ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 261
Data ogłoszenia
2013-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki w wresji do edycji (DOC, 129.5 KiB)
 • formularz oferty - załącznik nr 1 (DOC, 33 KiB)
 • załącznik 1A do formularza oferty (DOC, 36.5 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 1.9 MiB)
 • opis przedmiotu zamówienia - zał nr 1 do umowy (DOC, 103.5 KiB)
 • mapy (RAR, 6.9 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 91.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 339.2 KiB)
Lp 262
Data ogłoszenia
2013-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w Gminie Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 69.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 3 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOC, 118.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 49.5 KiB)
 • wzory formularzy ofert (DOC, 127.5 KiB)
 • opis do części I (RAR, 16.1 KiB)
 • opis do części II (RAR, 2.3 MiB)
 • opis do części III (RAR, 4.9 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 490.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 832.1 KiB)
Lp 263
Data ogłoszenia
2013-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa istniejącego przepustu drogowego na drodze gminnej (dz. nr ew. gruntu 251, obręb Ogardy) w m. Ogardzki Młyn, Gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 77.5 KiB)
 • załączniki do siwz w wersji do edycji (DOC, 89.5 KiB)
 • dokumentacja - część graficzna (RAR, 3.8 MiB)
 • dokumentacja - część opisowa (RAR, 1013.4 KiB)
 • kosztorys ofertowy (PDF, 35.5 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 49.2 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 4.1 MiB)
 • wzór umowy (PDF, 1.5 MiB)
 • WYJAŚNIENIE (PDF, 208.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 333.5 KiB)
Lp 264
Data ogłoszenia
2013-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie terenu na działce nr 614/1 przy budynku rekreacyjno - hotelowym Stadionu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 75.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 4.1 MiB)
 • załączniki do siwz w wersji edytowalnej (DOC, 97.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 111 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (RAR, 1.2 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (RAR, 1 MiB)
 • Przedmiar robót (RAR, 148.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 360.8 KiB)
Lp 265
Data ogłoszenia
2013-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa wyłomów - remont cząstkowy, nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 60.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (DOC, 185 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 56 KiB)
 • wykaz ulic (DOC, 28 KiB)
 • SIWZ z załącznikami- PDF (PDF, 3.8 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 334 KiB)
Lp 266
Data ogłoszenia
2013-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Remont stacji wodociągowej i ujęcia wody w miejscowości Długie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 578.1 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia - poprawione załączniki (PDF, 2.8 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji-poprawione (DOC, 128 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 55.5 KiB)
 • kosztorys nakładczy - branża elektryczna (PDF, 129.6 KiB)
 • przedmiar - branża elektryczna (PDF, 72.7 KiB)
 • przedmiar - ogrodzenie (PDF, 29 KiB)
 • przedmiar - branża budowlana (PDF, 71.3 KiB)
 • przedmiar - branża sanitarna (PDF, 174.2 KiB)
 • formularz oferty - wzór (DOC, 101.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 166.5 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 111 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 109.5 KiB)
Lp 267
Data ogłoszenia
2013-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont stacji wodociągowej i ujęcia wody w miejscowości Długie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 70.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 3.6 MiB)
 • załączniki do siwz (DOC, 133.5 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 103 KiB)
 • tabela elementów ceny ryczałtowej (DOC, 46 KiB)
 • wzór umowy-poprawiony (DOC, 109.5 KiB)
 • przedmiary (RAR, 1 MiB)
 • branża budowlana (RAR, 3.7 MiB)
 • branża drogowa (RAR, 1.7 MiB)
 • branża elektryczna (RAR, 5.4 MiB)
 • branża sanitarna (RAR, 6.3 MiB)
 • specyfikacje techniczne (RAR, 1.6 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 72.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 102.3 KiB)
Lp 268
Data ogłoszenia
2013-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 54.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.9 MiB)
 • wzór umowy (DOC, 56.5 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 114.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (DOC, 31.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (DOC, 27.5 KiB)
Lp 269
Data ogłoszenia
2013-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich oraz do stołówki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 539.1 KiB)
 • wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 18.7 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOCX, 42 KiB)
 • formularz ofertowy - Publiczna Szkoła Podstawowa (DOCX, 20.4 KiB)
 • formularz ofertowy - Przedszkole (DOC, 81.5 KiB)
 • wzór umowy - PSP (DOCX, 20.9 KiB)
 • wzór umowy - Przedszkole (DOCX, 20.6 KiB)
 • załącznik nr 4 do siwz (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do siwz (DOC, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do siwz (DOCX, 12.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 826.7 KiB)
Lp 270
Data ogłoszenia
2013-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych do stołówek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich, Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich oraz do stołówki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 71 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOCX, 42.1 KiB)
 • oferta - załącznik nr 1 (DOCX, 20.2 KiB)
 • załącznik nr 2A i 2B Publiczne Gimnazjum (DOC, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 3A i 3B Publiczna Szkoła Podstawowa (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik 4A i 4B Przedszkole (DOC, 47 KiB)
 • wzór umowy-Gimnazjum (DOCX, 20.3 KiB)
 • wzór umowy-Publiczna Szkoła Podstawowa (DOCX, 20.5 KiB)
 • wzór umowy - Przedszkole (DOCX, 20.4 KiB)
 • oświadczenie- załącznik nr 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 6 (DOC, 27.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 7 (DOCX, 12.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 510.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji