ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa palcu zabaw (ul. Moniuszki) w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 625.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 218.9 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót budowlanych (PDF, 899.7 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 198.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 39.8 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 20.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.9 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 15.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 25.8 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 42.7 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 69.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 88.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów i Długie w gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 1 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 81.6 KiB)
 • Formularz o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 66.4 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 63.2 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 86.5 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 79.8 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej (DOCX, 81.5 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 44.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 49 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 205 w m. Ogardy, gmina Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 934 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 36.3 KiB)
 • Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 21 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16.4 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 40.9 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.8 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 41.5 KiB)
 • Wybór Oferty (PDF, 49 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 952 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 40.4 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 21.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 93.5 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 41.2 KiB)
 • Mapa 1 - Podwale (PDF, 140.1 KiB)
 • Mapa 2 - ul. Przemysława II (PDF, 390.6 KiB)
 • Mapa 3 - ul. Jesionowa, Kalinowa (PDF, 272.9 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 92.1 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 142 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (inspektora nadzoru inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania: Przebudowa ulicy Południowej w Strzelcach Krajeńskich, realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Formularz oferty (DOCX, 36.4 KiB)
 • Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 21 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu (DOCX, 15.9 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 699.2 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.5 KiB)
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 856.9 KiB)
 • Tabela ryczałtowa (DOCX, 15.3 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 54.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 84.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 2.8 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 36.5 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 19.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16.4 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 39.7 KiB)
 • Wykaz wykonanych uslug (DOCX, 34.9 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1015.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 56.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie plaży w miejscowości Długie wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniami retencyjnymi” Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 928.1 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 36 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 40.3 KiB)
 • wykaz wykonanych usług (DOCX, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 56.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 68.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie plaży w miejscowości Długie wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniami retencyjnymi” Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Aktywności Społecznej w tym Klub Seniora w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Zachodniej 11”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 444.2 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 53.5 KiB)
 • Formularz ofertowy i oświadczenia (DOCX, 187.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamowienia (DOCX, 29.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 59.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji