ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 231
Data ogłoszenia
2014-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonych środków transportu oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w roku szkolnym 2014/2015”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOC, 94.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.6 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 04.07.2014 r. (PDF, 816.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1012.6 KiB)
Lp 232
Data ogłoszenia
2014-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 25.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 27.6 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru wykonania robót (PDF, 333.5 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 72.4 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 5.8 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 148.4 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 294.6 KiB)
Lp 233
Data ogłoszenia
2014-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont skweru przy Kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.1 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 27.7 KiB)
 • Przedmiar (ZIP, 5.8 MiB)
 • Specyfikacja Techniczne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 72.4 MiB)
 • Decyzja Konserwatora Zabytków (PDF, 1.1 MiB)
 • Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót (PDF, 333.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (PDF, 234 KiB)
Lp 234
Data ogłoszenia
2014-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana części okien w Publicznym Gimnazjum w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 1.4 MiB)
 • lokalizacja (PDF, 1.3 MiB)
 • przedmiar (PDF, 180.5 KiB)
 • zestawienie okien 1 (PDF, 3.3 MiB)
 • zestawienie okien 2 (PDF, 235.2 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 8.2 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 8.9 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 04.06.2014 (PDF, 259.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 06.06.2014 (PDF, 243 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 13.06.2014 (PDF, 272.6 KiB)
 • Zestawienie ofert z 17.06.2014 r. (PDF, 251.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 366.8 KiB)
Lp 235
Data ogłoszenia
2014-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu na sfinansowanie w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 3.600.000,00
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 793.4 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 20.1 KiB)
 • Harmonogram spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (XLS, 71 KiB)
 • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (PDF, 368.6 KiB)
 • Formularz klienta (PDF, 197.5 KiB)
 • Odpowiedź (PDF, 195.6 KiB)
 • Odpowiedź nr 2 (PDF, 212.8 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 240.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 335 KiB)
 • INFORMACJA O DOKONANIU NOWYCH CZYNNOŚCI, PONOWNY WYBÓR WYKONAWCY (PDF, 1010.4 KiB)
Lp 236
Data ogłoszenia
2014-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Docieplenie ściany balkonowej wraz z remontem balkonów i malowaniem elewacji na budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 13 i 14 w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 63.7 KiB)
 • Formularz ofert- załącznik nr 1 (DOC, 103 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOC, 145 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 43.3 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 167.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.2 KiB)
 • Zestawienie ofert (DOC, 43.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 38.5 KiB)
Lp 237
Data ogłoszenia
2014-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 668.8 KiB)
 • Doświadczenie - zał. nr 2 (DOCX, 648.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy - zał. nr 3 (DOCX, 648.8 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 785.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 526.2 KiB)
 • Dokumentacja Geotechniczna (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 133.4 MiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (DOC, 38.5 KiB)
Lp 238
Data ogłoszenia
2014-05-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 965.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 2 MiB)
 • formularz oferty (DOCX, 668.8 KiB)
 • formularz - doświadczenie (DOCX, 648.3 KiB)
 • formularz - potencjał kadrowy (DOCX, 648.7 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 3.9 MiB)
 • Opis zadania (ZIP, 16.4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (PDF, 445.7 KiB)
Lp 239
Data ogłoszenia
2014-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • Decyzja konserwatora (PDF, 585.5 KiB)
 • Przedmiar poprawiony (PDF, 49.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 18.5 MiB)
 • Tabela elementów ceny ryczałtowej (XLSX, 10.9 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOC, 77.5 KiB)
 • Szczagółowa specyfikacja techniczna (PDF, 139.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 2.5 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 426.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX, 14.4 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 263.3 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z 29.05.2014 (PDF, 294.8 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 392.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 475.6 KiB)
Lp 240
Data ogłoszenia
2014-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 387.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • załaczniki w wersji do edycji (DOCX, 30.7 KiB)
 • przedmiar (PDF, 4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 785.8 KiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 133.4 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 356.6 KiB)
 • DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA (ZIP, 1.5 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 270.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 409.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji