ˆ

W toku

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 200.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2020 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 3 110 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto dziesięć tysięcy złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 090 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)"Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 200.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2020 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 3 110 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto dziesięć tysięcy złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 090 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)"

Szczegóły informacji

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 200.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2020 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 3 110 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto dziesięć tysięcy złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 090 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: unieważniony

Tryb:

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Strzelce Krajeńskie

Finansowanie: Budżet Gminy

Nr UZP: 530670-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-04-30 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-04-30 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj., al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, punkt informacyjny (parter budynku, główne wejście)

Ogłoszono dnia: 2020-04-10 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony