ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich – przebudowa drogi oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” Zadanie dofinasowane ze środków PFRON
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 174.8 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 17.9 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 60.2 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 348.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.621.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2020 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 3.531.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.090.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 46.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 83 KiB)
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego (PDF, 197.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 66.1 KiB)
 • Tabelka Banku (PDF, 245 KiB)
 • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (PDF, 82.6 KiB)