ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 321
Data ogłoszenia
2013-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi rolniczej Wielisławice działka gruntu nr ew. 146 obręb Wielisławice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 48.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (DOC, 560 KiB)
 • specyfikacja wykonania i odbioru robót (DOC, 77.5 KiB)
 • przekrój (PDF, 26.4 KiB)
 • projektowwana droga (PDF, 2.3 MiB)
 • przedmiar (HTM, 87 KiB)
 • Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 145.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 115.4 KiB)
Lp 322
Data ogłoszenia
2013-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu C Gimnazjum w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 3.3 MiB)
 • załączniki do siwz w wersji do wypełnienia (DOC, 129.5 KiB)
 • formularz oferty-wzór (DOC, 103 KiB)
 • tabela elementów ceny ryczałtowej (DOC, 47 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 2.3 MiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (RAR, 3.5 MiB)
 • PROJEKT WYKONAWCZY (RAR, 3.9 MiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (RAR, 942.2 KiB)
 • PRZEDMIARY (RAR, 229.4 KiB)
 • POZWOLENIA (PDF, 647.1 KiB)
 • ogłoszenie o zamowieniu (PDF, 845.1 KiB)
 • TABLICA PFRON (RAR, 1.3 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 155.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 104.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 126.4 KiB)
Lp 323
Data ogłoszenia
2013-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu „C” Gimnazjum w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do wypełnienia (DOC, 124.5 KiB)
 • formularz oferty- wzór (DOC, 102 KiB)
 • przemiary (RAR, 229.4 KiB)
 • projekt budowlany (architektura, instalacje) (RAR, 3.5 MiB)
 • wzór umowy (DOC, 59.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 548.1 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 107.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 114.1 KiB)
Lp 324
Data ogłoszenia
2013-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 72.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 233 KiB)
 • formularz oferty-załącznik nr 1 (DOC, 102 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOC, 130 KiB)
 • przedmiar (PDF, 414.2 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 110 KiB)
 • Decyzja Nr 34/2012 (PDF, 283.1 KiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 373.8 KiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 523 KiB)
 • dokumentacja budowlana (ZIP, 187.7 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 89.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 116.5 KiB)
Lp 325
Data ogłoszenia
2013-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa miału węglowego transportem kołowym na plac składowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. przy ulicy Gorzowskiej 15 w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 58.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.8 MiB)
 • wzór umowy (PDF, 444.7 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 51.5 KiB)
 • lista podmiotów- załącznik nr 4 (DOC, 61.5 KiB)
 • wykaz zamówień - załącznik nr 5 (DOC, 35 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 30.5 KiB)
 • oświadczenie-załącznik nr 3 (DOC, 29.5 KiB)
 • oświadczenie-załącznik nr 6 (DOC, 29.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (JPG, 974.6 KiB)
Lp 326
Data ogłoszenia
2013-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy” Zadanie realizowane w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Ochrona Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 173.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 61 KiB)
 • załączniki do siwz (DOC, 126.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 63 KiB)
 • przedmiar (PDF, 414.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 70.2 MiB)
 • formularz oferty-załącznik nr 1 (DOC, 102.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 113.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 142.1 KiB)
Lp 327
Data ogłoszenia
2013-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap IV – Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie – Strzelce Klasztorne” realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 3.2 MiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 104 KiB)
 • Tabela elementów ceny ryczałtowej (DOC, 36 KiB)
 • załączniki do siwz (oświadczenia, wykazy) (DOC, 128.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 108.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa branża drogowa i przedmiar robót (RAR, 5.9 MiB)
 • dokumentacja projektowa branża sanitarna (RAR, 4.2 MiB)
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (RAR, 5.1 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 888.6 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu (PDF, 1.4 MiB)
 • projekt zagospodarowania terenu 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 210.4 KiB)
 • PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (PDF, 523.2 KiB)
 • NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (PDF, 547.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 177.3 KiB)
 • formularz oferty-poprawiony (DOC, 104 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z 28.03 2013 (PDF, 112.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 107.1 KiB)
Lp 328
Data ogłoszenia
2013-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (MHT, 37.5 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 188 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 31 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOC, 28.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja o przynależności do grupy kapitaowej (DOC, 33.5 KiB)
 • Wykaz usług (DOC, 33 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 81.9 KiB)
Lp 329
Data ogłoszenia
2013-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-01 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 47.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 170 KiB)
 • formularz oferty-załącznik nr 1 (DOC, 51 KiB)
 • wykaz-załącznik nr 2 (DOC, 34.5 KiB)
 • umowa-załącznik nr 3 (DOC, 63.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 169.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 39.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 65.7 KiB)
Lp 330
Data ogłoszenia
2013-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 68 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.4 MiB)
 • załączniki do siwz - wersja do wypełnienia (DOC, 47 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 894.7 KiB)
 • mapa (JPG, 1.7 MiB)
 • zdjęcia (JPG, 1.4 MiB)
 • zdjęcie 2 (JPG, 1.4 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 85.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji