ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 171
Data ogłoszenia
2015-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 01-09-2015r. do 31-12-2016r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 8.2 MiB)
 • załączniki do edycji (DOCX, 32.2 KiB)
 • załącznik nr 10 - wykaz uczniów (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 11 specyfikacja techniczna (DOCX, 20.1 KiB)
 • załącznik nr 12 - wzór umowy (DOCX, 37.2 KiB)
 • załącznik nr 12a - wzór umowy (DOCX, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 13 - wzór umowy autobusu szkolnego (DOCX, 24 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 868.7 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2015-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodnika w miejscowości Brzoza gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 66.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 759.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 39 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 35 KiB)
 • zgłoszenie zamiaru budowy (PDF, 319.9 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót (ZIP, 7.9 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 131.9 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.7 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 243.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 423.4 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2015-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie komory technologicznej fontanny w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 20.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 7.5 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 36.8 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 48.5 KiB)
 • przekrój zbiornika magazynowego (PDF, 215 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projeky budowlany (ZIP, 72.4 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 245.2 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2015-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 22.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 7.1 MiB)
 • załączniki w wesrsji do edycji (DOCX, 29.2 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 125 KiB)
 • Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej (XLSX, 12.1 KiB)
 • przedmiar (PDF, 85.2 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 422.2 KiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 2.5 MiB)
 • ODPOWIEDŻ NA PYTANIE (PDF, 290.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 324.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 425.3 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2015-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Al. Piastów 15 w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 22.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 808 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 33.4 KiB)
 • kosztorys ofertowy (PDF, 240.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 47 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2015-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie Gminy i Miasta Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 101.8 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 131.5 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 246.1 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 345.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 433.8 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2015-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów podstrefy Strzelce Krajeńskie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 30.7 KiB)
 • Mapa poglądowa (PDF, 1.2 MiB)
 • Warunki techniczne (PDF, 1.2 MiB)
 • Wypis (PDF, 5 MiB)
 • Zgoda Agencji Nieruchomości Rolnych (PDF, 167.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 71.2 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 333.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 517.2 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2015-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2 MiB)
 • Formularz cenowo - ofertowy (PDF, 998.9 KiB)
 • Oświadczenia (PDF, 642.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.7 MiB)
 • WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 281.1 KiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2015-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie nr 1: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie Zadanie nr 2: „Aktualizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2015 – 2032”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.9 MiB)
 • Formularz cenowo - ofertowy (DOCX, 27.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 736.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty na zadanie 1 (PDF, 282 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty na zadanie 2 (PDF, 287.7 KiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2015-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych poddanych higienizacji tlenkiem wapna z Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Kraj. w okresie od 08.04.2015 do 31.12.2015 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 937.5 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 28.6 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 510.1 KiB)
 • wyniki badań (DOCX, 97.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOCX, 15.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 598.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji