ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”Remont drogi gminnej (dz.nr ew. 5/3) w miejscowości Czyżewo”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 809.9 KiB)
 • Zgłoszenie robót (ZIP, 171.8 KiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 4 MiB)
 • przedmiar robót (ZIP, 687.2 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.6 MiB)
 • TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (XLSX, 15.7 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 37.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 83 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 22.9 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (DOCX, 21.3 KiB)