ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 131
Data ogłoszenia
2017-09-04
Data rozstrzygnięcia
2017-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 132
Data ogłoszenia
2017-08-24
Data rozstrzygnięcia
2017-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 256.3 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2017-07-20
Data rozstrzygnięcia
2017-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i częściowo utwardzonej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 919.6 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2017-07-12
Data rozstrzygnięcia
2017-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Grodziskiej i Słonecznej w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 135
Data ogłoszenia
2017-06-29
Data rozstrzygnięcia
2017-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
"Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 136
Data ogłoszenia
2017-06-28
Data rozstrzygnięcia
2017-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 137
Data ogłoszenia
2017-05-26
Data rozstrzygnięcia
2017-06-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 389.4 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2017-05-16
Data rozstrzygnięcia
2017-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 139
Data ogłoszenia
2017-04-10
Data rozstrzygnięcia
2017-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 607.5 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2017-01-25
Data rozstrzygnięcia
2017-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Zamówienie Częściowe 1) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów 2) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji