ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Zapytanie ofertowe (PDF, 395.2 KiB)
  • Formularz cenowy (DOCX, 30.6 KiB)
  • Oświadczenia (DOCX, 14.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-05-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa i remont drogi gminnej osiedlowej zlokalizowanej na dz. nr 117/289 i 117/288 w m. Bobrówko, gmina Strzelce Kraj.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa serwera wraz z licencjami i akcesoriami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 60.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-28 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyłęg oraz zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, służącego do obsługi i utrzymania systemu kanalizacji”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont drogi przy Al. Wolności 9 w miejscowości Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 12:20:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"
Status zamówienia
w toku
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji