ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 4916
Ogłoszenia o pracy 126072
Aktualne 30915
W toku 42014
Wyniki 139435
Co i jak załatwić 446888
Wydziały 294835
Sprawy 353897
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 7094
Rejestr Działalności Regulowanej 8106
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5214
Dotacje celowe 11093
Zamówienia publiczne 773626
Aktualne 581477
W toku 488727
Wyniki 569777
Archiwalne 525936
Wyniki innych postępowań 446177
Plan zamówień publicznych 11292
Akty prawne 1329704
Przetargi 336773
Rejestr informacji o środowisku 2770142
Ochrona środowiska 11816
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 15038
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 12896
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 9105
Zasady gospodarowania odpadami 4157
Oświadczenia majątkowe 714553
Druki 6646
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 44170
Zakres czynności Rady Miejskiej 8386
Interpelacje i zapytania radnych 86108
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1990
Zawiadomienia o sesji 138008
Projekty uchwał 114725
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 22665
Kadencja 2014-2018 75808
Kadencja 2010-2014 107498
Dyżury 9704
Komisje Rady Miejskiej 1090
Komisja Rewizyjna 23180
Komisja Budżetowa 21868
Komisja Spraw Społecznych 19699
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2335
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 2007
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 28350
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 22089
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 29129
Terminy posiedzeń komisji 2014 12537
Wybory ławników 11594
Urząd Miejski 9
Burmistrz 39082
Zastępca Burmistrza 13064
Sekretarz 12683
Skarbnik 12145
Informacja telefoniczna 80968
Komórki organizacyjne 62111
Dane podstawowe 33581
Dostępność architektoniczna 921
Jednostki Organizacyjne Gminy 3456
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34123
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 22431
Warsztat Terapii Zajęciowej 9988
Szkoły 46535
Przedszkola 18681
Żłobek Samorządowy 14385
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 9753
Środowiskowy Dom Samopomocy 6530
Sprawozdania finansowe 2108
Instytucje Kultury 780
Strzelecki Ośrodek Kultury 2803
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 3343
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 7511
Rejestr Instytucji Kultury 36286
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 1309
Terenowe Jednostki OSP 24219
Jednostki Pomocnicze Gminy 23748
Wykaz sołectw 3699
Statuty Sołectw 19106
Prawo lokalne 8174
Statut Gminy 22672
Insygnia Gminy 5764
Herb 6285
Flaga 6439
Hejnał 5493
Statut Urzędu Miejskiego 8381
Regulamin organizacyjny 5759
Budżet Gminy 6
Budżet 2022 836
Budżet 2021 3852
Budżet 2020 13343
Budżet 2019 19507
Budżet 2018 22595
Budżet 2017 35299
Budżet 2016 42647
Budżet 2015 47651
Budżet 2014 37780
Budżet 2013 23160
Budżet 2012 24119
Wieloletnia Prognoza Finansowa 77898
Sprawy Społeczne 3544
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 5207
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta i gminy na rok 2022 65
Podatki 4
Podatki 2022 1328
Podatki 2021 5369
Podatki 2020 7937
Podatki 2019 14885
Podatki 2018 16619
Podatki 2017 17576
Podatki 2015 23088
Podatki 2016 15734
Podatki 2013/2014 27444
Podatki 2012 8007
Strategia Rozwoju Gminy 10191
Plan wykorzystania zasobu Gminy 4464
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 4573
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 8876
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 4503
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 4210
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 676
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 26467
GEOREFERENCJE 0
Strzelce Krajeńskie 52079
Długie 23081
Sławno 5831
Danków 12658
Licheń 10574
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 15522
Lipie Góry 211
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 28125
Plany w opracowaniu 3643
link do dyskusji publicznej Czyżewo 0
Projekty planów 163
Lipie Góry 453
georeferencja 259
Czyżewo 572
georeferencja 38
link do dyskusji publicznej Lipie Góry 0
Długie - centrum 141
Długie - południe 140
Informacje 1342
Ogłoszenia 1523082
Podstawowa kwota dotacji 15066
Informacja o stanie mienia 5537
Konsultacje społeczne 4688
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18348
Wybory 2264
Informacje ogólne 41024
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 5008
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 4208
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 7477
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 10181
Wybory samorządowe 2018 1918
Komunikaty wyborcze 23275
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 16155
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 12770
Referendum ogólnokrajowe 24152
Organizacje pozarządowe 4710
Program współpracy 1726
Konsultacje społeczne 26593
Konkursy ofert 112444
Druki do pobrania 36281
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 14026
Ogłoszenia 26497
Sprawozdania z Programu Współpracy 10292
Petycje 61635
Zgromadzenia 6117
Dostęp do informacji publicznej 7401
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 6773
Ochrona Danych Osobowych 3585
Polityka prywatności 3210
Ogólna klauzula informacyjna 3045
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2649
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 19339
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 2428
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 2491
Ustawa o ochronie danych osobowych 2370
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 2405
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 2208
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 1856
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 2003
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 714
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 578
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 563
Klauzula informacyjna dotycząca centralnej ewidencji emisyjności budynków 386
Klauzula informacyjna dotycząca udzielania informacji publicznej 192
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 181
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i terenie przyległym 143
Dostępność 678
Koordynator do spraw dostępności 798
Raport o stanie dostępności 577
Rejestry i ewidencje 3418

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3632948
Redakcja biuletynu 9130
Mapa serwisu 7408
Statystyki 7556
Kanały RSS 5996
Kontakt 203928
Deklaracja dostępności cyfrowej 1943
« powrót do poprzedniej strony