ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-06-27
Data rozstrzygnięcia
2023-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Częściowa modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-06-02
Data rozstrzygnięcia
2023-06-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-05-25
Data rozstrzygnięcia
2023-06-05
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-05-17
Data rozstrzygnięcia
2023-05-31
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-05-10
Data rozstrzygnięcia
2023-05-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-05-03
Data rozstrzygnięcia
2023-05-22
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-04-24
Data rozstrzygnięcia
2023-05-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa i remont drogi gminnej osiedlowej zlokalizowanej na dz. nr 117/289 i 117/288 w m. Bobrówko, gmina Strzelce Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-04-18
Data rozstrzygnięcia
2023-04-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa serwera wraz z licencjami i akcesoriami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-04-07
Data rozstrzygnięcia
2023-04-17
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-03-31
Data rozstrzygnięcia
2023-04-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji