ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 281
Data ogłoszenia
2013-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach Kraj. w latach 2013-2016
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 61 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.6 MiB)
 • wzór umowy (DOC, 50 KiB)
 • Ocena możliwości przyrodniczego wykorzystania osadu z gminnej oczyszczalni ścieków w Strzelcach Kraj. (PDF, 1.6 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 33 KiB)
 • modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (DOC, 37 KiB)
 • wzór umowy-poprawiony (DOC, 53.5 KiB)
 • zobowiązanie - załącznik nr 6 (DOC, 26.5 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (DOC, 24 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 51 KiB)
 • odpowiedzi na pytania z 01.07.2013 (PDF, 321.3 KiB)
 • załaczniki edytowalne - poprawione (DOC, 73.5 KiB)
Lp 282
Data ogłoszenia
2013-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa i remont istniejącego lokalu użytkowego - Ośrodek Zdrowia przeznaczonego na potrzeby służby zdrowia w miejscowości Bobrówko (etap II)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 46 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.6 MiB)
 • formularz oferty - wzór (DOC, 101.5 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 118.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 51 KiB)
 • przedmiar (PDF, 799.8 KiB)
 • Architektura i konstrukcja (RAR, 1.2 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna (RAR, 1.3 MiB)
 • Projekt budowlany - branża sanitarna (RAR, 8.8 MiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 76 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 109.8 KiB)
Lp 283
Data ogłoszenia
2013-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac remontowych i budowlanych: Część I - Remont chodnika przy ul. Moniuszki w Strzelcach Krajeńskich Część II - Budowa zatok postojowych przy ul. Kościuszki w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 61 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOC, 477.5 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót - część I (ulica Moniuszki) (RAR, 2.6 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne - część I (ulica Moniuszki) (RAR, 1.1 MiB)
 • Przedmiary - część I (ulica Moniuszki) (RAR, 50.9 KiB)
 • Projekt Zgłoszenia Robót - część II (ulica Kościuszki) (RAR, 3.6 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne - część II (ulica Kościuszki) (RAR, 1.2 MiB)
 • Przedmiary - część II (ulica Kościuszki) (RAR, 53.6 KiB)
 • Uzgodnienie tras innych urządzeń podziemnych (PDF, 139.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 112.6 KiB)
Lp 284
Data ogłoszenia
2013-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w Gminie Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 50.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.3 MiB)
 • formularz ofertowy - wzór (DOC, 102 KiB)
 • Tabela elementów ceny ryczałtowej (DOC, 32 KiB)
 • załączniki do siwz do wypełnienia (DOC, 125.5 KiB)
 • umowa-wzór (DOC, 60 KiB)
 • Przedmiary (RAR, 579.3 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 79.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 108.6 KiB)
Lp 285
Data ogłoszenia
2013-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA W OBIEKTACH PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH W LATACH 2013- 2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 54 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 207 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 59 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 33 KiB)
 • Pytania-Odpowiedzi (DOC, 26.5 KiB)
 • Poprawiony załacznik nr 5 - wykaz osób (DOC, 36 KiB)
 • wniosek-pytanie bez rozpoznania (DOC, 31 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 36.5 KiB)
Lp 286
Data ogłoszenia
2013-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oraz remont dróg w Gminie Strzelce Krajeńskie: Część I - Remont drogi brukowej w miejscowości Machary w Gminie Strzelce Krajeńskie. Część II - Remont drogi asfaltowej w miejscowości Tuczno (droga nr F005419 ul. Słoneczna działka gruntu nr ew. 1/156 obręb Tuczno). Część III - Remont odcinka drogi brukowej w miejscowości Bronowice (droga nr F005446 działka gruntu nr ew. 56 obręb Bronowice). Część IV - Budowa drogi oraz kanalizacji w ulicy W. Łokietka w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 68.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (DOC, 423.5 KiB)
 • dokumentacja na część I -droga w Macharach (RAR, 6.8 MiB)
 • dokumentacja na część II -droga w Tucznie (RAR, 8 MiB)
 • dokumentacja na część III -droga w Bronowicach (RAR, 4.5 MiB)
 • dokumentacja na część IV -ulica Łokietka (RAR, 7 MiB)
 • dokumentacja na część IV -ulica Słoneczna (RAR, 2.1 MiB)
 • dokumentacja na część IV -wpusty (RAR, 4.8 MiB)
 • decyzje (RAR, 848.5 KiB)
 • przedmiar (PDF, 478.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 231.3 KiB)
Lp 287
Data ogłoszenia
2013-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi rolniczej Wielisławice działka gruntu nr ew. 146 obręb Wielisławice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 48.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (DOC, 560 KiB)
 • specyfikacja wykonania i odbioru robót (DOC, 77.5 KiB)
 • przekrój (PDF, 26.4 KiB)
 • projektowwana droga (PDF, 2.3 MiB)
 • przedmiar (HTM, 87 KiB)
 • Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 145.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 115.4 KiB)
Lp 288
Data ogłoszenia
2013-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu C Gimnazjum w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 3.3 MiB)
 • załączniki do siwz w wersji do wypełnienia (DOC, 129.5 KiB)
 • formularz oferty-wzór (DOC, 103 KiB)
 • tabela elementów ceny ryczałtowej (DOC, 47 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 2.3 MiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (RAR, 3.5 MiB)
 • PROJEKT WYKONAWCZY (RAR, 3.9 MiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (RAR, 942.2 KiB)
 • PRZEDMIARY (RAR, 229.4 KiB)
 • POZWOLENIA (PDF, 647.1 KiB)
 • ogłoszenie o zamowieniu (PDF, 845.1 KiB)
 • TABLICA PFRON (RAR, 1.3 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 155.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 104.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 126.4 KiB)
Lp 289
Data ogłoszenia
2013-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu „C” Gimnazjum w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do wypełnienia (DOC, 124.5 KiB)
 • formularz oferty- wzór (DOC, 102 KiB)
 • przemiary (RAR, 229.4 KiB)
 • projekt budowlany (architektura, instalacje) (RAR, 3.5 MiB)
 • wzór umowy (DOC, 59.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 548.1 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 107.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 114.1 KiB)
Lp 290
Data ogłoszenia
2013-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 72.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 233 KiB)
 • formularz oferty-załącznik nr 1 (DOC, 102 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOC, 130 KiB)
 • przedmiar (PDF, 414.2 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 110 KiB)
 • Decyzja Nr 34/2012 (PDF, 283.1 KiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 373.8 KiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 523 KiB)
 • dokumentacja budowlana (ZIP, 187.7 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 89.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 116.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji