Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Koronawirus 7009
Ogłoszenia o pracy 147338
Aktualne 37039
W toku 50737
Wyniki 171975
Co i jak załatwić 530039
Wydziały 362008
Sprawy 427287
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 8003
Rejestr Działalności Regulowanej 9072
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5876
Dotacje celowe 12628
Zamówienia publiczne 907095
Aktualne 696159
W toku 591785
Wyniki 673035
Archiwalne 635873
Wyniki innych postępowań 545606
Plan zamówień publicznych 15866
Akty prawne 1644772
Przetargi 385147
Rejestr informacji o środowisku 3300438
Ochrona środowiska 12876
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 16919
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 14403
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 10200
Zasady gospodarowania odpadami 5654
Oświadczenia majątkowe 849537
Druki 8062
Rada Miejska 11
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 50341
Zakres czynności Rady Miejskiej 9293
Interpelacje i zapytania radnych 131629
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 2791
Zawiadomienia o sesji 168054
Projekty uchwał 145153
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 34957
Kadencja 2014-2018 89768
Kadencja 2010-2014 120847
Dyżury 11016
Komisje Rady Miejskiej 1376
Komisja Rewizyjna 26458
Komisja Budżetowa 24852
Komisja Spraw Społecznych 22513
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2921
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 2253
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 34275
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 26233
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 34511
Terminy posiedzeń komisji 2014 14281
Wybory ławników 13589
Urząd Miejski 9
Burmistrz 42043
Zastępca Burmistrza 14349
Sekretarz 13993
Skarbnik 13253
Informacja telefoniczna 89336
Komórki organizacyjne 68830
Dane podstawowe 38093
Dostępność architektoniczna 1627
Jednostki Organizacyjne Gminy 4339
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37374
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 24602
Warsztat Terapii Zajęciowej 11251
Szkoły 51364
Przedszkola 19975
Żłobek Samorządowy 15870
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 10700
Środowiskowy Dom Samopomocy 7805
Sprawozdania finansowe 2715
Instytucje Kultury 1055
Strzelecki Ośrodek Kultury 3612
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4425
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 9303
Rejestr Instytucji Kultury 39278
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury 2879
Terenowe Jednostki OSP 27631
Jednostki Pomocnicze Gminy 24610
Wykaz sołectw 5636
Statuty Sołectw 25750
Prawo lokalne 8240
Statut Gminy 25107
Insygnia Gminy 6432
Herb 7076
Flaga 7223
Hejnał 6091
Statut Urzędu Miejskiego 9597
Regulamin organizacyjny 6959
Budżet Gminy 6
Budżet 2023 1151
Budżet 2022 5422
Budżet 2021 9237
Budżet 2020 21424
Budżet 2019 25500
Budżet 2018 28249
Budżet 2017 41853
Budżet 2016 50188
Budżet 2015 55918
Budżet 2014 43783
Budżet 2013 25988
Budżet 2012 27609
Wieloletnia Prognoza Finansowa 96690
Sprawy Społeczne 3962
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 6046
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta i gminy na rok 2022 455
Podatki 4
Podatki 2023 1796
Podatki 2022 3570
Podatki 2021 8353
Podatki 2020 9983
Podatki 2019 17574
Podatki 2018 19214
Podatki 2017 19961
Podatki 2015 26037
Podatki 2016 17587
Podatki 2013/2014 29670
Podatki 2012 9005
Strategia Rozwoju Gminy 11651
Plan wykorzystania zasobu Gminy 5358
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 5290
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 10539
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 5290
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 6212
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 686
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 29785
GEOREFERENCJE 0
Strzelce Krajeńskie 58138
Długie 25727
Sławno 6515
Danków 14146
Licheń 11886
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 17110
Lipie Góry 886
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 31417
Czyżewo 516
Plany w opracowaniu 6036
Projekty planów 323
Długie - centrum 701
Długie - południe 632
Strzelce Krajeńskie ul. Cmentarna - zmina planu 167
Bronowice 27
Informacje 1353
Ogłoszenia 1805780
Podstawowa kwota dotacji 19759
Informacja o stanie mienia 7411
Konsultacje społeczne 8122
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20159
Wybory 2274
Informacje ogólne 46512
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r. 7382
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020r. 6233
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 9544
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 12602
Wybory samorządowe 2018 2120
Komunikaty wyborcze 28846
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 19445
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 14903
Referendum ogólnokrajowe 27707
Organizacje pozarządowe 4778
Program współpracy 5091
Konsultacje społeczne 32020
Konkursy ofert 135700
Druki do pobrania 42576
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 14754
Ogłoszenia 33150
Sprawozdania z Programu Współpracy 12809
Petycje 80155
Zgromadzenia 7084
Dostęp do informacji publicznej 8690
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 7943
Ochrona Danych Osobowych 4584
Polityka prywatności 4158
Ogólna klauzula informacyjna 4081
Dane Administratora Danych Osobowych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3650
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 25886
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 3338
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 4068
Ustawa o ochronie danych osobowych 3311
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 3130
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 4077
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2523
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 2771
„Polityka cookies serwisu www.strzelce.pl" 1196
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji transportu na szczepienia 1139
Klauzula informacyjna dotycząca programu czyste powietrze 1116
Klauzula informacyjna dotycząca centralnej ewidencji emisyjności budynków 891
Klauzula informacyjna dotycząca udzielania informacji publicznej 700
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 698
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i terenie przyległym 647
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich 439
Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 434
Klauzula informacyjna dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 292
Klauzula informacyjna w zakresie dotyczącym realizacji Programu Ciepłe Mieszkanie 123
Dostępność 1204
Koordynator do spraw dostępności 1329
Raport o stanie dostępności 1123
Klauzula informacyjna dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 387
Cyberbezpieczeństwo 671
Rejestry i ewidencje 4784
Efektywność energetyczna budynków 682
Węgiel po preferencyjnej cenie 1516

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4478280
Redakcja biuletynu 9847
Mapa serwisu 7998
Statystyki 8302
Kanały RSS 6547
Kontakt 246723
Deklaracja dostępności cyfrowej 3446