ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 641
Ogłoszenia o pracy 88368
Aktualne 21117
W toku 27608
Wyniki 83937
Co i jak załatwić 288707
Wydziały 174614
Sprawy 225817
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5605
Rejestr Działalności Regulowanej 6293
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4016
Dotacje celowe 8298
Zamówienia publiczne 495406
Aktualne 339705
W toku 271966
Wyniki 342355
Archiwalne 300710
Wyniki innych postępowań 238171
Plan zamówień publicznych 5486
Akty prawne 801358
Przetargi 251020
Rejestr informacji o środowisku 1738524
Ochrona środowiska 9738
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 11620
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9937
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 6892
Zasady gospodarowania odpadami 2290
Oświadczenia majątkowe 446297
Druki 3787
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 34255
Zakres czynności Rady Miejskiej 6448
Interpelacje i zapytania radnych 21391
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 899
Zawiadomienia o sesji 85175
Projekty uchwał 62663
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 7110
Kadencja 2014-2018 47871
Kadencja 2010-2014 79276
Dyżury 7128
Komisje Rady Miejskiej 568
Komisja Rewizyjna 16522
Komisja Budżetowa 16089
Komisja Spraw Społecznych 14254
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1165
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1477
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 15787
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 12987
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 17534
Terminy posiedzeń komisji 2014 8847
Wybory ławników 7377
Urząd Miejski 9
Burmistrz 33206
Zastępca Burmistrza 10530
Sekretarz 10002
Skarbnik 9755
Informacja telefoniczna 64310
Komórki organizacyjne 48426
Dane podstawowe 23532
Dostępność architektoniczna 41
Jednostki Organizacyjne Gminy 1603
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28672
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 17558
Warsztat Terapii Zajęciowej 7670
Szkoły 36446
Przedszkola 15611
Żłobek Samorządowy 11501
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7866
Środowiskowy Dom Samopomocy 4147
Sprawozdania finansowe 971
Instytucje Kultury 365
Strzelecki Ośrodek Kultury 1301
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 1521
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 3419
Rejestr Instytucji Kultury 31420
Terenowe Jednostki OSP 19021
Jednostki Pomocnicze Gminy 21915
Wykaz sołectw 1101
Statuty Sołectw 6904
Prawo lokalne 8025
Statut Gminy 17271
Insygnia Gminy 4546
Herb 4692
Flaga 5015
Hejnał 4257
Statut Urzędu Miejskiego 6372
Regulamin organizacyjny 3535
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 1245
Budżet 2019 8275
Budżet 2018 11896
Budżet 2017 21307
Budżet 2016 27353
Budżet 2015 31248
Budżet 2014 27368
Budżet 2013 17947
Budżet 2012 17889
Wieloletnia Prognoza Finansowa 44703
Sprawy Społeczne 2799
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1832
2014 - 2016 3962
2011 - 2013 4032
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 1241
2017 1909
2016 2786
2015 2323
2014 3846
2013 3984
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3478
Podatki 4
Podatki 2020 2818
Podatki 2019 8484
Podatki 2018 10744
Podatki 2017 12625
Podatki 2015 17078
Podatki 2016 11764
Podatki 2013/2014 23140
Podatki 2012 6130
Strategia Rozwoju Gminy 7674
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2976
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 3281
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 5928
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 3098
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 1428
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20262
Strzelce Krajeńskie 38434
Długie 17140
Sławno 4602
Danków 9544
Licheń 8318
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 12292
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 21469
Informacje 1331
Ogłoszenia 837838
Podstawowa kwota dotacji 7871
Informacja o stanie mienia 2673
Konsultacje społeczne 1116
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14493
Wybory 2246
Informacje ogólne 31440
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 736
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 673
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 3401
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 4979
Wybory samorządowe 2018 1569
Komunikaty wyborcze 12041
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 9477
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 7870
Archiwum 790
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 28572
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 25994
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 25980
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 14050
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 7438
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 658
Komunikaty wyborcze 5210
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 5026
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 11732
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 9184
Strona PKW 1435
Referendum ogólnokrajowe 17042
Organizacje pozarządowe 4562
Program współpracy 181
Rok 2019 1431
Rok 2018 2024
Rok 2017 2113
Rok 2016 3198
Rok 2015 4303
Rok 2012 4432
Rok 2013 4194
Rok 2014 3677
Konsultacje społeczne 16832
Konkursy ofert 67022
Druki do pobrania 26160
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 11832
Ogłoszenia 15407
Sprawozdania z Programu Współpracy 6080
Petycje 32045
Zgromadzenia 4444
Dostęp do informacji publicznej 5029
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4984
Ochrona Danych Osobowych 1804
Polityka prywatności 1697
Ogólna klauzula informacyjna 1533
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1333
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 6424
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1287
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1243
Ustawa o ochronie danych osobowych 1239
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1240
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 987
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 749
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 780
Rejestry i ewidencje 1060

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2222655
Redakcja biuletynu 7581
Mapa serwisu 6344
Statystyki 6287
Kanały RSS 4885
Kontakt 142637
Deklaracja dostępności cyfrowej 81
« powrót do poprzedniej strony