ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 201
Data ogłoszenia
2014-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gardzko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 748.3 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 25.6 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 47.5 KiB)
 • WARUNKI TECHNICZNE (PDF, 1.1 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 360.4 KiB)
 • DOPRECYZOWANIE ZAPISU UMOWY (PDF, 216.1 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ - WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 331.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 01.08.2014 (PDF, 198.9 KiB)
 • ZESTWIENIE OFERT (PDF, 307.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 384.5 KiB)
Lp 202
Data ogłoszenia
2014-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w ciągłej czystości i porządku budynków dydaktycznych Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. K. J. Popiełuszki 31 oraz Zachodniej 11
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 21.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 201 KiB)
 • Załączniki do siwz w wersji do edycji (DOCX, 36.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 309 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 34.2 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (DOC, 41.5 KiB)
 • Zestawienie ofert z 14.07.2014 r. (DOC, 44 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 347.5 KiB)
Lp 203
Data ogłoszenia
2014-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonych środków transportu oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w roku szkolnym 2014/2015”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOC, 94.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.6 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 04.07.2014 r. (PDF, 816.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1012.6 KiB)
Lp 204
Data ogłoszenia
2014-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 25.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 27.6 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru wykonania robót (PDF, 333.5 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 72.4 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 5.8 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 148.4 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 294.6 KiB)
Lp 205
Data ogłoszenia
2014-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.1 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 27.7 KiB)
 • Przedmiar (ZIP, 5.8 MiB)
 • Specyfikacja Techniczne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 72.4 MiB)
 • Decyzja Konserwatora Zabytków (PDF, 1.1 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót (PDF, 333.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (PDF, 234 KiB)
Lp 206
Data ogłoszenia
2014-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana części okien w Publicznym Gimnazjum w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 1.4 MiB)
 • lokalizacja (PDF, 1.3 MiB)
 • przedmiar (PDF, 180.5 KiB)
 • zestawienie okien 1 (PDF, 3.3 MiB)
 • zestawienie okien 2 (PDF, 235.2 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 8.2 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 8.9 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 04.06.2014 (PDF, 259.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 06.06.2014 (PDF, 243 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 13.06.2014 (PDF, 272.6 KiB)
 • Zestawienie ofert z 17.06.2014 r. (PDF, 251.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 366.8 KiB)
Lp 207
Data ogłoszenia
2014-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu na sfinansowanie w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 3.600.000,00
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 793.4 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 20.1 KiB)
 • Harmonogram spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (XLS, 71 KiB)
 • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (PDF, 368.6 KiB)
 • Formularz klienta (PDF, 197.5 KiB)
 • Odpowiedź (PDF, 195.6 KiB)
 • Odpowiedź nr 2 (PDF, 212.8 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 240.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 335 KiB)
 • INFORMACJA O DOKONANIU NOWYCH CZYNNOŚCI, PONOWNY WYBÓR WYKONAWCY (PDF, 1010.4 KiB)
Lp 208
Data ogłoszenia
2014-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Docieplenie ściany balkonowej wraz z remontem balkonów i malowaniem elewacji na budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 13 i 14 w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 63.7 KiB)
 • Formularz ofert- załącznik nr 1 (DOC, 103 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOC, 145 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 43.3 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 167.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.2 KiB)
 • Zestawienie ofert (DOC, 43.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 38.5 KiB)
Lp 209
Data ogłoszenia
2014-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 668.8 KiB)
 • Doświadczenie - zał. nr 2 (DOCX, 648.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy - zał. nr 3 (DOCX, 648.8 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 785.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 526.2 KiB)
 • Dokumentacja Geotechniczna (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 133.4 MiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (DOC, 38.5 KiB)
Lp 210
Data ogłoszenia
2014-05-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 965.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 2 MiB)
 • formularz oferty (DOCX, 668.8 KiB)
 • formularz - doświadczenie (DOCX, 648.3 KiB)
 • formularz - potencjał kadrowy (DOCX, 648.7 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 3.9 MiB)
 • Opis zadania (ZIP, 16.4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (PDF, 445.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji