ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.3 MiB)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
  • Wzór umowy (DOCX, 122.4 KiB)
  • Załączniki do SIWZ (ZIP, 141.2 KiB)
  • Dokumentacja projektowa (ZIP, 11.6 MiB)
  • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - ZMIANA TERMINU (PDF, 51.9 KiB)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 62.9 KiB)