ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 271
Data ogłoszenia
2013-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych do stołówek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich, Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich oraz do stołówki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 71 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOCX, 42.1 KiB)
 • oferta - załącznik nr 1 (DOCX, 20.2 KiB)
 • załącznik nr 2A i 2B Publiczne Gimnazjum (DOC, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 3A i 3B Publiczna Szkoła Podstawowa (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik 4A i 4B Przedszkole (DOC, 47 KiB)
 • wzór umowy-Gimnazjum (DOCX, 20.3 KiB)
 • wzór umowy-Publiczna Szkoła Podstawowa (DOCX, 20.5 KiB)
 • wzór umowy - Przedszkole (DOCX, 20.4 KiB)
 • oświadczenie- załącznik nr 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 6 (DOC, 27.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 7 (DOCX, 12.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 510.7 KiB)
Lp 272
Data ogłoszenia
2013-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa ubezpieczenia Gminy Strzelce Krajeńskie wraz z jednostkami organizacyjnymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 57.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania (PDF, 40.7 KiB)
Lp 273
Data ogłoszenia
2013-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych poddanych higienizacji tlenkiem wapna z Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Kraj. w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2014 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOC, 72 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (DOC, 71 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 35.5 KiB)
Lp 274
Data ogłoszenia
2013-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 44 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.4 MiB)
 • załaczniki edytowalne (DOC, 123.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 56 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (DOC, 24.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 23.5 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (DOC, 24 KiB)
 • odpowiedź na pytanie z 25 lipca (DOC, 23.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 23.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania z 25 lipca (DOC, 24.5 KiB)
 • informacja o wyborze (DOC, 33 KiB)
Lp 275
Data ogłoszenia
2013-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont i doposażenie placów zabaw w miejscowości Lubicz oraz Wielisławice w Gminie Strzelce Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 58.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do siwz (DOC, 90.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 60.5 KiB)
 • dokumentacja - Lubicz (PDF, 1.8 MiB)
 • dokumentacja - Wielisławice (PDF, 1.1 MiB)
 • charakterystyka urządzeń (PDF, 1.5 MiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 182.1 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 90.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 121.3 KiB)
Lp 276
Data ogłoszenia
2013-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonych środków transportu oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 90.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2 MiB)
 • wzór oferty (DOCX, 19.8 KiB)
 • oświadczenie - załacznik nr 2 (DOC, 26.5 KiB)
 • oświadczenie - załacznik nr 3 (DOC, 26.5 KiB)
 • wykaz pracowników - załącznik nr 4 (DOC, 33.5 KiB)
 • oświadczenie o uprawnieniach- załacznik nr 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • wykaz pojazdów - załącznik nr 6 (DOCX, 12.8 KiB)
 • wykaz wykonanych usług - załącznik nr 7 (DOCX, 13.4 KiB)
 • grupa kapitałowa - załącznik nr 8 (DOC, 27 KiB)
 • wykaz uczniów dojeżdzających - załacznik nr 9 (DOCX, 21.6 KiB)
 • specyfikacja techniczna-załącznik nr 10 (DOCX, 17.8 KiB)
 • umowa na przewozy cz. 1 (DOCX, 23.8 KiB)
 • umowa na przewozy cz. 2 (DOCX, 25.6 KiB)
 • umowa dzierżawy (DOCX, 18 KiB)
 • umowa dzierżawy (DOCX, 18.6 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (PDF, 111.3 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (PDF, 87.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 220.8 KiB)
Lp 277
Data ogłoszenia
2013-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-16 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Strzelce Krajeńskie wraz z jednostkami organizacyjnymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 73.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego dla zadań pakietu II i III (PDF, 81.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Strzelce Krajeńskie wraz z jednostakami organizacyjnymi (PDF, 35.4 KiB)
Lp 278
Data ogłoszenia
2013-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont (połowy) dachu na budynku mieszkalnym przy Al. Wolności 31 w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 64 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 191.5 KiB)
 • załączniki do siwz - edytowalne (DOC, 129.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 99.5 KiB)
 • kosztorys ofertowy (PDF, 343.6 KiB)
 • formularz ofertowy-wzór (DOC, 102 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 1.9 MiB)
 • dokumentacja fotograficzna (RAR, 7.3 MiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 27.5 KiB)
Lp 279
Data ogłoszenia
2013-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 45 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
 • załączniki do siwz - edytowlane (DOC, 148 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 56 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 35.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (DOC, 23 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 29.5 KiB)
 • pytania-odpowiedzi (DOC, 25 KiB)
Lp 280
Data ogłoszenia
2013-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i remont istniejącego lokalu użytkowego - Ośrodek Zdrowia, przeznaczonego na potrzeby służby zdrowia w miejscowości Bobrówko (etap II)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 58 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 4 MiB)
 • załączniki edytowlane (DOC, 102.5 KiB)
 • tabela elementów ceny ryczałtowej - zał 1A (XLS, 19.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 110 KiB)
 • przedmiar (PDF, 799.8 KiB)
 • Architektura i konstrukcja (RAR, 1.4 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna (RAR, 1.3 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (RAR, 69.5 KiB)
 • Projekt budowlany - branża sanitarna (RAR, 8.8 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 73.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji