ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 141
Data ogłoszenia
2019-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • wzór umowy (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (do edycji) (DOCX, 104.5 KiB)
 • przedmiar (PDF, 275.7 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 7.4 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 11.3 MiB)
 • Decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 182.9 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 224.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 54.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 70.6 KiB)
Lp 142
Data ogłoszenia
2019-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 392.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 29.3 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 14.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 58.9 KiB)
Lp 143
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 957.3 KiB)
 • Formularz oferty z załącznikami (DOCX, 53 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 32.3 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 672.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 45.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - KOREKTA (PDF, 72.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 96.3 KiB)
Lp 144
Data ogłoszenia
2019-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 874 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 66.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 131 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 37.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 77.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 97.6 KiB)
Lp 145
Data ogłoszenia
2019-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remonty obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie” Część I – „Modernizacja oddziału I na parterze w Żłobku Samorządowym w Strzelcach Krajeńskich” Część II – „Modernizacja segmentu B oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich” Część III – „Wymiana okien w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.8 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 32.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 3.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - część I (ZIP, 14.4 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - część II (ZIP, 7.6 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - część III (ZIP, 10.5 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 255.5 KiB)
Lp 146
Data ogłoszenia
2019-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.3 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 104.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 144.4 KiB)
 • DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PDF, 182.9 KiB)
 • DECYZJA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (PDF, 224.2 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 11.3 MiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ZIP, 7.4 MiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 275.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 53.7 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 41.7 KiB)
Lp 147
Data ogłoszenia
2019-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu krótkoterminowego finansującego pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 2.000.000,00 zł”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 236.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 18.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 51.2 KiB)
Lp 148
Data ogłoszenia
2019-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2 MiB)
 • Wzór umowy na część I (DOCX, 119.3 KiB)
 • Wzór umowy na część II (DOCX, 84.8 KiB)
 • Tabela ryczałtowa na część I i II (DOCX, 63.1 KiB)
 • Załączniki do edycji (oświadczenia, formularz ofertowy) (DOCX, 81.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia nz część I (ZIP, 209.4 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia nz część II (ZIP, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 86.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA CZĘŚĆ I i II (PDF, 102.3 KiB)
Lp 149
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa traktu spacerowego ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 774.7 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 749.2 KiB)
 • Formularz cenowy, wykaz osób, oświadczenie (DOCX, 135.1 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 127.2 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 46.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 52.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 63 KiB)
Lp 150
Data ogłoszenia
2019-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (formularze ofertowe, tabele ryczałtowe, oświadczenia) (DOCX, 49.1 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 336 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA CZĘŚĆ I - ULICA BRYGADY SAPERÓW (branża drogowa) (ZIP, 22 MiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA CZĘŚĆ II - ULICA LUDOWA (ZIP, 88.4 MiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA CZĘŚĆ II - ULICA LUDOWA (droga wewnętrzna) (ZIP, 13 MiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 139.2 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 144.2 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA CZĘŚĆ I - ULICA BRYGADY SAPERÓW (branża sanitarna) (ZIP, 300.4 MiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA CZĘŚĆ I - ULICA BRYGADY SAPERÓW (branża elektryczna) (ZIP, 127.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 79.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 99 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji