakt 235627
Deklaracja dostępności cyfrowej 3060
« powrót do poprzedniej strony