ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 209
Ogłoszenia o pracy 83867
Aktualne 20502
W toku 26499
Wyniki 80771
Co i jak załatwić 280641
Wydziały 168732
Sprawy 219721
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5479
Rejestr Działalności Regulowanej 6166
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3929
Dotacje celowe 8132
Zamówienia publiczne 479130
Aktualne 325420
W toku 259649
Wyniki 329423
Archiwalne 287730
Wyniki innych postępowań 226531
Plan zamówień publicznych 5105
Akty prawne 771405
Przetargi 245119
Rejestr informacji o środowisku 1672714
Ochrona środowiska 9555
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 11200
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9691
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 6753
Zasady gospodarowania odpadami 2187
Oświadczenia majątkowe 430246
Druki 3568
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 33684
Zakres czynności Rady Miejskiej 6320
Interpelacje i zapytania radnych 18674
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 805
Zawiadomienia o sesji 80559
Projekty uchwał 59266
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 6397
Kadencja 2014-2018 45396
Kadencja 2010-2014 76858
Dyżury 6984
Komisje Rady Miejskiej 519
Komisja Rewizyjna 16060
Komisja Budżetowa 15659
Komisja Spraw Społecznych 13865
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1069
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1432
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 14537
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 12084
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 16400
Terminy posiedzeń komisji 2014 8509
Wybory ławników 7061
Urząd Miejski 9
Burmistrz 32753
Zastępca Burmistrza 10357
Sekretarz 9828
Skarbnik 9582
Informacja telefoniczna 62768
Komórki organizacyjne 47535
Dane podstawowe 23057
Jednostki Organizacyjne Gminy 1408
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28302
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 17158
Warsztat Terapii Zajęciowej 7517
Szkoły 35629
Przedszkola 15378
Żłobek Samorządowy 11294
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7736
Środowiskowy Dom Samopomocy 4002
Sprawozdania finansowe 887
Instytucje Kultury 330
Strzelecki Ośrodek Kultury 1216
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 1403
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 3165
Rejestr Instytucji Kultury 31058
Terenowe Jednostki OSP 18766
Jednostki Pomocnicze Gminy 21696
Wykaz sołectw 936
Statuty Sołectw 6243
Prawo lokalne 8009
Statut Gminy 16848
Insygnia Gminy 4457
Herb 4587
Flaga 4930
Hejnał 4195
Statut Urzędu Miejskiego 6252
Regulamin organizacyjny 3402
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 900
Budżet 2019 7506
Budżet 2018 11071
Budżet 2017 20198
Budżet 2016 26204
Budżet 2015 30019
Budżet 2014 26610
Budżet 2013 17652
Budżet 2012 17499
Wieloletnia Prognoza Finansowa 42767
Sprawy Społeczne 2753
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1729
2014 - 2016 3900
2011 - 2013 3960
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 1173
2017 1797
2016 2708
2015 2253
2014 3769
2013 3913
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3403
Podatki 4
Podatki 2020 2509
Podatki 2019 8006
Podatki 2018 10283
Podatki 2017 12299
Podatki 2015 16682
Podatki 2016 11507
Podatki 2013/2014 22844
Podatki 2012 6033
Strategia Rozwoju Gminy 7476
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2893
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 3180
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 5713
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 3002
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 1285
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 19951
Strzelce Krajeńskie 37508
Długie 16766
Sławno 4521
Danków 9345
Licheń 8165
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 12098
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 21023
Informacje 1331
Ogłoszenia 785543
Podstawowa kwota dotacji 7329
Informacja o stanie mienia 2442
Konsultacje społeczne 944
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14272
Wybory 2244
Informacje ogólne 30252
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 386
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 3083
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 4583
Wybory samorządowe 2018 1544
Komunikaty wyborcze 11106
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 8972
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 7491
Archiwum 734
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 27980
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 25160
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 25277
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 13553
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 6841
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 621
Komunikaty wyborcze 4753
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 4634
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 10835
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 8486
Strona PKW 1329
Referendum ogólnokrajowe 16508
Organizacje pozarządowe 4541
Program współpracy 181
Rok 2019 1333
Rok 2018 1933
Rok 2017 2044
Rok 2016 3106
Rok 2015 4222
Rok 2012 4352
Rok 2013 4123
Rok 2014 3599
Konsultacje społeczne 16158
Konkursy ofert 64592
Druki do pobrania 25644
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 11634
Ogłoszenia 14853
Sprawozdania z Programu Współpracy 5810
Petycje 30740
Zgromadzenia 4337
Dostęp do informacji publicznej 4884
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4866
Ochrona Danych Osobowych 1685
Polityka prywatności 1584
Ogólna klauzula informacyjna 1447
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1249
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 5965
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 1205
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 1156
Ustawa o ochronie danych osobowych 1152
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 1165
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 912
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 667
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 707
Rejestry i ewidencje 916

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2159077
Redakcja biuletynu 7470
Mapa serwisu 6257
Statystyki 6201
Kanały RSS 4800
Kontakt 137970
« powrót do poprzedniej strony