ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2021-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2021 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.297.500,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.702.500,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset złotych)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 92
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 93
Data ogłoszenia
2021-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 94
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw przy ul. Jesionowej w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plac zabaw ul. Jesionowa (ZIP, 2.4 MiB)
 • rozpoznanie cenowe (PDF, 480.4 KiB)
 • załącznik 1 Formularz oferty (DOCX, 38.8 KiB)
 • Załącznik 2 Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 20.5 KiB)
 • załącznik 3 oświadczenie o spełnianiu (DOCX, 15.8 KiB)
 • załącznik 4 wzór UMOWA (DOCX, 23.9 KiB)
 • załącznik 5 wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.8 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 39.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 56.2 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU W PARKU MIEJSKIM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH (NA DZIAŁCE NR EWID. 469/4)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Projekt Wykonawczy (PDF, 7.2 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 2.2 MiB)
 • PZT (PDF, 8 MiB)
 • rozpoznanie cenowe (PDF, 524.6 KiB)
 • STWIOR (PDF, 987.1 KiB)
 • TER (XLSX, 15.1 KiB)
 • załącznik 1 Formularz oferty (DOCX, 40.1 KiB)
 • Załącznik 2 Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 20.5 KiB)
 • załącznik 3 oświadczenie o spełnianiu (DOCX, 15.8 KiB)
 • załącznik 4 wzór UMOWA (DOCX, 23.8 KiB)
 • załącznik 5 wykaz wykonanych usług (DOCX, 35.2 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 34.5 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 44.6 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań inwestycyjnych (części): 1. Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich. Zadanie realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Strzelce Krajeńskie: Część I – „Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. 3. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. PCK (chodnik). 4. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Słowackiego w zakresie schodów terenowych. 5. Zagospodarowanie części terenu w Parku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich na działce nr ewid. 469/4.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 905.9 KiB)
 • Załączniki do zapytania (ZIP, 143.5 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia (PDF, 372.6 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 127.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 78.5 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2021-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie części terenu w Parku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich na działce nr ewid. 469/4
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 511.7 KiB)
 • załączniki do zapytania ofertowego (ZIP, 120.9 KiB)
 • Projekt wykonawczy (PDF, 7.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 2.2 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 8 MiB)
 • STWiORB (PDF, 987.1 KiB)
 • TER (XLSX, 15.1 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2021-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2021"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 409 KiB)
 • Oświadczenia (DOCX, 14.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 29.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 48.1 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2021-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego oraz nieeksploatowanego wcześniej sprzętu komputerowego i RTV w ramach projekt pn. „Pora seniora – wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 100
Data ogłoszenia
2021-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. P.C.K w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności – ul. Ks. St. Wyszyńskiego” Część I - „Przebudowa ul. P.C.K w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności – ul. Ks. St. Wyszyńskiego” Część II – „Przebudowa ciągów pieszych na terenie Placu Zwycięstwa w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 827.9 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 69.1 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 22.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 40.6 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 38.4 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 67.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 88.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji