ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 251
Data ogłoszenia
2013-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie w latach 2014-2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.1 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 229 KiB)
 • formularz oferty-załącznik nr 1 (DOC, 102.5 KiB)
 • tabela kalkulacyjna - załącznik nr 1a (DOC, 54.5 KiB)
 • plan nasadzeń - załącznik nr 1b (DOC, 32.5 KiB)
 • załączniki do siwz - oświadczenia, wykazy (DOC, 148.5 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 18.8 KiB)
 • Harmonogram prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej (DOC, 41.5 KiB)
 • Wykaz placów zabaw na terenie miasta Strzelce Krajeńskie do utrzymania w latach 2014-2016 (DOCX, 11.2 KiB)
 • Wykaz terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie (DOCX, 25.9 KiB)
 • mapa 1 (PDF, 460.4 KiB)
 • mapa 2 (PDF, 210.7 KiB)
 • mapa 3 (PDF, 445.5 KiB)
 • plac- mapa (PDF, 529 KiB)
 • plan nasadzeń - mapa (PDF, 2.8 MiB)
 • tereny zielone 1 (PDF, 43.2 MiB)
 • tereny zielone 2 (PDF, 435.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY (PDF, 281.6 KiB)
Lp 252
Data ogłoszenia
2013-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej i Jesionowej w Strzelcach Krajeńskich - etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 74.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOC, 370.5 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 79.7 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 119.2 KiB)
 • Decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 1022.1 KiB)
 • Projekt budowlany (RAR, 15.5 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (RAR, 3.4 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 2.7 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 335 KiB)
Lp 253
Data ogłoszenia
2013-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Buszów - Danków wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w miejscowości Danków oraz rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Buszowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 69 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz umową (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOC, 100 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 405.4 KiB)
Lp 254
Data ogłoszenia
2013-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-13 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie w latach 2014-2016
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki do siwz w wersji do edycji (DOC, 148 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 18.8 KiB)
 • wzór formularza oferty (DOC, 102.5 KiB)
 • Tabela kalkulacyjna - załącznik do formularza ofertowego (DOC, 53 KiB)
 • Harmonogram prac z zakresu utrzymania zieleni miejskiej (DOC, 41.5 KiB)
 • Plan nasadzeń (DOC, 32.5 KiB)
 • Wykaz placów zabaw (DOCX, 11.2 KiB)
 • Wykaz terenów zieleni miejskiej (DOCX, 24.9 KiB)
 • Plan nasadzeń - mapa (PDF, 2.8 MiB)
 • Mapa nr 1 - place zabaw (PDF, 460.4 KiB)
 • Mapa nr 2 - place zabaw (PDF, 210.7 KiB)
 • Mapa nr 3 - place zabaw (PDF, 529 KiB)
 • Mapa nr 1 - tereny zielone (PDF, 43.2 MiB)
 • Mapa nr 2 - tereny zielone (PDF, 435.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 219.7 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 572.4 KiB)
Lp 255
Data ogłoszenia
2013-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-16 10:01:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Sprzedaż i dostawę pomocy, materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu „Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności” realizowanego przez Gminę Strzelce Krajeńskie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • specyfikacja isototnych warunków zamówienia (DOCX, 165.4 KiB)
 • formularz ofert- załącznik nr 1 (DOCX, 138.6 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOCX, 136.8 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOCX, 136 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOCX, 134.3 KiB)
 • wykaz usług - załącznik nr 5 (DOCX, 134.3 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 6 (DOCX, 165.8 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 7 (DOCX, 147.3 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 8 (DOCX, 164.1 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 9 (DOCX, 154.6 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 10 (DOCX, 139.8 KiB)
 • wzór umowy - załącznik 11 (DOCX, 146.9 KiB)
 • wzór umowy - załącznik 12 (DOCX, 146.6 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 553.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.6 MiB)
Lp 256
Data ogłoszenia
2013-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 116.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • załączniki do swiz w wersji do edycji (DOC, 1014 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 449.3 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 690.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 286.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 344.6 KiB)
Lp 257
Data ogłoszenia
2013-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej i chodnika przy ul. Kościuszki (osiedle) w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 54 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 9.8 MiB)
 • formularz oferty-wzór (DOC, 102 KiB)
 • załączniki do siwz w wersji do edycji (DOC, 125.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 50 KiB)
 • przedmiar (RAR, 27.3 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót (RAR, 5.2 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (RAR, 1.3 MiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 264.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 323 KiB)
Lp 258
Data ogłoszenia
2013-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 89 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 10.3 MiB)
 • formularz oferty na część I (DOC, 41 KiB)
 • formularz oferty na część II (DOC, 35 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOC, 106 KiB)
 • wzór umowy na część I (DOC, 56 KiB)
 • wzór umowy na część II (DOC, 38 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 2.6 MiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • WZORY UMÓW (PDF, 2.5 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 285.7 KiB)
Lp 259
Data ogłoszenia
2013-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi sprzątania na terenie: Urzędu Miejskiego, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 12.8 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 160 KiB)
 • formularze w wersji do edycji (DOC, 110 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - Urząd Miejski (DOC, 66.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - MGOPS (DOC, 35.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - Publiczna Szkoła Podstawowa (DOC, 303.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - Publiczne Gimnazjum (DOC, 115 KiB)
 • wzory umów (DOC, 273 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 631.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 690.4 KiB)
Lp 260
Data ogłoszenia
2013-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji aranżacji skweru wraz z fontanną przy kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 58.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych wrunków zamówienia (PDF, 7.9 MiB)
 • formularz oferty (DOC, 101 KiB)
 • załączniki do edycji (DOC, 126 KiB)
 • dokumentacja fotograficzna, opis (RAR, 5 MiB)
 • odpowiedzi na pytania (DOC, 31 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 306.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 385.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji