ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 111
Data ogłoszenia
2018-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2018/2019”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 120 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 30.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 33.2 KiB)
 • Mapy (ZIP, 24.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 58.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 50.3 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2018-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-21 14:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dokumentacja geotechniczna – ocena warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu pod lokalizację cmentarza w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 235.9 KiB)
 • Pismo przewodnie (PDF, 44.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 44 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.4 KiB)
 • Mapy (PDF, 602.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 97.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 61.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 44.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 3 (PDF, 54.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 88.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 36.2 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2018-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w miejscowości Licheń gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Poprawiony formularz ofertowy - załączniki w wersji do edycjii (DOCX, 78.9 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 172 KiB)
 • Przedmiar (XLSM, 35.4 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (DOC, 258 KiB)
 • Decyzja Starosty Strzelecko - Drezdeneckiego (PDF, 984.6 KiB)
 • Profil geologiczno - techniczny (JPG, 1.5 MiB)
 • Projekt robót geologicznych (ZIP, 16.5 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 351 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 683.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 809.7 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2018-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-27 11:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 03-09-2018r. do 21-06-2019r."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5.8 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (ZIP, 131 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna (DOCX, 21 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 34.7 KiB)
 • Wzór umowy dzierżawy autobusu szkolnego (DOCX, 23.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 47.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 48 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2018-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 853.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.4 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 17.8 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 34.3 KiB)
 • Plan sytuacyjny (ZIP, 29.9 MiB)
 • STWiOR (PDF, 222.4 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 329.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 61.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 69.3 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2018-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów małej architektury w ramach projektu: „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 200.2 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 551.8 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 131.7 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 54.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE - MODYFIKACJA (PDF, 301.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 78.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 87.5 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2018-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-17 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja sal szkolnych na I kondygnacji Szkoły Podstawowej nr 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.3 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 983.1 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 2.3 MiB)
 • Przedmiar 1 (PDF, 609.2 KiB)
 • Przedmiar 2 (PDF, 3.9 MiB)
 • Przedmiar 3 (PDF, 629.7 KiB)
 • Rzut I piętra I (PDF, 775.9 KiB)
 • Rzut I piętra II (PDF, 604.9 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (DOCX, 979.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOCX, 978.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (DOCX, 979 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 368 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 986.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 85.3 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej dla części I (DOCX, 31 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej dla części II (DOCX, 11.4 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej dla części III (DOCX, 29 KiB)
 • Dokumentacja projektowa dla części I (ZIP, 109.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa dla części II (ZIP, 76.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa dla części III (ZIP, 46.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 301.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 520.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 315.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 83.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 36.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 117.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 143.9 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 805.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (ZIP, 195.8 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 69.7 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ZIP, 966.1 KiB)
 • DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PDF, 947.4 KiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 2.4 MiB)
 • TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI (PDF, 788.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 47.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 696.6 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2018-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej Część I - Naprawa nawierzchni bitumicznej (naprawy cząstkowe) Część II – remont cząstkowy dróg gminnych nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera typu Patcher”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 798 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 673.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.3 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 18.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 18 KiB)
 • Wykaz robót (DOCX, 19.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 434.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 590.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 109.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji