ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 80461
Aktualne 19774
W toku 25297
Wyniki 74575
Co i jak załatwić 261044
Wydziały 154434
Sprawy 204500
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5169
Rejestr Działalności Regulowanej 5863
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3679
Dotacje celowe 7649
Zamówienia publiczne 430910
Aktualne 291243
W toku 228841
Wyniki 297515
Archiwalne 257806
Wyniki innych postępowań 198459
Plan zamówień publicznych 4208
Akty prawne 705819
Przetargi 229618
Rejestr informacji o środowisku 1531918
Ochrona środowiska 9090
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 10433
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9044
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 6336
Zasady gospodarowania odpadami 1829
Oświadczenia majątkowe 390248
Druki 2950
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 31870
Zakres czynności Rady Miejskiej 5924
Interpelacje i zapytania radnych 12671
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 612
Zawiadomienia o sesji 72776
Projekty uchwał 51651
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 4547
Kadencja 2014-2018 40271
Kadencja 2010-2014 71953
Dyżury 6479
Komisje Rady Miejskiej 416
Komisja Rewizyjna 14940
Komisja Budżetowa 14467
Komisja Spraw Społecznych 12797
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 830
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1252
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 12641
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 10756
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 14408
Terminy posiedzeń komisji 2014 7889
Wybory ławników 6242
Urząd Miejski 9
Burmistrz 31503
Zastępca Burmistrza 9773
Sekretarz 9241
Skarbnik 9072
Informacja telefoniczna 56616
Komórki organizacyjne 44744
Dane podstawowe 21380
Jednostki Organizacyjne Gminy 1081
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 27221
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 16037
Warsztat Terapii Zajęciowej 7056
Szkoły 33325
Przedszkola 14663
Żłobek Samorządowy 10659
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7405
Środowiskowy Dom Samopomocy 3580
Sprawozdania finansowe 610
Instytucje Kultury 253
Strzelecki Ośrodek Kultury 933
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 1073
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 2213
Rejestr Instytucji Kultury 30056
Terenowe Jednostki OSP 17927
Jednostki Pomocnicze Gminy 21080
Statut Sołectwa 5720
Wykaz sołectw 686
Prawo lokalne 7957
Statut Gminy 15718
Insygnia Gminy 4207
Herb 4263
Flaga 4642
Hejnał 3961
Statut Urzędu Miejskiego 5860
Regulamin organizacyjny 3067
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 299
Budżet 2019 5238
Budżet 2018 8861
Budżet 2017 17575
Budżet 2016 23515
Budżet 2015 27289
Budżet 2014 24618
Budżet 2013 16771
Budżet 2012 16432
Wieloletnia Prognoza Finansowa 37818
Sprawy Społeczne 2635
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1444
2014 - 2016 3728
2011 - 2013 3750
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 948
2017 1499
2016 2500
2015 2042
2014 3536
2013 3714
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3209
Podatki 4
Podatki 2020 1566
Podatki 2019 6620
Podatki 2018 8895
Podatki 2017 11261
Podatki 2015 15597
Podatki 2016 10787
Podatki 2013/2014 21934
Podatki 2012 5696
Strategia Rozwoju Gminy 6947
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2646
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2883
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 5051
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2714
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 940
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 18981
Strzelce Krajeńskie 34977
Długie 15602
Sławno 4230
Danków 8742
Licheń 7698
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 11466
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 19808
Informacje 1331
Ogłoszenia 684595
Podstawowa kwota dotacji 6284
Informacja o stanie mienia 1984
Konsultacje społeczne 543
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13582
Wybory 2242
Informacje ogólne 27954
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 2177
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 3402
Wybory samorządowe 2018 1471
Komunikaty wyborcze 8822
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 7452
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 6501
Archiwum 600
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 26365
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 23353
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 23547
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 12158
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 5611
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 531
Komunikaty wyborcze 3854
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3731
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 8820
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 7021
Strona PKW 1123
Referendum ogólnokrajowe 15132
Organizacje pozarządowe 4514
Program współpracy 181
Rok 2019 998
Rok 2018 1591
Rok 2017 1807
Rok 2016 2806
Rok 2015 3978
Rok 2012 4099
Rok 2013 3907
Rok 2014 3419
Konsultacje społeczne 14487
Konkursy ofert 57783
Druki do pobrania 24035
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 11051
Ogłoszenia 13471
Sprawozdania z Programu Współpracy 5067
Petycje 26823
Zgromadzenia 4014
Dostęp do informacji publicznej 4409
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4500
Ochrona Danych Osobowych 1483
Polityka prywatności 1295
Ogólna klauzula informacyjna 1224
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1023
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 4513
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 927
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 930
Ustawa o ochronie danych osobowych 917
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 907
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 676
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 473
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 470
Rejestry i ewidencje 505

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1983393
Redakcja biuletynu 7176
Mapa serwisu 5985
Statystyki 5940
Kanały RSS 4618
Kontakt 126556
« powrót do poprzedniej strony