ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2020-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 329.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 51.2 KiB)
 • Przedmiary (XLS, 198.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 566.6 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 71.4 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (PDF, 80.5 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2020-02-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie wyrobów budowlanych do budowy chodników w 2020 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 227.8 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOCX, 15.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 55 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 44.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 50.3 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2020-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Część I - „Przebudowa odcinka drogi ul. Forteczna Południowa” Część II - „Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lubicz” Część III - „Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (w wersji do edycji) (ZIP, 178.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części I (ulica Forteczna Południowa) (ZIP, 6.9 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części II (Lubicz) (ZIP, 14.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części III (ulica Orzechowa) (ZIP, 17.6 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 44.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 83.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 85.1 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2020-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej” Część II - „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama) Część III - „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 259.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części I (ul. Zachodnia i Nowa Brama) (ZIP, 5.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części II (chodnik przy Baszcie Czarownic)) (ZIP, 7.2 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części III (ul. Cicha) (ZIP, 21.3 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 62.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 115 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI III (PDF, 89.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I I II (PDF, 138.5 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2020-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-07 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Cmentarnej położonym na dz. nr ew. 633/1 i 631, obręb Strzelce Krajeńskie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 220.8 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 140 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2020-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ PO ZMIANACH Z 03.02.2020 R. (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki w wesrsji do edycji po zmianach (DOCX, 51.1 KiB)
 • Wzór umowy po zmianach (DOC, 330.5 KiB)
 • Przedmiary (XLS, 198.5 KiB)
 • Rysunek - zbiornik retencyjny (PDF, 613.9 KiB)
 • Tom III - Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 560.6 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 728.2 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 292.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 13.02.2020 r. (PDF, 662.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 13.02.2020 r. (PDF, 207.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY (PDF, 73.9 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 72.9 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2019-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część I (DOC, 89.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część II (DOC, 106.5 KiB)
 • Wzór formularza ofertowego dla części I (DOC, 105 KiB)
 • Wzór formularza ofertowego dla części II (DOC, 113.5 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 51.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 66.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 260.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 106.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 920.3 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 11:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2020r. do 26-06-2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 589.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (ZIP, 108.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 44.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 396.8 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2019-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2020 roku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1013.3 KiB)
 • Formularz oferty i załączniki (DOCX, 27.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 60.5 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2019-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 2.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (DOCX, 45.4 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOC, 339 KiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (XLS, 198.5 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (ZIP, 560.6 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 219.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 53.3 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 41.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji