ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-12-10
Data rozstrzygnięcia
2021-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-11-29
Data rozstrzygnięcia
2021-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-11-22
Data rozstrzygnięcia
2021-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego, Część II - pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej w tym Klub Seniora w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-10-21
Data rozstrzygnięcia
2021-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oprogramowania i licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-10-19
Data rozstrzygnięcia
2021-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2021/2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-10-05
Data rozstrzygnięcia
2021-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-09-28
Data rozstrzygnięcia
2021-10-14
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej w roku 2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-09-07
Data rozstrzygnięcia
2021-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-08-19
Data rozstrzygnięcia
2021-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 70.5 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-08-03
Data rozstrzygnięcia
2021-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie w latach 2021-2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji