ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2021-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2021"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 409 KiB)
 • Oświadczenia (DOCX, 14.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 29.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 48.1 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2021-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego oraz nieeksploatowanego wcześniej sprzętu komputerowego i RTV w ramach projekt pn. „Pora seniora – wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 83
Data ogłoszenia
2021-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. P.C.K w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności – ul. Ks. St. Wyszyńskiego” Część I - „Przebudowa ul. P.C.K w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności – ul. Ks. St. Wyszyńskiego” Część II – „Przebudowa ciągów pieszych na terenie Placu Zwycięstwa w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 827.9 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 69.1 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 22.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 40.6 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 38.4 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 67.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 88.2 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2021-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich Zadanie realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 85
Data ogłoszenia
2021-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Słowackiego w zakresie schodów terenowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 540.4 KiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 118.4 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 10.3 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 36.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 48.8 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2021-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodnika w obrębie skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Bolesława Chrobrego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 501.1 KiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 117.7 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 8.7 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 43.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.2 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2021-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. PCK”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 525.1 KiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 118.2 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 10.1 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 50.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 60.5 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2021-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Strzelce Krajeńskie Część I – „Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 Część II – „Utworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji dla turystów w Strzelcach Krajeńskich (wykonanie siłowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu)”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 89
Data ogłoszenia
2021-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 116.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 53.8 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 83.1 KiB)
 • Formularze - wersja edytowalna (DOCX, 61.2 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 158.3 KiB)
 • Dokumntacja - branża sanitarna (ZIP, 5.5 MiB)
 • STWiORB (ZIP, 5.3 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 14 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.1 MiB)
 • Dokumentacja - branża drogowa (ZIP, 21 MiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 45 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2021-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich Zadanie realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 101.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 50.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 60.2 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 122.4 KiB)
 • przedmiary (ZIP, 2.1 MiB)
 • STWiORB (PDF, 35.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 32.1 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 40.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji