ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 241
Data ogłoszenia
2014-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 387.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • załaczniki w wersji do edycji (DOCX, 30.7 KiB)
 • przedmiar (PDF, 4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 785.8 KiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 133.4 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 356.6 KiB)
 • DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA (ZIP, 1.5 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 270.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 409.2 KiB)
Lp 242
Data ogłoszenia
2014-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 796 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 668.3 KiB)
 • Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej - załącznik nr 1A (DOC, 35.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 667.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOC, 666 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 697 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 5 (DOCX, 648.1 KiB)
 • Potencjał kadrowy - załącznik nr 6 (DOCX, 648.3 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 7 (DOC, 664 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 671.6 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna na cały ciąg pieszy (ZIP, 48.1 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna na etap 2 (ZIP, 16.4 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 298.3 KiB)
Lp 243
Data ogłoszenia
2014-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oraz remont placów zabaw w miejscowościach: Bronowice, Sokólsko, Bobrówko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 912.4 KiB)
 • formularz oferty (DOCX, 668.7 KiB)
 • wykaz robót - załącznik nr 2 (DOCX, 647.8 KiB)
 • potencjał kadrowy- załącznik nr 3 (DOCX, 648.2 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 666 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 5 (DOC, 664 KiB)
 • grupa kapitałowa - załącznik nr 6 (DOC, 697 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 7 (DOC, 667.5 KiB)
 • Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej (DOCX, 646.9 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 5.1 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – uzupełnienie (DOCX, 25.3 KiB)
 • Zestawienie rzeczowo-ilościowe (PDF, 355.5 KiB)
 • Karty urządzeń (PDF, 1.8 MiB)
 • PRZEDMIARY NA BOBRÓWKO, BRONOWICE I SOKÓLSKO (PDF, 676.1 KiB)
 • PLAC ZABAW W BOBRÓWKU-OPIS (PDF, 3.6 MiB)
 • PLAC ZABAW W BRONOWICACH-OPIS (PDF, 3.5 MiB)
 • PLAC ZABAW W SOKÓLSKU-OPIS (PDF, 3.6 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 15.04.2014 (PDF, 303 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 236.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 332.2 KiB)
Lp 244
Data ogłoszenia
2014-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 22.1 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 556.9 KiB)
 • załącznik nr 1- oferta (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOC, 28.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie (DOC, 27 KiB)
 • załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (DOC, 34 KiB)
 • załącznik nr 5 - wzór umowy (DOC, 62 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz usług (DOC, 33.5 KiB)
 • mapa (PDF, 340.1 KiB)
 • zdjęcie-Długie (JPG, 1.4 MiB)
 • zdjęcie - Długie (JPG, 1.4 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 239.1 KiB)
Lp 245
Data ogłoszenia
2014-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 20.6 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 906.2 KiB)
 • wzór oferty- załącznik nr 1 (DOC, 33.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 28.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOC, 27 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 33.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 61 KiB)
 • wykaz usług (DOC, 33.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 227.5 KiB)
Lp 246
Data ogłoszenia
2014-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOCX, 25.8 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI I WZOREM UMOWY (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 36.2 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO (ZIP, 1 MiB)
 • DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PDF, 902.6 KiB)
 • DECYZJA KONSERWATORA ZABYTKÓW (PDF, 1.4 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 360.8 KiB)
 • STUDIUM WYKONALNOŚCI (DOC, 3.3 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 532.6 KiB)
 • WZÓR FORMULARZA CENOWEGO-ZAŁĄCZNIK DO OFERTY (XLS, 98.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE WARTOŚCI-ZAŁĄCZNIK DO OFERTY (XLS, 31.5 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ, ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 710.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 1006.1 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA 20.02.2014 (PDF, 383.1 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21.02.2014 (PDF, 271.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 203.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 482.3 KiB)
Lp 247
Data ogłoszenia
2014-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej przesyłowej na odcinku Buszów - Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Buszowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOCX, 23.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 767.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 25.8 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOC, 51.5 KiB)
 • WARUNKI TECHNICZNE (PDF, 1.1 MiB)
 • PYTANIA - ODPOWIEDZI (PDF, 1 MiB)
 • TREŚĆ PYTAŃ (PDF, 395.5 KiB)
 • SPRAWOZDANIE Z BADAŃ (PDF, 423.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI DO PYTAŃ Z 14.02.2014 R. (PDF, 871.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX, 14.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 547.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 692.4 KiB)
Lp 248
Data ogłoszenia
2014-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap V - Remont ulicy Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 654.3 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • WZÓR UMOWY (DOC, 111 KiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 289.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (DOCX, 34.6 KiB)
 • TREŚĆ PYTANIA (PDF, 216.6 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 489.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 15.1 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 263.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 396.8 KiB)
Lp 249
Data ogłoszenia
2014-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap V – Remont ulicy Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOCX, 23.7 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 34.9 KiB)
 • WZÓR UMOWY-POPRAWIONY (DOCX, 39.6 KiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 289.3 KiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ZIP, 3 MiB)
 • PROJEKTY TECHNICZNE (ZIP, 248.9 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 101.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.2 KiB)
 • KOREKTA DO ODPOWIEDZI (PDF, 213.2 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 386.4 KiB)
 • TREŚĆ PYTANIA (PDF, 688.3 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 (PDF, 742.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX, 14.4 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (12.02.2014) (PDF, 123.5 KiB)
 • TREŚĆ PYTAŃ - ZAŁĄCZNIK NR 1 (PDF, 118.2 KiB)
 • TREŚĆ PYTAŃ - ZAŁĄCZNIK NR 2 (PDF, 429 KiB)
 • TREŚĆ PYTAŃ - ZAŁĄCZNIK NR 3 (PDF, 336.8 KiB)
 • OPINIA GEOTECHNICZNA ULICA KWIATOWA (ZIP, 1.6 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z 14.02.2014 (PDF, 499 KiB)
 • OPINIA GEOTECHNICZNA ULICA WODOCIĄGOWA (ZIP, 1.7 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 485.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 574 KiB)
Lp 250
Data ogłoszenia
2014-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa wyłomów - remont cząstkowy, nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w przewidywanej ilości 1 600m2 na terenie miasta Strzelce Krajeńskie i terenach wiejskich w miejscowościach: Brzoza, Bronowice, Bobrówko, Lipie Góry, Ogardy, Pielice, Tuczno, Wielisławice, Wilanów, Wełmin, Gardzko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOC, 113 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 10.2 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 372.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji