ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-21
Data rozstrzygnięcia
2021-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oprogramowania i licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-19
Data rozstrzygnięcia
2021-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2021/2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-10-05
Data rozstrzygnięcia
2021-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-09-28
Data rozstrzygnięcia
2021-10-14
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej w roku 2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-09-07
Data rozstrzygnięcia
2021-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-08-19
Data rozstrzygnięcia
2021-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 70.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-08-03
Data rozstrzygnięcia
2021-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie w latach 2021-2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-08-02
Data rozstrzygnięcia
2021-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim, Barlinku i Laskowie w okresie od 01-09-2021r. do 24-06-2022r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-26
Data rozstrzygnięcia
2021-09-02
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2021 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.297.500,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.702.500,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset złotych)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-07-09
Data rozstrzygnięcia
2021-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji