ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-02-01
Data rozstrzygnięcia
2023-02-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-01-24
Data rozstrzygnięcia
2023-02-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przebudowy ul. Słowackiego w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zestawienie ofert (PDF, 46.6 KiB)
  • Informacja o wyniku postepowania (PDF, 51.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-16
Data rozstrzygnięcia
2022-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-12-15
Data rozstrzygnięcia
2022-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (8+1) Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-12-06
Data rozstrzygnięcia
2022-12-14
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2023r. do 22-12-2023r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Barlinku w okresie od 02-01-2023r. do 23-06-2023r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-11-21
Data rozstrzygnięcia
2022-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-11-21
Data rozstrzygnięcia
2022-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Cmentarnej położonym na dz. nr ew. 633/1 i 631, obręb Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-11-21
Data rozstrzygnięcia
2022-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-10-25
Data rozstrzygnięcia
2022-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa jakości infrastruktury kulturalno - sportowej poprzez rozbudowę i modernizację szatni sportowej na boisku gminnym zlokalizowanym na działce nr 131/7 obręb Buszów, gmina Strzelce Kraj."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-10-25
Data rozstrzygnięcia
2022-11-03
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, akcesoria pozostałe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji