ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 5812
Ogłoszenia o pracy 134620
Aktualne 33276
W toku 45340
Wyniki 153305
Co i jak załatwić 479676
Wydziały 323534
Sprawy 382987
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 7466
Rejestr Działalności Regulowanej 8526
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5448
Dotacje celowe 11733
Zamówienia publiczne 826748
Aktualne 628835
W toku 529915
Wyniki 612646
Archiwalne 571318
Wyniki innych postępowań 486292
Plan zamówień publicznych 13002
Akty prawne 1456855
Przetargi 356330
Rejestr informacji o środowisku 2979050
Ochrona środowiska 12226
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 15804
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 13496
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 9514
Zasady gospodarowania odpadami 4736
Oświadczenia majątkowe 767893
Druki 7144
Rada Miejska 11
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 46592
Zakres czynności Rady Miejskiej 8772
Interpelacje i zapytania radnych 103072
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 2342
Zawiadomienia o sesji 149711
Projekty uchwał 127838
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 27420
Kadencja 2014-2018 81333
Kadencja 2010-2014 112931
Dyżury 10363
Komisje Rady Miejskiej 1201
Komisja Rewizyjna 24689
Komisja Budżetowa 23074
Komisja Spraw Społecznych 20756
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2561
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 2102
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 30656
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 23760
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 31279
Terminy posiedzeń komisji 2014 13249
Wybory ławników 12439
Urząd Miejski 9
Burmistrz 40231
Zastępca Burmistrza 13632
Sekretarz 13246
Skarbnik 12656
Informacja telefoniczna 84398
Komórki organizacyjne 64967
Dane podstawowe 35463
Dostępność architektoniczna 1255
Jednostki Organizacyjne Gminy 3792
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 35258
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 23288
Warsztat Terapii Zajęciowej 10523
Szkoły 48412
Przedszkola 19163
Żłobek Samorządowy 15050
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 10115
Środowiskowy Dom Samopomocy 6893
Sprawozdania finansowe 2360
Instytucje Kultury 883
Strzelecki Ośrodek Kultury 3151
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 3754
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 8198
Rejestr Instytucji Kultury 37553
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 1935
Terenowe Jednostki OSP 25747
Jednostki Pomocnicze Gminy 24150
Wykaz sołectw 4521
Statuty Sołectw 21780
Prawo lokalne 8198
Statut Gminy 23705
Insygnia Gminy 6038
Herb 6590
Flaga 6751
Hejnał 5724
Statut Urzędu Miejskiego 8920
Regulamin organizacyjny 6196
Budżet Gminy 6
Budżet 2022 2473
Budżet 2021 6072
Budżet 2020 16425
Budżet 2019 22021
Budżet 2018 24793
Budżet 2017 38113
Budżet 2016 45789
Budżet 2015 51436
Budżet 2014 40337
Budżet 2013 24372
Budżet 2012 25598
Wieloletnia Prognoza Finansowa 85632
Sprawy Społeczne 3705
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 5529
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta i gminy na rok 2022 205
Podatki 4
Podatki 2022 2036
Podatki 2021 6479
Podatki 2020 8719
Podatki 2019 16015
Podatki 2018 17707
Podatki 2017 18579
Podatki 2015 24416
Podatki 2016 16511
Podatki 2013/2014 28363
Podatki 2012 8429
Strategia Rozwoju Gminy 10762
Plan wykorzystania zasobu Gminy 4828
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 4844
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 9542
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 4843
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 4980
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 680
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 27751
GEOREFERENCJE 0
Strzelce Krajeńskie 54578
Długie 24111
Sławno 6105
Danków 13263
Licheń 11170
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 16274
Lipie Góry 503
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 29490
Czyżewo 193
Plany w opracowaniu 4473
link do dyskusji publicznej Czyżewo 0
Projekty planów 217
Lipie Góry 678
georeferencja 448
Czyżewo (uchwalony) 1051
georeferencja 338
link do dyskusji publicznej Lipie Góry 0
Długie - centrum 310
Długie - południe 294
Informacje 1344
Ogłoszenia 1633871
Podstawowa kwota dotacji 16742
Informacja o stanie mienia 6266
Konsultacje społeczne 5705
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19135
Wybory 2267
Informacje ogólne 43448
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 6014
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 5015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 8311
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 11119
Wybory samorządowe 2018 2000
Komunikaty wyborcze 25361
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 17472
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 13567
Referendum ogólnokrajowe 25526
Organizacje pozarządowe 4736
Program współpracy 2866
Konsultacje społeczne 28632
Konkursy ofert 120909
Druki do pobrania 38819
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 14314
Ogłoszenia 28931
Sprawozdania z Programu Współpracy 11265
Petycje 69117
Zgromadzenia 6503
Dostęp do informacji publicznej 7930
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 7266
Ochrona Danych Osobowych 4020
Polityka prywatności 3576
Ogólna klauzula informacyjna 3506
Dane Administratora Danych Osobowych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2995
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 21498
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 2701
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 2857
Ustawa o ochronie danych osobowych 2750
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 2682
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 2897
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2118
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 2295
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 907
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 787
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 774
Klauzula informacyjna dotycząca centralnej ewidencji emisyjności budynków 591
Klauzula informacyjna dotycząca udzielania informacji publicznej 402
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 390
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i terenie przyległym 324
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich 154
Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 141
Dostępność 874
Koordynator do spraw dostępności 989
Raport o stanie dostępności 773
Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 94
Cyberbezpieczeństwo 85
Rejestry i ewidencje 3979
Efektywność energetyczna budynków 162

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3990160
Redakcja biuletynu 9411
Mapa serwisu 7649
Statystyki 7875
Kanały RSS 6223
Kontakt 219381
Deklaracja dostępności cyfrowej 2639
« powrót do poprzedniej strony