ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2019-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont drogi gminnej w m. Wielisławice na działce nr 158 i 123/2”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 948.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 37.1 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 27 KiB)
 • Dokumentacja Technicza (ZIP, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 71.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 105.1 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2019-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-25 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości rynkowej dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 54 KiB)
 • Formularz oferty - wersja do edycji (DOCX, 49.6 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2019-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-06 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 640 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 75.4 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 292.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 73 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 101.2 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2019-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-02 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 222.9 KiB)
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 161.9 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 157.8 KiB)
 • Umowa nr GK.7021.9.2.2019.AF (PDF, 1.1 MiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2019-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.4 MiB)
 • Wzór umowy po zmianach (DOCX, 70.1 KiB)
 • Tabela Elementów Rozliczeniowych (XLS, 33 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 14.2 MiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 341.9 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 27.3 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 53.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z 22.01.2019 R. (PDF, 47.3 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 24.01.2019 R. (PDF, 221.9 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 25.01.2019 R. (PDF, 55.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 28.01.2019 R. (PDF, 57.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 56.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 78.4 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2018-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 724 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOC, 102.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 340.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 50.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 43.2 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2018-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.865.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy zł)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Wzór umowy (DOC, 81 KiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 46.3 KiB)
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego (PDF, 324.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 30.10.2018 r. (PDF, 87.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.9 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 31.10.2018 (PDF, 84.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 63.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 98.9 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2018-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie w Gminie Strzelce Krajeńskie” dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 795.1 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 2.4 MiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 565.5 KiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PDF, 213.1 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 49.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 33.6 KiB)
 • ZGŁOSZENIE (PDF, 53.1 KiB)
 • PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH (ZIP, 6.7 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 46.7 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 29.10.2018 (PDF, 67.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 115.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 123.3 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2018-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-25 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na Publiczny Dom Opieki Społecznej – Środowiskowy dom samopomocy wraz z niezbędną przebudową. Etap II ocieplenie elewacji
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 154 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 153.6 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2018-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-25 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY „Zagospodarowanie terenu nabrzeża Jeziora Górnego w Strzelcach Kraj.- budowa elementów instalacji sanitarnej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 155.6 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 161 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji