ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 3208
Ogłoszenia o pracy 109724
Aktualne 26299
W toku 35481
Wyniki 113669
Co i jak załatwić 378577
Wydziały 239952
Sprawy 296740
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 6408
Rejestr Działalności Regulowanej 7255
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4731
Dotacje celowe 9795
Zamówienia publiczne 657687
Aktualne 479419
W toku 394779
Wyniki 470152
Archiwalne 429179
Wyniki innych postępowań 354507
Plan zamówień publicznych 8775
Akty prawne 1083590
Przetargi 299825
Rejestr informacji o środowisku 2332393
Ochrona środowiska 11041
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 13650
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 11665
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 8151
Zasady gospodarowania odpadami 3316
Oświadczenia majątkowe 596508
Druki 5408
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 39626
Zakres czynności Rady Miejskiej 7542
Interpelacje i zapytania radnych 53985
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1520
Zawiadomienia o sesji 116216
Projekty uchwał 90630
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 14403
Kadencja 2014-2018 64791
Kadencja 2010-2014 96593
Dyżury 8509
Komisje Rady Miejskiej 853
Komisja Rewizyjna 20283
Komisja Budżetowa 19407
Komisja Spraw Społecznych 17372
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1861
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1778
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 23465
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 18571
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 24625
Terminy posiedzeń komisji 2014 10998
Wybory ławników 9868
Urząd Miejski 9
Burmistrz 36665
Zastępca Burmistrza 12040
Sekretarz 11541
Skarbnik 11170
Informacja telefoniczna 74182
Komórki organizacyjne 56362
Dane podstawowe 29198
Dostępność architektoniczna 499
Jednostki Organizacyjne Gminy 2658
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 31840
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 20479
Warsztat Terapii Zajęciowej 9006
Szkoły 42519
Przedszkola 17412
Żłobek Samorządowy 13240
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 8831
Środowiskowy Dom Samopomocy 5632
Sprawozdania finansowe 1642
Instytucje Kultury 568
Strzelecki Ośrodek Kultury 2135
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 2600
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 5879
Rejestr Instytucji Kultury 34053
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 355
Terenowe Jednostki OSP 21583
Jednostki Pomocnicze Gminy 22950
Wykaz sołectw 2413
Statuty Sołectw 13638
Prawo lokalne 8115
Statut Gminy 20436
Insygnia Gminy 5203
Herb 5609
Flaga 5823
Hejnał 4962
Statut Urzędu Miejskiego 7419
Regulamin organizacyjny 4781
Budżet Gminy 6
Budżet 2021 510
Budżet 2020 7270
Budżet 2019 14620
Budżet 2018 18023
Budżet 2017 29607
Budżet 2016 36417
Budżet 2015 40514
Budżet 2014 33085
Budżet 2013 20788
Budżet 2012 21161
Wieloletnia Prognoza Finansowa 62337
Sprawy Społeczne 3139
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 4405
Podatki 4
Podatki 2021 2415
Podatki 2020 6034
Podatki 2019 12306
Podatki 2018 14223
Podatki 2017 15488
Podatki 2015 20493
Podatki 2016 14115
Podatki 2013/2014 25585
Podatki 2012 7130
Strategia Rozwoju Gminy 9125
Plan wykorzystania zasobu Gminy 3738
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 4051
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 7691
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 3877
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 2879
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 667
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 23783
GEOREFERENCJE 0
Strzelce Krajeńskie 46464
Długie 20809
Sławno 5302
Danków 11320
Licheń 9594
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 14124
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 25250
Plany w opracowaniu 1308
link do dyskusji publicznej 0
Projekty planów 49
ul. Cmentarna Strzelce Krajeńskie 80
georeferencja 37
Informacje 1336
Ogłoszenia 1222343
Podstawowa kwota dotacji 11824
Informacja o stanie mienia 4197
Konsultacje społeczne 2673
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16771
Wybory 2255
Informacje ogólne 36785
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 3222
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 2761
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 5872
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 8073
Wybory samorządowe 2018 1746
Komunikaty wyborcze 18587
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 13492
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 10793
Archiwum 1181
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 33252
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 31945
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 30990
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 18096
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 11494
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 890
Komunikaty wyborcze 8454
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 7896
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 18259
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 13748
Strona PKW 2110
Referendum ogólnokrajowe 21314
Organizacje pozarządowe 4648
Program współpracy 181
Rok 2021 320
Rok 2020 604
Rok 2019 2374
Rok 2018 2663
Rok 2017 2723
Rok 2016 4057
Rok 2015 4995
Rok 2014 4367
Rok 2013 4861
Rok 2012 5079
Konsultacje społeczne 22385
Konkursy ofert 96508
Druki do pobrania 31506
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 13457
Ogłoszenia 21479
Sprawozdania z Programu Współpracy 8500
Petycje 48286
Zgromadzenia 5468
Dostęp do informacji publicznej 6275
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 6004
Ochrona Danych Osobowych 2876
Polityka prywatności 2523
Ogólna klauzula informacyjna 2256
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1990
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 13239
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1939
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1913
Ustawa o ochronie danych osobowych 1875
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1859
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 1650
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 1365
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 1388
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 367
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 180
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 190
Klauzula informacyjna dotycząca centralnej ewidencji emisyjności budynków 33
Dostępność 321
Koordynator do spraw dostępności 377
Raport o stanie dostępności 178
Rejestry i ewidencje 2295

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2934685
Redakcja biuletynu 8433
Mapa serwisu 7002
Statystyki 7034
Kanały RSS 5571
Kontakt 176843
Deklaracja dostępności cyfrowej 1049
« powrót do poprzedniej strony