ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego, Część II - pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej w tym Klub Seniora w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-11-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 985.4 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 49.3 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 235.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa oprogramowania i licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2021/2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 518 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 111 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 135 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 75.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 101.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej w roku 2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zestawienie ofert (PDF, 61.6 KiB)
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 510.9 KiB)
 • Mapa Brzoza (PDF, 100.7 KiB)
 • Inwentaryzacja poglądowa Brzoza (PDF, 81.3 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 35.9 KiB)
 • Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 20.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.3 KiB)
 • Umowa wzór (DOC, 72 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 70.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie w latach 2021-2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim, Barlinku i Laskowie w okresie od 01-09-2021r. do 24-06-2022r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji