ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 985.4 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 49.3 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 235.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodnika w obrębie skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Bolesława Chrobrego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 501.1 KiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 117.7 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 8.7 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 43.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Strzelce Krajeńskie Część I – „Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 Część II – „Utworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji dla turystów w Strzelcach Krajeńskich (wykonanie siłowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu)”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 116.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 53.8 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 83.1 KiB)
 • Formularze - wersja edytowalna (DOCX, 61.2 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 158.3 KiB)
 • Dokumntacja - branża sanitarna (ZIP, 5.5 MiB)
 • STWiORB (ZIP, 5.3 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 14 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.1 MiB)
 • Dokumentacja - branża drogowa (ZIP, 21 MiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 45 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich Zadanie realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 101.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 50.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 60.2 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 122.4 KiB)
 • przedmiary (ZIP, 2.1 MiB)
 • STWiORB (PDF, 35.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 32.1 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 40.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia ofert (PDF, 822.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 36.3 KiB)
 • Oświadczenie - załącznik nr 2 (DOCX, 20.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 39.1 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 35 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 73.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 37.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Aktualne Formularze - wersja do edycji (DOCX, 56.1 KiB)
 • Postanowienia umowy (DOCX, 59.8 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 158.3 KiB)
 • Dokumentacja - branża drogowa (ZIP, 21 MiB)
 • Dokumentacja - branża sanitarna (ZIP, 5.5 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 14 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 09.03.2021 r. (PDF, 154.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 15.03.2021 r. (PDF, 84.7 KiB)
 • Mapa (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania (DOC, 60 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DOC, 65.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 64 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do edycji (ZIP, 123.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 135.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY (DOCX, 27.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania, modyfikacja siwz (PDF, 137.4 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna (ZIP, 28.5 MiB)
 • Projekt budowlany - branża konstrukcyjna (ZIP, 27.9 MiB)
 • Projekt budowlany branża architektoniczna, Projekt Zagospodarowania Terenu (ZIP, 36.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 23.11.2020 (PDF, 63.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 25.11.2020 (PDF, 151.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 138.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 223.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji