ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 1090
Ogłoszenia o pracy 92842
Aktualne 22128
W toku 29009
Wyniki 89810
Co i jak załatwić 304595
Wydziały 185629
Sprawy 237689
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5791
Rejestr Działalności Regulowanej 6536
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4212
Dotacje celowe 8633
Zamówienia publiczne 526271
Aktualne 366934
W toku 295338
Wyniki 367268
Archiwalne 325833
Wyniki innych postępowań 260344
Plan zamówień publicznych 6223
Akty prawne 861141
Przetargi 262680
Rejestr informacji o środowisku 1864470
Ochrona środowiska 10012
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 12096
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 10339
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 7180
Zasady gospodarowania odpadami 2566
Oświadczenia majątkowe 477303
Druki 4193
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 35430
Zakres czynności Rady Miejskiej 6762
Interpelacje i zapytania radnych 28896
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1100
Zawiadomienia o sesji 94859
Projekty uchwał 70457
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 8908
Kadencja 2014-2018 53295
Kadencja 2010-2014 84715
Dyżury 7467
Komisje Rady Miejskiej 645
Komisja Rewizyjna 17575
Komisja Budżetowa 17055
Komisja Spraw Społecznych 15230
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1396
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1558
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 18324
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 14852
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 19848
Terminy posiedzeń komisji 2014 9536
Wybory ławników 8138
Urząd Miejski 9
Burmistrz 33988
Zastępca Burmistrza 10892
Sekretarz 10344
Skarbnik 10086
Informacja telefoniczna 67437
Komórki organizacyjne 50249
Dane podstawowe 24589
Dostępność architektoniczna 160
Jednostki Organizacyjne Gminy 1871
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 29452
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 18339
Warsztat Terapii Zajęciowej 8011
Szkoły 38213
Przedszkola 16149
Żłobek Samorządowy 11896
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 8132
Środowiskowy Dom Samopomocy 4511
Sprawozdania finansowe 1144
Instytucje Kultury 418
Strzelecki Ośrodek Kultury 1525
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 1773
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 4027
Rejestr Instytucji Kultury 32099
Terenowe Jednostki OSP 19630
Jednostki Pomocnicze Gminy 22237
Wykaz sołectw 1368
Statuty Sołectw 8171
Prawo lokalne 8049
Statut Gminy 17955
Insygnia Gminy 4699
Herb 4944
Flaga 5223
Hejnał 4421
Statut Urzędu Miejskiego 6609
Regulamin organizacyjny 3818
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 2058
Budżet 2019 9855
Budżet 2018 13534
Budżet 2017 23517
Budżet 2016 29622
Budżet 2015 33640
Budżet 2014 28847
Budżet 2013 18608
Budżet 2012 18628
Wieloletnia Prognoza Finansowa 48908
Sprawy Społeczne 2873
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 2032
2014 - 2016 4122
2011 - 2013 4184
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 1411
2017 2128
2016 2962
2015 2486
2014 4001
2013 4158
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3627
Podatki 4
Podatki 2020 3406
Podatki 2019 9465
Podatki 2018 11695
Podatki 2017 13354
Podatki 2015 17906
Podatki 2016 12339
Podatki 2013/2014 23805
Podatki 2012 6394
Strategia Rozwoju Gminy 8048
Plan wykorzystania zasobu Gminy 3145
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 3474
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 6364
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 3291
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 1734
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 658
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20920
Strzelce Krajeńskie 40225
Długie 17986
Sławno 4768
Danków 9967
Licheń 8604
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 12685
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 22239
Informacje 1331
Ogłoszenia 928782
Podstawowa kwota dotacji 8818
Informacja o stanie mienia 3045
Konsultacje społeczne 1424
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15012
Wybory 2248
Informacje ogólne 32734
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 1294
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 1123
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 4025
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 5780
Wybory samorządowe 2018 1614
Komunikaty wyborcze 13804
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 10552
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 8651
Archiwum 902
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 29802
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 27909
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 27324
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 15046
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 8549
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 716
Komunikaty wyborcze 6166
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 5814
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 13350
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 10269
Strona PKW 1638
Referendum ogólnokrajowe 18027
Organizacje pozarządowe 4589
Program współpracy 181
Rok 2020 123
Rok 2019 1683
Rok 2018 2195
Rok 2017 2258
Rok 2016 3416
Rok 2015 4471
Rok 2012 4569
Rok 2013 4352
Rok 2014 3824
Konsultacje społeczne 18219
Konkursy ofert 73112
Druki do pobrania 27312
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 12273
Ogłoszenia 16895
Sprawozdania z Programu Współpracy 6662
Petycje 34984
Zgromadzenia 4693
Dostęp do informacji publicznej 5318
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5214
Ochrona Danych Osobowych 2027
Polityka prywatności 1923
Ogólna klauzula informacyjna 1712
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1502
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 7370
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1464
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1424
Ustawa o ochronie danych osobowych 1411
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1411
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 1159
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 898
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 928
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 64
Rejestry i ewidencje 1315

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2359391
Redakcja biuletynu 7774
Mapa serwisu 6517
Statystyki 6503
Kanały RSS 5055
Kontakt 150073
Deklaracja dostępności cyfrowej 302
« powrót do poprzedniej strony