ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 3624
Ogłoszenia o pracy 114868
Aktualne 27701
W toku 37637
Wyniki 120828
Co i jak załatwić 397714
Wydziały 255245
Sprawy 312713
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 6584
Rejestr Działalności Regulowanej 7474
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4870
Dotacje celowe 10130
Zamówienia publiczne 692723
Aktualne 511966
W toku 423218
Wyniki 499836
Archiwalne 458225
Wyniki innych postępowań 382046
Plan zamówień publicznych 9392
Akty prawne 1147904
Przetargi 310103
Rejestr informacji o środowisku 2457136
Ochrona środowiska 11233
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 14002
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 12017
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 8470
Zasady gospodarowania odpadami 3520
Oświadczenia majątkowe 627983
Druki 5755
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 40778
Zakres czynności Rady Miejskiej 7777
Interpelacje i zapytania radnych 62898
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1647
Zawiadomienia o sesji 122139
Projekty uchwał 96858
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 16162
Kadencja 2014-2018 67954
Kadencja 2010-2014 99513
Dyżury 8821
Komisje Rady Miejskiej 911
Komisja Rewizyjna 20931
Komisja Budżetowa 20085
Komisja Spraw Społecznych 17979
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1981
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1864
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 24842
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 19568
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 25875
Terminy posiedzeń komisji 2014 11402
Wybory ławników 10354
Urząd Miejski 9
Burmistrz 37346
Zastępca Burmistrza 12328
Sekretarz 11845
Skarbnik 11442
Informacja telefoniczna 76312
Komórki organizacyjne 58086
Dane podstawowe 30425
Dostępność architektoniczna 617
Jednostki Organizacyjne Gminy 2875
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32528
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 21061
Warsztat Terapii Zajęciowej 9257
Szkoły 43784
Przedszkola 17790
Żłobek Samorządowy 13616
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 9113
Środowiskowy Dom Samopomocy 5884
Sprawozdania finansowe 1770
Instytucje Kultury 627
Strzelecki Ośrodek Kultury 2322
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 2817
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 6379
Rejestr Instytucji Kultury 34625
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 611
Terenowe Jednostki OSP 22104
Jednostki Pomocnicze Gminy 23190
Wykaz sołectw 2702
Statuty Sołectw 15139
Prawo lokalne 8131
Statut Gminy 20992
Insygnia Gminy 5349
Herb 5794
Flaga 5990
Hejnał 5120
Statut Urzędu Miejskiego 7653
Regulamin organizacyjny 5067
Budżet Gminy 6
Budżet 2021 1217
Budżet 2020 8871
Budżet 2019 15909
Budżet 2018 19207
Budżet 2017 31163
Budżet 2016 38144
Budżet 2015 42346
Budżet 2014 34298
Budżet 2013 21397
Budżet 2012 21914
Wieloletnia Prognoza Finansowa 66245
Sprawy Społeczne 3274
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 4617
Podatki 4
Podatki 2021 3030
Podatki 2020 6520
Podatki 2019 12947
Podatki 2018 14916
Podatki 2017 16062
Podatki 2015 21243
Podatki 2016 14579
Podatki 2013/2014 26110
Podatki 2012 7381
Strategia Rozwoju Gminy 9389
Plan wykorzystania zasobu Gminy 3930
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 4188
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 8008
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 4052
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 3177
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 670
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 24411
GEOREFERENCJE 0
Strzelce Krajeńskie 48069
Długie 21503
Sławno 5477
Danków 11695
Licheń 9864
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 14493
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 26006
Plany w opracowaniu 2046
link do dyskusji publicznej 0
Projekty planów 70
ul. Cmentarna Strzelce Krajeńskie 172
georeferencja 118
Informacje 1338
Ogłoszenia 1307021
Podstawowa kwota dotacji 12692
Informacja o stanie mienia 4537
Konsultacje społeczne 3186
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17204
Wybory 2257
Informacje ogólne 37984
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 3701
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 3179
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 6326
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 8628
Wybory samorządowe 2018 1780
Komunikaty wyborcze 19789
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 14272
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 11349
Archiwum 1262
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 34148
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 32968
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 31937
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 19006
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 12307
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 934
Komunikaty wyborcze 9127
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 8441
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 19653
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 14730
Strona PKW 2234
Referendum ogólnokrajowe 22067
Organizacje pozarządowe 4668
Program współpracy 181
Rok 2021 425
Rok 2020 714
Rok 2019 2548
Rok 2018 2786
Rok 2017 2829
Rok 2016 4210
Rok 2015 5125
Rok 2014 4489
Rok 2013 5006
Rok 2012 5231
Konsultacje społeczne 23484
Konkursy ofert 102484
Druki do pobrania 32787
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 13598
Ogłoszenia 22766
Sprawozdania z Programu Współpracy 9031
Petycje 51878
Zgromadzenia 5633
Dostęp do informacji publicznej 6586
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 6183
Ochrona Danych Osobowych 3019
Polityka prywatności 2678
Ogólna klauzula informacyjna 2399
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2126
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 15302
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 2038
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 2032
Ustawa o ochronie danych osobowych 1985
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1977
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 1766
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 1473
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 1515
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 445
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 260
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 263
Klauzula informacyjna dotycząca centralnej ewidencji emisyjności budynków 107
Dostępność 405
Koordynator do spraw dostępności 505
Raport o stanie dostępności 266
Rejestry i ewidencje 2599

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3123448
Redakcja biuletynu 8634
Mapa serwisu 7099
Statystyki 7155
Kanały RSS 5684
Kontakt 184137
Deklaracja dostępności cyfrowej 1271
« powrót do poprzedniej strony