ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2019-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu krótkoterminowego finansującego pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 2.000.000,00 zł”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 236.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 18.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 51.2 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2019-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2 MiB)
 • Wzór umowy na część I (DOCX, 119.3 KiB)
 • Wzór umowy na część II (DOCX, 84.8 KiB)
 • Tabela ryczałtowa na część I i II (DOCX, 63.1 KiB)
 • Załączniki do edycji (oświadczenia, formularz ofertowy) (DOCX, 81.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia nz część I (ZIP, 209.4 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia nz część II (ZIP, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 86.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA CZĘŚĆ I i II (PDF, 102.3 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa traktu spacerowego ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 774.7 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 749.2 KiB)
 • Formularz cenowy, wykaz osób, oświadczenie (DOCX, 135.1 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 127.2 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 46.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 52.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 63 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2019-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (formularze ofertowe, tabele ryczałtowe, oświadczenia) (DOCX, 49.1 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 336 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA CZĘŚĆ I - ULICA BRYGADY SAPERÓW (branża drogowa) (ZIP, 22 MiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA CZĘŚĆ II - ULICA LUDOWA (ZIP, 88.4 MiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA CZĘŚĆ II - ULICA LUDOWA (droga wewnętrzna) (ZIP, 13 MiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 139.2 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 144.2 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA CZĘŚĆ I - ULICA BRYGADY SAPERÓW (branża sanitarna) (ZIP, 300.4 MiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA CZĘŚĆ I - ULICA BRYGADY SAPERÓW (branża elektryczna) (ZIP, 127.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 79.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 99 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2019-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Kraj.” Zadanie realizowane w ramach dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2 MiB)
 • wzór umowy (DOCX, 40.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części I-VI (ZIP, 226.5 KiB)
 • FORMULARZE DO EDYCJI - POPRAWIONE (ZIP, 284.2 KiB)
 • MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 71.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 76 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 93.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 119.3 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2019-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich poprzez budowę miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową oraz pochylnią dla niepełnosprawnych” Zadanie dofinansowane ze środków PEFRON
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 984.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 29.7 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 73.9 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 16.5 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 49.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 53 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2019-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „REMONT BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY” Część II - „WYPOSAŻENIE BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.9 MiB)
 • Wzór umowy na część I (DOCX, 117.8 KiB)
 • Wzór umowy na część II (DOCX, 84.8 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 81.3 KiB)
 • Tabele ryczałtowe (DOCX, 63.1 KiB)
 • Dokumentacja projektowa część I (ZIP, 209.4 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia część II (ZIP, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 84.5 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 87.4 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2019-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa traktu spacerowego - ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 72.3 KiB)
 • Załączniki do siwz (DOCX, 127.6 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 8 MiB)
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (DOCX, 14.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 441 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 61.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 90.6 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2019-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-13 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 744.3 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 50.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 672.4 KiB)
 • wykaz usług - wzór załącznika (DOCX, 32.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 62.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 37.3 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2019-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „REMONT BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY” Część II - „WYPOSAŻENIE BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 830.7 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 93 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 674.6 KiB)
 • MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 62.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 65.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 44.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji