ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 1826
Ogłoszenia o pracy 95891
Aktualne 23054
W toku 30225
Wyniki 95667
Co i jak załatwić 318821
Wydziały 197701
Sprawy 249082
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5947
Rejestr Działalności Regulowanej 6699
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4328
Dotacje celowe 8890
Zamówienia publiczne 555728
Aktualne 392087
W toku 318050
Wyniki 391098
Archiwalne 348867
Wyniki innych postępowań 281578
Plan zamówień publicznych 6738
Akty prawne 911920
Przetargi 270294
Rejestr informacji o środowisku 1971479
Ochrona środowiska 10279
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 12447
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 10652
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 7420
Zasady gospodarowania odpadami 2709
Oświadczenia majątkowe 506096
Druki 4509
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 36440
Zakres czynności Rady Miejskiej 6930
Interpelacje i zapytania radnych 33213
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1196
Zawiadomienia o sesji 99938
Projekty uchwał 75155
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 10016
Kadencja 2014-2018 55991
Kadencja 2010-2014 87467
Dyżury 7726
Komisje Rady Miejskiej 678
Komisja Rewizyjna 18095
Komisja Budżetowa 17566
Komisja Spraw Społecznych 15686
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1497
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1602
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 19645
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 15839
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 21035
Terminy posiedzeń komisji 2014 9888
Wybory ławników 8643
Urząd Miejski 9
Burmistrz 34602
Zastępca Burmistrza 11174
Sekretarz 10645
Skarbnik 10355
Informacja telefoniczna 68764
Komórki organizacyjne 51500
Dane podstawowe 25373
Dostępność architektoniczna 235
Jednostki Organizacyjne Gminy 2080
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 29886
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 18870
Warsztat Terapii Zajęciowej 8232
Szkoły 39446
Przedszkola 16495
Żłobek Samorządowy 12147
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 8276
Środowiskowy Dom Samopomocy 4813
Sprawozdania finansowe 1259
Instytucje Kultury 452
Strzelecki Ośrodek Kultury 1686
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 1976
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 4454
Rejestr Instytucji Kultury 32580
Terenowe Jednostki OSP 20041
Jednostki Pomocnicze Gminy 22443
Wykaz sołectw 1551
Statuty Sołectw 9331
Prawo lokalne 8065
Statut Gminy 18551
Insygnia Gminy 4816
Herb 5108
Flaga 5380
Hejnał 4533
Statut Urzędu Miejskiego 6773
Regulamin organizacyjny 4028
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 2969
Budżet 2019 11056
Budżet 2018 14659
Budżet 2017 25116
Budżet 2016 31266
Budżet 2015 35254
Budżet 2014 29919
Budżet 2013 19059
Budżet 2012 19195
Wieloletnia Prognoza Finansowa 51828
Sprawy Społeczne 2919
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 2151
2014 - 2016 4226
2011 - 2013 4292
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 1533
2017 2260
2016 3062
2015 2617
2014 4111
2013 4278
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3734
Podatki 4
Podatki 2020 3907
Podatki 2019 10118
Podatki 2018 12289
Podatki 2017 13858
Podatki 2015 18427
Podatki 2016 12729
Podatki 2013/2014 24199
Podatki 2012 6582
Strategia Rozwoju Gminy 8263
Plan wykorzystania zasobu Gminy 3261
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 3595
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 6670
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 3405
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 1951
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 658
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 21388
Strzelce Krajeńskie 41590
Długie 18670
Sławno 4899
Danków 10278
Licheń 8839
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 12994
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 22988
Informacje 1333
Ogłoszenia 994492
Podstawowa kwota dotacji 9503
Informacja o stanie mienia 3265
Konsultacje społeczne 1667
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15373
Wybory 2249
Informacje ogólne 33699
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 1769
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 1520
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 4510
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 6373
Wybory samorządowe 2018 1634
Komunikaty wyborcze 15017
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 11297
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 9196
Archiwum 983
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 30666
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 28918
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 28244
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 15743
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 9294
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 748
Komunikaty wyborcze 6726
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 6352
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 14487
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 11087
Strona PKW 1757
Referendum ogólnokrajowe 18805
Organizacje pozarządowe 4606
Program współpracy 181
Rok 2021 12
Rok 2020 241
Rok 2019 1872
Rok 2018 2302
Rok 2017 2373
Rok 2016 3564
Rok 2015 4569
Rok 2014 3948
Rok 2013 4459
Rok 2012 4685
Konsultacje społeczne 19153
Konkursy ofert 77441
Druki do pobrania 28111
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 12561
Ogłoszenia 17938
Sprawozdania z Programu Współpracy 7113
Petycje 37288
Zgromadzenia 4907
Dostęp do informacji publicznej 5551
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5392
Ochrona Danych Osobowych 2287
Polityka prywatności 2050
Ogólna klauzula informacyjna 1816
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1599
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 8089
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1560
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1530
Ustawa o ochronie danych osobowych 1507
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1503
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 1245
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 982
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 1022
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 126
Rejestry i ewidencje 1546

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2495771
Redakcja biuletynu 7944
Mapa serwisu 6646
Statystyki 6647
Kanały RSS 5221
Kontakt 155903
Deklaracja dostępności cyfrowej 411
« powrót do poprzedniej strony