ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2021-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Aktualne Formularze - wersja do edycji (DOCX, 56.1 KiB)
 • Postanowienia umowy (DOCX, 59.8 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 158.3 KiB)
 • Dokumentacja - branża drogowa (ZIP, 21 MiB)
 • Dokumentacja - branża sanitarna (ZIP, 5.5 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 14 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 09.03.2021 r. (PDF, 154.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 15.03.2021 r. (PDF, 84.7 KiB)
 • Mapa (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania (DOC, 60 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DOC, 65.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 64 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki do siwz (do edycji) (ZIP, 123.4 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 237.9 KiB)
 • Dokumentacja - branża elektryczna (ZIP, 28.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - konstrukcja (ZIP, 27.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - architektura (ZIP, 36.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - STWiOR (ZIP, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 118.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 148.4 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-23 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2021r. do 30-06-2021r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 10 MiB)
 • Załączniki do siwz (do edycji) (ZIP, 101.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 55.9 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-18 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wraz z transportem tych odpadów"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 256.6 KiB)
 • formularz cenowy (DOCX, 17.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 45.2 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do edycji (ZIP, 123.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 135.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY (DOCX, 27.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania, modyfikacja siwz (PDF, 137.4 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna (ZIP, 28.5 MiB)
 • Projekt budowlany - branża konstrukcyjna (ZIP, 27.9 MiB)
 • Projekt budowlany branża architektoniczna, Projekt Zagospodarowania Terenu (ZIP, 36.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 23.11.2020 (PDF, 63.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 25.11.2020 (PDF, 151.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 138.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 223.7 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2020-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont sal nr 7,8,9, 10 oraz korytarza na poziomie piętra w budynku przy ul. Zachodniej 11 w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 174.3 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 167.4 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2020-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Zamówienie pod nazwą: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 167.1 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 151.7 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2020/2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • wzór umowy (DOCX, 34.4 KiB)
 • załączniki do edycji (DOCX, 30.6 KiB)
 • mapy (ZIP, 24.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 64.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 56.1 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2020-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”Remont drogi gminnej (dz.nr ew. 5/3) w miejscowości Czyżewo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 809.9 KiB)
 • Zgłoszenie robót (ZIP, 171.8 KiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 4 MiB)
 • przedmiar robót (ZIP, 687.2 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.6 MiB)
 • TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (XLSX, 15.7 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 37.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 83 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 22.9 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (DOCX, 21.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 54.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 92.8 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2020-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich samochodu 9-cio osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 950.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 33.9 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 71 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 45.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 54.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 57.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji